SQL İçin Net
Platformunda Görsel
Bir Eğitim Yazılımının
Geliştirilmesi
Akademik Bilişim 2014
Yeşim AKTAŞ - Bilgisayar Mühendisliği
Doç. Dr. Abdülkadir ÇAKIR - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İçerik
SQL nedir?
 Ülkemizde orta öğretim ve yüksek
öğretimlerde verilen SQL dersleri
 SQL Eğitimi programı neden gerekli
 SQL Eğitimi programının içeriği
 Sonuçlar
 Sorular

SQL nedir?

Verileri yönetmek ve tasarlamak için
kullanılan bir veri tabanı yönetim
sistemidir. Bir programlama dili değildir ve
yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapar.
Ülkemizde orta öğretim ve yüksek
öğretimlerde verilen SQL dersleri


Ülkemizde lise ve dengi
okullarda veri tabanı
programcılığı adı altında
Üniversite ve dengi okullarda
veri tabanı yönetim sistemleri
adı altında veri tabanı dersleri
verilmektedir.
SQL Eğitimi programı neden
gerekli

Özellikle veri tabanı olmadan yazılan
programların günümüzde kullanılmaması ve veri
tabanı eğitimi programlarının bulunmaması
öğrenciler ve program geliştiriciler için bir
sorundur. Oluşturulan program üzerinde tanım
örnek ve alıştırmalar bulunması veri tabanı
bilgisinin pekiştirilmesi açısından önem arz
etmektedir.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği
Oluşturulan program genel olarak
 Tanım
 Örnekleme
 Alıştırma üzerine kurulmuştur.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği - 2
Temel SQL
komutlarının
Bulunduğu sekme
temel SQL komut
yapısı ve
örneklerini
içermektedir.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği - 3
Bu sekme ileri
SQL komut yapısı
ve örneklerini
içermektedir. Bu
komutlar veri
tabanının
kaburgasını
oluşturur
SQL Eğitimi programının genel
içeriği - 4
Bu sekmede
özellikle
matematik ve
format işlemlerini
kolaylaştıran
parametreler
açıklanmış ve
örneklenmiştir.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği - 5
SQL-Sorgu
çıktısı sekmesi
girilen sorguya
göre çıktı
almamızı sağlayan
sekmedir.
Kullanıcıya
alıştırma imkanı
sağlar.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği – 6
Bu sekmede
kullanıcı istediği
işlemin SQL sorgu
cümlesi çıktısını
alır.
SQL Eğitimi programının genel
içeriği - 7
SQL sorgu
cümleciklerine
aşina olan
kullanıcı için son
sekme eğlenme
amaçlı bulmaca
sekmesidir.
Sonuçlar Ve Öneriler
Geliştirilen programda kullanıcıların adım
adım SQL sorgu cümleciklerini öğrenmesi
amaçlanmıştır.
 Geliştirilen program yalnızca eğitim
üzerine oluşturulmuştur.

Download

SQL İçin Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi