T.C
ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLAR TESPİT TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
İş Bitirme Tutanağı
Yapı denetim firması tarafından verilen
İş bitirme tutağı ve hakediş raporu
2
Yapı Kullanma İzni Belgesi
Dilekçe - Tesisat muayne raporu
Sivil sav. Md. Yazısı - itfaye md. Yazısı SSK yazısı
15 gün
3
Temelüstü Vizesi
Beton numune raporları, inşaatın fotoğrafı
Yapı ruhsatı asılları, kontür - gabari tutanığı - dilekçe
7 gün
İskele Ruhsatı
Vergi ilişiği kesme yazısı, mimar ya da mühendis olacak şekilde
TUS, Tapu yazısı, hissedar muvaffakatı
7 gün
4
5
Yıkım Ruhsatı
6
İş Deneyim Belgesi
İmar durumu, tapu yazısı, hissedar muvaffakatı, İSKİ, ayedaş
igdaş hizmet kesme yazısı, TUS, nüfus tahliye yazısı, bina
fotoğrafı, dlekçe
Yapı denetim firmasınca inşaatın % 70 seviyede bittiğini belirten
evraklar, dilekçe
7 gün
7 gün
7 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen
sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikici müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İSİM
:
UNVAN
:
ADRES
:
TELEFON :
E-MAİL
:
İKİNCİ MÜRACAAT
İSİM
UNVAN
ADRES
TELEFON
E-MAİL
YERİ
:
:
:
:
:
Download

Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.