SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesi Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan, siber
suçlara ilişkin düzenlenen ilk belge olma özelliğini taşımaktadır. “Sanal Ortamda
İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
02.05.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir. Bu kanun ile birlikte, Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”nin çekinceler ve
beyanlar ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
Bilişim suçları bakımından oldukça büyük bir önem taşıyan sözleşme; sanal ortamda
işlenen suçların ortak tanımlarının yapılmasını, bu alanda ülkelerin maddi ceza hukuku
unsurlarını ve bağlantılı hükümlerini ülkenin iç hukukuna uyumlu hale getirmeyi,
suçların soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli olan yerel ceza usul hukuku
yetkilerini sağlamayı ve uluslararası iş birliği halini oluşturmayı amaçlamaktadır. Aynı
zamanda ülkemizin, Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine
siber ortamda işlenen suçlarla mücadele alanında da dâhil olmasını sağlayacaktır.
48 maddeden oluşan sözleşmede bilgisayar verilerinin ve sistemlerinin gizliliğine,
bütünlüğüne ve erişebilirliğine ilişkin suçlar; “yasadışı erişim, yasadışı araya girme,
verilere müdahale, sisteme müdahale ve cihazların kötüye kullanımı” olarak
sıralanıyor. Bilgisayarla bağlantılı suçlar ise; “bilgisayarla bağlantılı sahtecilik ve
dolandırıcılık suçları” olarak düzenlenmekte. Çocuk pornografisi, içerikle bağlantılı
suçlar kapsamına girmekte olup, sözleşmede telif hakkı ve bununla bağlantılı
hakların ihlaline ilişkin suçlar da yer almaktadır.
Sözleşmeye taraf olan ülkelere, sözleşmede yer alan belli suçların işlenmesi halinde
suça teşebbüs ve yardım/yataklık hallerinin iç hukuklarında cezai suç olarak
düzenlenmesi için gerekli yasama tedbirlerini ve diğer tedbirleri kabul etme
yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı zamanda tüzel kişiler de sözleşmede cezai suç olarak
kabul edilmiş bir eylemin gerçekleşmesi halinde cezai suçtan sorumlu tutulacaktır.
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nde Usul Hukuku da ele alınmış olup,
sözleşmeye taraf ülkelerin her birine belirli cezai soruşturma ve kovuşturma amacıyla
sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda ele alınan yetki ve usullerin belirlenmesi
için yasama tedbirleri ve diğer tedbirleri getirme yükümlülüğü getirmiştir.
Sözleşme taraflarının her biri bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezai suçlar
konusundaki soruşturma, kovuşturma veya elektronik ortamda toplanan deliller için
anında yardım temin edilmesini sağlamak amacıyla günde 24 saat ve haftanın 7 günü
erişilebilecek bir irtibat noktası belirleyecektir.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Bilişim suçlarıyla mücadeleyi ve uluslararası işbirliğini amaçlayan Sanal Ortamda
İşlenen Suçlar Sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte Türkiye, bilişim suçlarıyla ilgili
ulusal yasa ve mevzuatlarını işbu sözleşme hükümlerine uyarlayacak.
Detaylı bilgi için:
[email protected]
www.moral.av.tr
Download

sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinin onaylanmasının uygun