T.C.
MERSİN ERDEMLİ
BELEDİYE MECLİSİ
15/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
MECLİS BAŞKANI
MECLİS ÜYELERİ
Serdar ARSLAN
Mustafa AKIN
Alim SEVİNDİK
Adem GÜRSOY
Abdullah YAŞAR
Ahmet KURT
Ömer KILIÇ
: Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı
Mehmet TOPKARA
Duran KARA
Ali TOPUZ
Cengiz Topel YILDIZ
Ahmet ARI
Hüseyin TANER
Yakup YILMAZ
Mehri BİLGEN
Ali VAR
Veli ŞAHMAN
Mehmet GÜLDALI
Ahmet GÜBÜR
İbrahim TEPE
Yemliha GÜNAYDIN
Adnan DÖLEK
Alpay OKTAY
Şaban DÖLEK
Şevki ŞEVK
Harun SARI
Ali YÖN
Celil İbrahim ERSİN
Mustafa KARAGÖZ
Rasim ŞAHİN
Ali SERİN
KATILMAYANLAR : Serdar ARSLAN, Mustafa KARAGÖZ, Ali SERİN
KARAR
TARİHİ
15/10/2014
KARAR
SAYISI
247
15/10/2014
248
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Erdemli Belediyesi 2015 Mali Yılı Harç ve Ücretler
Tarifesinin Görüşülmesi:
Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;
Erdemli Belediyesi 2015 yılı Harç ve Ücret Tarifelerinin, Mali
Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle; kabulüne Hüseyin
TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile
karar verilmiştir. Denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, yapılan
görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Erdemli Belediyesi
2015 Mali Yılı Harç ve Ücretler Tarifesinin, Plan ve Bütçe
Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
hazırladığı şekli ile kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah
YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Mehri
BİLGEN ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık mevcudun oy
çokluğu ile karar verildi.
Erdemli Belediyesi 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik
Planın Görüşülmesi:
Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine
istinaden hazırlanan Erdemli Belediyesine ait 2015-2019 Yıllarını
kapsayan stratejik plan taslağının incelenmesi neticesinde; Stratejik
Planın Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne,
Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık oy
çokluğu ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi gereği,
yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Erdemli
Belediyesi 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planın, Plan ve
Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler
1
15/10/2014
249
15/10/2014
250
Mükerrem TOLLU
Meclis Başkanı
Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, Celil İbrahim ERSİN,
Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet
KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer
KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık
mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Erdemli Belediyesi 2015 Yılı Performans Programının
Görüşülmesi:
Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine
istinaden hazırlanan Erdemli Belediyesine ait 2015 İdari Performans
Programının, 2015-2019 Yıllarını kapsayan Stratejik Plana uygun
olarak hazırlandığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
hazırladığı şekilde kabulüne, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ın
ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi gereği,
yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Erdemli
Belediyesi 2015 Yılı Performans Programının, Plan ve Bütçe
Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
hazırladığı şekli ile kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah
YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT,
Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Mehri
BİLGEN ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına karşılık mevcudun oy
çokluğu ile karar verildi.
Erdemli Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi:
Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2015 mali yılı
ve izleyen 2 yıl bütçe tasarısının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
hazırladığı şekilde kabulüne, Hüseyin TANER ve Alpay OKTAY’ın
ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 62.maddesi gereği,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine
göre;
1- Bütçe Kararnamesini madde madde,
2- Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her
birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının 1.düzeyi,
3- Yılı Gelir Bütçesini, Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyi,
4- Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.düzeyi,
5- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 3
aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden,
Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 2015 Mali
Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali
Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, Celil İbrahim
ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN,
Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN,
Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ ın ret oylarına
karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
Duran KARA
Meclis Kâtibi
Ahmet ARI
Meclis Kâtibi
2
Download

Ekim Ayı 15.10.2014 Tarihli Meclis Toplantısı Kararı İçin Tıklayınız