Projenin Adı
:
Isparta
İlinde
Yağ
Gülünde
Gül
Pası
Hastalığı
(Phragmidium spp.)’na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu
Projenin İngilizce Adı
:
Proje Lideri
: Hamza ŞENYURT
Yardımcı Araştırıcılar
:Yusuf ÖZTÜRK, Şeyma Reyhan ERDOĞAN, Mesut İŞCİ,
Mehmet AKSU, Hasan ASLANCAN, Rafet SARIBAŞ, Alamettin BAYAV, Prof.Dr.
Cafer EKEN
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Projenin Özet Tanıtımı
: Isparta, dünyadaki sayılı yağ gülü (Rosa damascena Mill.)
üretim merkezlerinden bir tanesidir ve üretilen gül yağının çoğunluğu ihraç edilmektedir.
Hastalıklar ve zararlılar gül yağının verimini ve kalitesini etkilemektedirler ve gül pası
(Phragmidium spp.) Isparta’da yetiştirilen yağ gülünün önemli fungal hastalıklarından bir
tanesidir.
Bu çalışmada, Isparta’da yoğun gül tarımının yapıldığı iki ilçede birer gül bahçesi belirlenerek
buralara meteoroloji istasyonları yerleştirilecektir. Buğday kahverengi pası için geliştirilen
ticari bir tahmin ve erken uyarı modeli bu meteoroloji istasyonlarıyla birlikte çalıştırılacaktır.
Modelin gül pasının çıkışını tahmin etmedeki etkinliğini belirlemek amacıyla bu iki bahçede
birer deneme kurulacaktır. Ayrıca, Isparta’daki yağ gülü bahçelerinden bölümlü örnekleme
yöntemiyle toplanacak olan hastalıklı yaprak örneklerinden alınan pas sporları mikroskop
altında morfolojik özellikleri yönünden incelenerek Phragmidium türlerinin tanılanması
yapılacaktır. Diğer taraftan, sezon başlangıcından sonuna kadar, belirlenen iki gül bahçesinde
gül pasının çıkışı ve yoğunluğu ve yağ gülü bitkisinin fenolojisi takip edilecektir.
Projeye ait fotoğraflar
:
Download

Phragmidium spp.