STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ
1- STAJ DEFTERİ BÖLÜMÜMÜZ WEB SAYFASINDA İLAN EDİLEN FORMATA GÖRE
HAZIRLANACAKTIR.
BUNUN DIŞINA ÇIKILMAYACAKTIR.
2- STAJ DEFTERİ ;
2.1. BEYAZ KARTON KAPAKLI VE SİYAH CİLT BANTLI OLACAKTIR.
(KESİNLİKLE SPİRAL CİLTLİ OLMAYACAKTIR)
2.2. STAJ DEFTERİNİN KAPAĞI ; (Ek-1) BELİRTİLEN FORMATA GÖRE
HAZIRLANACAKTIR
3- STAJ DEFTERİNİN İÇİNDE ; DIŞ KAPAKTAN SONRA;
3.1. YAPILAN ÇALIŞMALAR FORMU ( Resimli , Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış)
( Staj sonunda Stajı değerlendiren Sorumlu Şef Mühendis ünvanı, adı soyadı tam olarak yazılacak ve
onaylanmış olacaktır.)
3.2. STAJ SİCİL FORMU ( Resimli , Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış)
(Stajı değerlendiren Sorumlu Şef Mühendis ünvanı, adı soyadı ve Kurum Müdürü adı soyadı
olarak yazılacak ve fabrika mühürü basılı olacak ve onaylanmış olacaktır.)
DİKKAT kişilere ait kaşe basılmayacak.
tam
3.3. ÖNSÖZ (İSTENİRSE)
3.4. İNDEKS YAZILACAK
3.5. Staj defteri Bölümümüz Staj Yönergesinde belirtilen formata göre hazırlanmış ve her bir sayfası
Stajı değerlendiren Sorumlu Şef Mühendis tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olacaktır.
3.6. STAJ DEFTERİ SONUNDA BULUNACAK EVRAKLAR;
3.6.1. ÖĞRENCİYE AİT PUANTAJ (VARSA)
3.6.2. STAJIN FİRMADA YAPILABİLECEĞİNE DAİR FABRİKADAN ALINMIŞ
EVRAK (VARSA)
3.6.3. STAJ DEĞERLENDİRME FORMU; ÖĞRENCİ VE STAJ YERİ İLE İLGİLİ
BÖLÜMLER ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAK.
DEĞERLENDİRME KISMI BÖLÜM TARAFINDAN STAJ DEFTERİNİ
İNCELEYEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNCE DOLDURULACAKTIR (EK-2)
3.6.4. STAJ DEFTERİ İÇİN FİRMA İLE İLGİLİ EK OLARAK ALINAN TÜM
DOKÜMANLAR İÇİN A4 BOYUTUNDA ZARF İÇİNE KONACAKTIR.
SONRADAN STAJ DEFTERİ DEĞERLENDİRİCİSİ TARAFINDAN İSTENEN
BELGELER DE BURAYA KONACAKTIR.
4- TÜM BU EVRAKLAR VE FORMLAR STAJ DEFTERİ İÇİNDE, CİLT
İÇİNE KONACAK VE CİLTLENMİŞ DEFTERLE BİRLİKTE TESLİM
EDİLECEKTİR.
T.C.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
STAJ YERİ
FİRMANIN TAM ADINI VE HANGİ ŞEHİRDE OLDUĞU YAZILACAK
( Firmaya ilişkin logo, amblem konmayacak)
ÖĞRENCİ NUMARASI
ÖĞRENCİ ADI- SOYADI
SINIFI
STAJ TÜRÜ
ÜRETİM STAJI / YÖNETİM STAJI
(HANGİ STAJI YAPIYORSA ONU YAZACAK)
STAJ TARİHLERİ
…/…/20…-…/…/20…
(Ek-1)
T.C.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
…./……/20…..
STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
ADI ve SOYADI
: ……………………………………………………..
NUMARASI
: ……………………………………………………..
STAJ BİLGİLERİ
FİRMA ADI
: ………………………………………………………..
YERİ
: ………………………………………………………..
*SÜRESİ
(Staj Süresi 4 haftadır.)
: …../…./20..-…/…/20………(……)Toplam iş günü
*TÜRÜ
:
ÜRETİM STAJI
*SONUÇ
:
KABUL /
RED
:
A (Pekiyi)
B (İyi)
YÖNETİM STAJI
C (Orta)
D (Başarısız)
DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
*ADI ve SOYADI
:
*TARİH
:
*İMZA
:
DİKKAT: * STAJ DEFTERİNİ DEĞERLENDİREN ARAŞTIRMA GÖREVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
DİĞER KISIMLAR ÖĞRENCİ TARAFINDAN, BİLGİSAYARDA YAZILACAKTIR
.
(Ek-2)
Download

staj defteri hazırlama prosedürü