ANESTEZİ TEKNİKERİ
EROL ERTAN
Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D Baş Sağlık
Teknikeri
ANESTEZİ TEKNİKERİTEKNİSYENİ
• Anestezi teknikeri ve teknisyeni aynı işi icra
ederler. Aralarındaki fark eğitim farkıdır.
Anestezi bölümünü lise düzeyinde okuyanlar
teknisyen, yüksek okul düzeyinde okuyanlar
tekniker sıfatı alırlar.
• Liselerde eğitim süresi 4 yıl
• Yüksekokulda eğitim süresi 2 yıl
RESMİ GÖREV TANIMI
• EK MADDE 13- (Ek madde:Resmi Gazete
26.04.2011-27916; 6225 s.K. m.9)
• g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık
meslek liselerinin ve meslek
yüksekokullarının anestezi
programlarından mezun; anesteziyoloji
ve reanimasyon uzmanı tabibin
sorumluluğunda ve yönlendirmesi
doğrultusunda anestezi işlemlerinin
güvenli bir şekilde başlatılması,
sürdürülmesi ve sonlandırılması için
gerekenleri yapan sağlık
teknisyeni/teknikeridir.
•
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
PROGRAMININ HEDEFİ
Programın ana hedefi ameliyathanede görev
alacak yetkinlikte ‘Anestezi Teknikeri’
yetiştirmektedir. Bu hedef doğrultusunda,
cerrahi alanda önemli bir uzmanlık olan
anestezi konusunda en son bilgilerle donatılmış,
el becerileri yüksek, güvenilir ve saygın
Anestezi Teknikerleri yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ
ÖZELLİKLER
• Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu
alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen.
Çabuk ve doğru karar verebilen, hekimin
söylediklerini hemen anlayıp
uygulayabilen.
Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli.
Bedence sağlam ve dayanıklı.
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler
olmaları gerekir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI
• Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya
dengi okul mezunu olmak, Meslek liselerinin
“Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği ”
alanlarından mezun olanlar “Anestezi” ön
lisans programına sınavsız geçiş için
başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları,
okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri
(METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak
kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.. Meslek
liselerin diğer alanlarından veya genel
liselerden mezun olanlar/olacaklar, ÖSYM
tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2”
puanı almaları gerekir.
TEMEL GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
- Ameliyathanede anestezi makinelerini
ve gerekli ekipmanı hazırlamak.
- Hastaya cerrahinin gerektirdiği
montörizasyon ve kateterizasyon
işlemlerini yapmak.
- Hasta uyanana kadar takibini yapmak.
- Anestezi uzmanını hasta hakkında
bilgilendirmek.
- Anestezi ile ilgili verilen diğer görevleri
yapmak.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ
YERLER
• Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı sağlık
hizmetleri meslek yüksekokullarının “Anestezi” ve
“Anestezi Teknikerliği” Bölümlerinde verilmektedir.
• Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
• Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO.,
• Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Halil Bayraktar Sağlık
Hizmetleri MYO.,
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ
YERLER-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri MYO.
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri MYO.,
On dokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Sağlık Hizmetleri MYO.,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Sağlık Hizmetleri MYO.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
• Anestezi teknikeri
ameliyathanelerde görev yapar.
Görev yeri genellikle çok temiz, iyi
aydınlatılmış ,iyi iklimlendirilmiştir.
Ancak kan ve vücut sıvıları ile
temas riski çok yüksektir.
• Anestezi teknikeri görevini ayakta
yürütür; görev sırasında
doktorlarla ve diğer meslektaşları
ile yoğun iletişim halindedir. İşin
doğası gereği yüksek stresli bir
ortamda çalışılmaktadır.
KARİYER OLANAKLARI
• Mezunlar ‘Anestezi Teknikeri’ ünvanı alarak kamu ve
özel hastaneler başta olmak üzere doğumevi,
üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi
ameliyathanesi bulunan bütün sağlık kurumları
ile ilgili kurumların tüp bebek merkezleri, acil
servis, reanimasyon servisi ve ağrı
odalarında çalışabilirler.
• Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) göre
Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.
GEÇİLEBİLEN PROGRAMLAR
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar
Önlisansta mevcut tüm sağlik bölümlerine geçiş
imkani bulunmaktadir.
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar
“Anestezi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler,
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda(DGS)
başarılı oldukları takdirde “Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”
lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Download

Anestezi Teknikeri Erol Ertan - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi