VIII. İleri Artroplas Kursu “Diz Artroplas si”
19-20 Aralık 2014
Bursa
www.artroplas .org.tr
VIII. İleri Artroplas Kursu
“Diz Artroplas si”
19 - 20 Aralık 2014, Bursa
Değerli meslektaşlarım;
Kalça Diz Artroplas Derneğinin her yıl düzenlediği “İleri Artroplas Kursu” 19-20 Aralık 2014
tarihlerinde Bursa'da Medicabil hastanesinde yapılacak r. Bir yıl kalça, bir yıl diz artroplas si
konularında yapılmakta olan İleri Artroplas Kursu bu sene “Diz Artroplas si“ konusunda
olacak r.
Kurstaki amacımız, Artroplas konusunda çalışan ve bu konuya ilgi duyan Ortopedi ve
Travmatoloji hekimlerinin ve son sene asistanlarının eği mine katkıda bulunmak r.
Kursta, Diz Artroplas si Cerrahisinde Primer ve Revizyon Cerrahisi konuları, teorik dersler ve
pra k uygulamalar şeklinde interak f tar şma ortamında işlenecek r.
Her yıl olduğu gibi bu yılda, canlı ameliyat uygulamaları toplan salonunda naklen
yayınlanacak r. Kursta teorik konular, olgu tar şmaları ve canlı ameliyatlar, Artroplas konusunda
usta ve duayen hocalarımızın katkıları ile gerçekleş rilecek r.
Kurs detayları en kısa zamanda duyurulacak olup, ka lımlarınızı bekler saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen
Kalça Diz Artroplas Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul Şener
Kalça Diz Artroplas Derneği Genel Sekreter
Prof. Dr. İrfan Öztürk
Kurs Başkanı
Dr. M. Sadık Bilgen
Kurs Koordinatörü
VIII. İleri Artroplas Kursu
“Diz Artroplas si”
19 - 20 Aralık 2014, Bursa
19 Aralık 2014 Cuma
20 Aralık 2014 Cumartesi
07.30: Kayıt
08.00: Açılış
08.00-09.30 Revizyon diz protezi (canlı ameliyat)
Revizyon diz protezi
08.10-09.10 Primer diz protezi (Canlı ameliyat)
Bağ kesen protez uygulaması
09.10-09.30 Kahve arası
09.30-10.30 Oturum I: Primer total diz artroplas si I
09.30-09.40 Muayene, endikasyon, preopera f hazırlık
09.40-09.50 İmplant seçenekleri (hangi hastada-hangi
implant)
09.50-10.00 Cerrahi yaklaşımlar (cilt-artrotomi)
10.00-10.10 Yumuşak doku dengesinin önemi
10.10-10.30 Tar şma
09.30-10.30 Oturum IV: Revizyon Total Diz Protezi
09.30-09.40 Revizyon nedenleri, ameliyat öncesi
planlama
09.40-09.50 Eklem seviyesinin ayarlanması, yumuşak
doku dengesi
09.50-10.00 Kemik kesileri ve defektlerin onarılması
10.00-10.10 Patella ve ekstansör mekanizma sorunları
tamiri
10.10-10.30 Tar şma
10.30-11.00 Kahve arası
10.30-11.30 Primer diz protezi (Canlı ameliyat)
Bağ koruyan protez uygulaması
11.30-12.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
Oturum II: Primer total diz artroplas si II
Kemik kesileri
Komponentlerin yerleş rilmesi
Komplikasyonlar
Postopera f bakım ve takip
Tar şma
11.00-12.00 Oturum V: Unikondiler diz protezi ve
alterna f tedaviler
11.00-11.10 Hasta seçimi ve endikasyonlar
11.10-11.20 Cerrahi teknik ve komplikasyonlar
11.20-11.30 Dizde diğer yüzey artroplas leri
11.30-11.40 Yüksek bial osteotomi
11.40-12.00 Tar şma
12.00-13.00: Kapanış - Yemek
12.30-13.30 Yemek
13.30-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
Oturum III: Zor dizde yaklaşım seçenekleri
İleri varus-valgus dizler
Sert diz
Kemik defektleri ve deformiteleri
RA’li hastada TDP
Tar şma
15.30-16.00 Kahve arası
16.00-17.15 Sorunlu primer diz protezi (canlı ameliyat)
Zor diz
19.30
Akşam Yemeği
Download

VIII. İleri Artroplas Kursu