BİLGİSAYAR 2 DERSİ SUNUM ÖDEVLERİ İÇİN HAZIRLANAN SORULAR
9. BÖLÜM – BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ VE ETİK KAVRAMLAR
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerine karşı
yapılan tehditlerdendir?
A)Güvenlik duvarı
B)antivirüs yazılımları
C)ağlar
D)saldırı tespit sistemi
2.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağının etik sorunları
arasında yer almaz?
A)gizlilik
B)doğruluk
C)erişebilirlik
D)temel ilkeler
3.
4.
5.
Aşağıdakilerden hangisi fikri mülkiyet hakları
konusunda yanıtlanması gereken sorulardan değildir?
A)bilgi kime aittir?
B)bilginin ücreti nedir?
C)bilginin iletildiği kanallar kime aittir?
D)kişiler hangi bilgilerini kendilerine saklarlar?
Aşağıdakilerden hangisi etik kuramları arasında yer
almaz?
A)normatif etik
B)meta etik
C)uygulamalı etik
D)bilgisayar etiği
Aşağıdakilerden hangisi internet ve ağ güvenliğini
korumaya yöneliktir?
A)ağ bant genişliğini sonuna kadar tüketme
B)sistem belleğini sonuna kadar tüketme
C)casus yazılım temizleme araçları
D)açık olan dosya limit sayısını aşma
6.
Bilişim sistemlerinin temel amacı nedir?
a-) bilgisayarı çalıştırmak
b-)virüsleri temizlemek
c-)elde edilen bilgileri insanlara ulaştırmak
d-)internet erişimini sağlamak
7.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinin güvenliği
için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a-)anti virüs programlarını kullanmak
b-)şifreleme yöntemini kullanmak
c-)kullanıcı doğrulama yöntemini kullanmak
d-)şifreyi unutmamak için birkaç arkadaşla
paylaşmak
8.
1-)virüsler
2-)casus yazılımları
3-)Truva atları
Yukarıdakilerden hangileri bilişim sistemlerindeki güvenlik
açıklarındandır?
a-)1 ve 2
b-)1 ve 3
c-)yalnız 2
d-)yalnız 3
9.
Aşağıdakilerden hangisi arka kapıların tanımıdır?
a-)bilgisayarda oyun oynamayı sağlayan programlardır.
b-)virüslerin temizlenmesini sağlayan programlara
verilen isimdir.
c-)Truva atlarının açtığı güvenlik delikleridir.
d-)iki programı aynı anda çalıştırmaya yarayan
sistemdir.
10. Aşağıdakilerden hangisi servisi engelleyen saldırılardan
biri değildir?
a-)açık olan dosya limit sayısını aşma saldırıları
b-)ağ-bant genişliğini sonuna kadar kullanma saldırıları
c-)olta saldırıları
d-)bilgisayara erişmeyi engelleme saldırıları
11. Aşağıdakilerden hangisi yaygın saldırı türlerinden biri
değildir
A)Virüsler
B)Kurtçuklar
C)Antivirüsler
D)Truva atları
12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tehditlerden
koruyabilmek için kurulan yazılımlardan değildir?
A)Mantıksal bombalar
B)Antivirüs yazılımları
C)Güvenlik duvarı yazılımları
D)Casus yazılım temizleme araçları
13. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar etiğinden biri
değildir?
A)Doğruluk
B)Gizlilik
C)Erişemezlik
D)Fikri mülkiyet
Download

bilgisayar 2 dersi sunum ödevleri için hazırlanan sorular 9. bölüm