“Enerjimiz Herseye Yeter”
MİCROSOFT LİSANS ALIMI TEKNİK ŞARTNAME
1 KONU VE AMAÇ
1.1 Konu: İşbu şartname firmanın sahip olduğu 50734817 nolu Microsoft Kurumsal Anlaşması (bundan
sonra Kurumsal Anlaşma olarak anılacaktır) kapsamında, mevcut yazılımların lisans artırımlarının yapılması
ve projeler kapsamında ihtiyaç duyulan yeni ürün lisanslarının eklenmesi işidir.
1.2 Amaç: Firma bünyesinde kullanılmakta olan yazılımların lisans artırımlarının yapılması, kullanılmakta
olan mevcut yazılımlar ile uyumlu çalışacak yeni ürün lisanslarının Kurumsal Anlaşma'ya eklenerek lisans
envanterinin güncellenmesidir.
1.3 Kapsam: Bu teknik şartname, Kurumsal Anlaşma kapsamında satın alınacak lisansların teknik
özelliklerini kapsar.
2
TANIMLAR
2.1 Yazılım Lisansı: Yazılımı çalıştırmak veya bu yazılıma erişmek için verilen yasal haktır.
2.2 Kurumsal Lisanslama Anlaşması: Orta veya büyük ölçekli kurumlara, lisans alım miktarlarına göre özel
koşullar sunan üç senelik "Lisans" ve "Yazılım Güvencesi" anlaşmasıdır.
2.3 Yazılım Güvencesi: Lisansı tedarik edilmiş Microsoft yazılımının çıkarılacak en son sürümünü,
güvencenin geçerli olduğu süre içerisinde ek ücret ödemeden kullanma hakkıdır.
3
İSTEK VE ÖZELLİKLER
3.1 Madde 4'te belirtilen yazılımlar Kurumsal Anlaşmaya eklenecektir.
“Enerjimiz Herseye Yeter”
3.2 Eklenen lisanslar Microsoft Toplu Lisanslama Servis Merkezinden (VLSC - Volume Licensing Service
Center) takip edilebilecek, ürün detayları, adet bilgisi, ürün anahtarları, ürün indirme bağlantıları bu siteden
yönetilecektir.
3.3 Lisans artırımı ile anlaşma süresi içerisinde anlaşmaya eklenen yazılım lisanslarının yazılım güvencesi
süresi sonu, mevcut Kurumsal Lisanslama Anlaşmasının bitiş tarihi
olacaktır.
4 SATIN ALINACAK LİSANSLAR
4.1 Anlaşmaya eklenecek lisans listesi.
Ürün adı ve açıklama
SQL Server Enterprise Core Lisansı ve Yazılım Güvencesi
Windows server datacenter Lisansı ve Yazılım Güvencesi
Adet
14
7
Download

Bilgi Teknolojileri Microsoft Yazılım Temini İhale İlanı Teknik Şartname