Mühür No:
BİLGİLENDİRME FORMU
Kullanılmış fiziki altınların, Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eksperi tarafından, hassas terazi ile tartılarak teslim alınıp
saflık değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ağırlık ile saflık miktarı çarpımı sonucu elde edilen miktarın T.C Ziraat Bankası A.Ş
nezdindeki Altın Mevduat hesaplarına yatırılmasında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir.
Örnek : 22 ayar bir bilezik getirildi, , Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. uzmanları bunu tarttı ve 10 gr lık bir bilezik olduğu
anlaşıldı. Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eksperi, bu altının değerleme katsayısının 0,91 olduğuna karar verdi. Bu
durumda müşterinin hesabına: 10x0,91 = 9.1gr kaydi altın yatırılmış olacaktır. Saflık miktarı değerlendirmeyi gerçekleştiren Eksperin
görüşüne göre değişiklik arz edebilir. Bu sebeple TESLİM TESELLÜM TUTANAĞININ DİKKATLİCE OKUNMASI, HESABA GEÇECEK ALTIN
MİKTARININ NE OLDUĞUNUN İYİCE ANLAŞILMASI VE ONDAN SONRA İMZALANMASI GEREKMEKTE OLUP, hesaba geçecek olan altın
miktarı için Altın Teslim-Tesellüm Tutanağında yazılı olanın dışında herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmez.
Rafine etmek: Fiziki altınların kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutularak saflaştırılması ve külçe haline getirilmesi işlemi.
Saflık : Dünyada altının saflığı için kullanılan ölçü birimi Karat’tır. Karat ya da Ayar bir gram alaşımda bulunan altın miktarına denir.
24 Karat altına saf altın denir. 24 Karat altın dışındaki ayarlarda altın miktarını bulmak için altının ayar derecesi 24’e bölünür. Mesela,
22 ayar altının içerdiği altın oranı (22/24) = 0,91666 ‘dır. Bunu 1000’le çarpımı ile 22 ayar altının binde 916,66 saf altın içerdiği
bulunur.
Ayar
Saflık
Altın Yüzdesi
Değerleme Aralığı
24
1000
100%
%99,5-%99,99
22 VE SARAFİYE
916,6
%91,66
%90,5-%91
21
875,5
%87,5
%84-%86,5
18
750
75%
%71-%74
14
585
%58,50
%56-%58,5
10
416,7
%41,67
%39-%40
9
375
%37,50
%30-%36
8
333,33
%33,33
%25-%30
Bu altınlar, Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından rafine edilmekte ve külçe altın haline getirilmekte, Altın Teslim
Tesellüm Tutanağı’nın imzalanmasından sonra Banka tarafından kaydi olarak hesaba geçmektedir.
BU NEDENLE FİZİKİ ALTIN OLARAK VERMİŞ OLDUĞUNUZ KÜPE, BİLEZİK, KOLYE GİBİ KULLANILMIŞ TAKILARIN GERİ ALINMASI
VEYA MİSLEN İADE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
Takının üzerindeki değerli ya da değersiz taşlar, hesaba geçecek olan ağırlığa dahil edilmeyecektir. Taşın değerlendirme esnasında
çıkartılabileceği durumlarda taş çıkartılıp müşteriye iade edilerek sadece altın miktarına ait ağırlık tespiti gerçekleştirilecektir.
Taşın çıkartılamayacağı durumlarda ise, Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eksperleri tarafından taş için takribi bir
ağırlık belirlenip, bu miktar düşüldükten sonraki kalan altın kısmı değerlendirmeye alınıp hesaba geçecektir. Fiziki altınlardaki
saflık belirlenirken sadece takının içindeki altın miktarı göz önünde bulundurulacaktır. Bu altın alınırken ödenen işçilik bedeli
kesinlikle göz önünde bulundurulamaz. Bu sizin için ciddi bir maliyet ve kayıp demektir, dolayısıyla bu ayrıntıyı bilerek hareket
ediniz.
Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. getirilen her altını almak zorunda değildir.
KONU HAKKINDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARDA MUTLAKA YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK AYRINTILI BİLGİ ALINIZ.
ÖN TALEP FORMU
Teslim alınan altının cinsi:
Ayarı (Saflığı)
Diğer (
)
14 ayar
18 ayar
22 ayar
Sarafiye
24 ayar
Toplam
Miktarı (Gram)
Hesaba geçecek miktar (1000/1000)
Hesabın Bloke Süresi (iş günü)
7 iş günü
Yalnız (Yazı ile)
Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eksperi
Müşteriye bilgi verildi.
Müşteri
Tereddüt ettiğim hususlarda tarafıma bilgi verildi.
Banka Adına
Müşteri bilgilendirildi.
Download

Ek 12 Altın Vakti Bilgilendirme Formu