KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin”
“Yaşamınızıhakkediyor musunuz?” ve biliyor musunuz ki; “Bedeninizi ve yaşamınızı
yönetmek sizin elinizde”…
İnsanlarınkişisel gelişimlerinde ihtiyacı olan rehberliği; geliştirdikleri“Norbekov” ve “Bykama”
sistemleriyle iki metod altında toplayan Kama Gelişim, bedeninize ve yaşamınıza gereken
önemi vermek için çalışmalarına yeni sezon
Eylül
ayında başlıyor.
Yıllardır Türkiye’de verdikleri Kişisel gelişim seminerleriyle bilinen Mahram Satymbaeva ve Ka
buljanMurzaev
çalışmaları hakkında söyledikleri;“Bedenimiz doğanın bize sunduğu muhteşem bir
psiko-fizyolojik mekanizmadır. Doğa bu muhteşem mekanizmayı yönetme yetisini bu
mekanizmanın içine yerleştirmiştir. Her iki sistemle insanda varolan bu mekanizmayı yeniden
keşfetmesini ve bulmasını sağlıyoruz.”Ve bedenimizin kendisini koruduğunu, iyileştirdiğini
yenilediğini ve dengelediğini söyleyen Kama gelişim eğitmenleri;
“8000 yıllık kadim bilgilerin, uzak doğu savaş sanatlarını, İbni Sina’nın bilgilerini ve
modern tıbbın senteziyle bugüne taşıyor.”
Norbekov sistemi nedir?
1/5
KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Yaşamımızın şekillenmeye başlamasıyla birlikte, bizde varolan, unuttuğumuz bilgileri yeniden
hatırlatarak, organizmamızı yenilemeye, canlandırıp sağlamlaştırmaya yönelik; asılar boyu
denenmiş çok sayıda egzersizin senteziyle, içsel güç ve dinginliği yeniden yönetmektir.Bireyin,
ihtiyaç duyduydu şifayı yine kendi sistemininde olan bilgeliği,aldığı bu eğitim doğrultusunda ,
kendi irade ve çabasıyla bulmasına yönelik bir sistemdir.
Katılımcılarına “hayal” değil, “başarılabilecek” olanı sunan Norbekov sistemi; özgüvenle
şahlanmış bir ruhla yola çıkıldığında, “imkansız yoktur” prensibiyle, hazır olan herkesi aşama
aşama zirveye taşır.
Mucize insandır!… İnsandadır…
Ve “İnsanın hasta, çirkin ve fakir olmaya hakkı yoktur” Norbekov.
Binlerce yıllık tecrübelerle denenmiş egzersizlerin yaratıcı bir şekilde sentezlenmesiyle
oluşturulmuş bu sistemle hem bedensel, hem duygusal, hem zihinsel, hem de ruhsal sağlığımızı
kazanırız.Norbekovdört aşamalı bir sistem olup, her sistemin 10 gün sürdüğü bir çalışmadır. 1.
Seviye “ Bedeninizi ve Yaşamnızı Yönetmek Sizin Elinizde, 2. Seviye Duygularınızı ve
Toplumsal İlişkilerinizi Yönetmek Sizin Elinizde, 3. Seviye Ön Sezinizi Uyandırın. Bu
seminerlerden sonra 4. Seviye çalışması Özümüze Yolculuk Orta Asya gezi- Semiri şeklinde
gerçekleşir.
Bykama sistemi nedir?
Kadın ve Erkek doğasının gizemine doğru yolculuk yapan bu sistem; kadın kadın gibi erkek
erkekgibi olmayı unuttuğu bu dönemde, her iki kimliğin birbirine eşit ancak farklı olduğunu, bunu
2/5
KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
idrak etmemizi, ona göre doğru adımlar atmanın yöntemlerini öğretiyor. Ve bu sistem;
kadın-erkeğin birbirini daha iyi tanıması, kendi kimliklerinde var olan yeteneklerini yeniden
keşfetmesi, kadın- erkek farkındalığın sağlanmasıylada hem aile ortamında, hem iş, hemde
toplum ilişkilerindeki başarıyı sağlıyor. Üç aşamada gerçekleşen
Bykama
Metodu
seminerlerinin, her aşaması yedi gün, üçer saatten oluşuyor. Birinci aşamasında
“Kadın ve Erkek Doğasının Gizemi”
, ikinci aşaması
“Yeteneklerinize Sahip Çıkın”
, üçüncü aşama
“Geleceğinizi Siz Yaratın”
. Seminerin üçüncü aşaması Snt. Petersburg şehrinde yedi gün süren bir gezi şeklinde
gerçekleşiyor.
