Değerli Öğrenciler,
PMI (Project Management Institute) Türkiye faaliyetleri kapsamında 2012 yılında
başlamış olan mentorluk programımız 2014-2015 döneminde de devam ediyor.
Türkiye'de proje yönetimini bir meslek olarak pekiştirmek istiyoruz. Çalışmaya iş
hayatının en temel kaynağından, siz öğrencilerden başlıyoruz. Uzman proje
yöneticilerimiz sizin projelerinizde, size birebir mentorluk yaparak iş hayatına
yeni proje yöneticileri olarak katılmanıza ön ayak olacaklar.
“Mentor” kelimesi köken olarak Yunan mitolojisinden geliyor. “Yönder” sözcüğü
de dilimizde mentoru tanımlamak için kullanılıyor.
İş dünyasında mentorluk, -genellikle daha tecrübeli ve daha üst düzeyde olanbir kişinin (mentor) diğer bir kişiye (danışan veya menti/mentee) kendisi, kendi
potansiyeli ve yapabilecekleri hakkında daha fazla şey keşfetmekte yardım
etmesidir.
PMI Türkiye tarafından yürütülen mentorluk programı, üniversite öğrencilerinin
“CAPM sertifikası alma, inovatif iş fikirleri geliştirme, proje yönetimi ile ilgili
konularda derinlemesine ve sistematik araştırma yapma ve genel anlamda
kariyer planlama” konularında PMI Türkiye mentorlarından yapılandırılmış destek
almaları amacıyla gerçekleştiriliyor.
Öğrenci danışan adaylarımız üniversitelerden seçilerek, 2014-2015 döneminin
yaklaşık üç haftada bir görüşme yapılması suretiyle altı ay sürmesi planlandı.
Şu özelliklere sahipseniz, danışan adayı olarak projeye başvurabilirsiniz:
1. Lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
2. Proje Yönetimi ile profesyonel olarak ilgilenmek istemek
3. Mentorluk kapsamında değerlendirilecek aşağıdaki hedeflerden birine sahip
olmak
a. CAPM sertifikası alma
b. inovatif bir iş fikri geliştirme
c. proje yönetimi ile ilgili konularda derinlemesine ve sistematik araştırma
yapma
d. sürdürmekte olduğunuz bir projede Proje Yönetimi pratikleri uygulama
e. genel anlamda kariyer planlama
4. Projeye uzun vadede de destek olmaya istekli olmak
İlgilenen öğrenci arkadaşlarımızın başvurularını bir CV eşliğinde e-mail olarak
[email protected] adresinden tarafımıza ulaştırmasını rica ederiz. Program
hakkında sorularınızı da yine email yoluyla tarafımıza ulaştırabilirsiniz.
Danışanlar, program boyunca PMI Türkiye aktivitelerine katılabileceklerdir.
Danışanların program boyunca PMI Türkiye'nin çeşitli faaliyetlerine gönüllü olarak
destek olmaları da beklenmektedir. Böylece danışanlar, hem proje yönetimi
alanındaki bilgilerini, hem de profesyonel network'lerini geliştirme fırsatı bulmuş
olacaklardır.
Programa desteğinizi ve katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
Sevgi, ve saygılarımızla,
PMI TR Yönetim Kurulu
Download

Değerli Öğrenciler, PMI (Project Management Institute) Türkiye