Kama Gelişimde seminerleri gerçekleştiren Mahram Satymbaeva ve KabuljanMurzaev
kimdir?
Mahram Satymbaeva/Biyoğrafi
Moskova Norbekov Merkezi tarafından Norbekov Sistemini Türkiye’de uygulamakla
yetkilendirilmiş olan Mahram Satymbaeva, hukuk lisansı ve sosyoloji yüksek lisans eğitimlerine
sahip olduğundan, bu özellikleri üzerine Moskova Norbekov Merkezi’nde 3 yıl müddetle öğrenim
görmüştür.
1973 – 1978 Yılları arasında Sankt-Petersburg Üniversitesi (Rusya), Hukuk Fakültesi’nde
öğrenim görmüş,
1980 – 1982 Yılları arasında Taşkent Yüksek Eğitim Okulu’nda, Sosyoloji Anabilim Dalı’nda
yüksek lisansını tamamlamıştır.
2003 – 2005 Yılları arasında Moskova’daki Norbekov Merkezi’nde üç yıllık eğitim görmüş ve
ardından,
3/5
KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
2006 yılında sertifikasını alarak Rusya Federasyonu Moskova Norbekov Merkezi tarafından,
Türkiye’deki Norbekov Sistemi Eğitimleri için yetkili ve sorumlu kılınmıştır.
1999’dan beri Türkiye’de yaşamakta, K.Murzaev ile evli ve 2 çocuk annesidir.
KabuljanMurzaev/Biyoğrafi
Norbekov Sisteminin Türkiye’deki Yöneticisi olan Doç. Dr. KabuljanMurzaev; Rusya’da (Mosk
ova Devlet Pedagoji Üniversitesinde)
ve
Türkiye’de (Marmara Üniversitesinde) doktora yapmış, Norbekov Merkezi, Moskova
Psikoterapi ve Psikoloji Enstitüsü’
nde öğrenim görmüş, ayrıca Norbekov’un iki kitabını da Türkçeye çevirmiştir.
1968 – 1973 Yıllarında Oş Devlet Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Fakültesinde (Kırgızistan)
öğrenim görmüş,
1981 – 1985 Yılları arasında Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesinde öğrenimini
tamamlamış,1991 Yılındaysa Doçent ünvanını almıştır.
1993 – 1994 Yıllarında Türkiye’ye yerleşen K. Murzaev, Ankara Devlet Üniversitesine bağlı
TÖMER’de (Şişli şübesi) , Türkçe Dil Öğrenimi görmüştür.
1995 – 2000 Yılları arasında ikinci doktorasını Marmara Üniversitesinde Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı bölümünde yapmıştır.
4/5
KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
2001 – 2009 Yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rus Dili eğitiminde Doçent olarak görev
yapmıştır..1993’ten beri deTürkiye’de yaşamakta, evli ve iki çocuk babasıdır.Elli’den fazla
bilimsel makale ve beş kitabı yayınlanmıştır. Norbekov Sistemi’ni ve M.S. Norbekov’un ‘Aptalın
Deneyimi Aklını Başına Toplamak için Rehber – Kendinizi Yenileyin ve Gözlüklerden Kurtulun’
ve ‘Haddini Bilmez’in Annesinin Nikahı Nerede Kıyıldı?’ itaplarını Rusça’danTürkçe’ye
çevirmiştir. Norbekov Merkezi’nin Türkiye’deki organizasyon işlerinden sorumludur.
5/5
Download

KAMA GELİŞİM- “Yaşam Rehberin” - Genç Gelişim Kişisel Gelişim