ULUSLARARASI FUAR ALANI PROJESİ
Projenin Adı
MUĞLA ULUSLARARASI FUAR VE YAŞAM ALANI
Proje Amacı
Projenin amacı, bölge tanımlamasında; TR 32 bölgesinde bulunan Muğla iline uluslararası bir
fuar ve yaşam alanı kazandırmaktır. Bölge işletmelerinin rekabet gücünün arttırılması,
uluslararası fuar ve yaşam alanı sayesinde yeni pazarlarla tanışması, bölgenin sosyoekonomik ve dış ticaret kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Muğla Uluslararası Fuar ve Yaşam Alanı; (Güney Ege Bölge Planı ve Ulusal Turizm 2023)
hedefleri doğrultusunda bölgenin tanıtımına katkı sağlamak, yerel üreticilere yeni pazarlar
tanıma fırsatı yaratmak, Muğla ilinin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü
geliştirmek amacıyla yapılan bir projedir.
Proje herhangi bir projenin devamı veya alt parçası değildir. O bakımdan, bağımsız bir
projedir.
Projenin Teknik İçeriği Ve Büyüklüğü
Muğla Uluslararası Fuar ve Yaşam Alanı yerleşimi içerisinde, 82.181,33 m 2 lik arazinin
yaklaşık 18.000 m2 lik alanın 16.000 m2 si toplam inşaat alanı olarak öngörülmüş ve bir
takım maliyetlere karşı değişikliklerin yapılmasına imkân tanınacak şekilde projelendirilmiştir.
Proje Bileşenleri
Fuar sergi salonu ve fuaye
Fuar açık alanı
Toplantı salonu (Konferans olanakları sağlanacak)
Restaurant-cafe
100 m2 lik 11 adet daimi sergi alanları
Yukarıdaki bileşenler proje içinde gerçekleştirilecek bölümlerdir.
Proje Uygulama Yeri ve Alanı
Muğla ili Merkez ilçe Akçaova köyü Kanlıkuyu mevkii N20C02A3D numaralı paftasındaki
2181 parselde bulunan Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Muğla Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından ön irtifak hakkı izni alınmış, 82.181,33 m2 lik arazinin yaklaşık
18.000 m2 lik bölümün 16..000 m2 lik alanı kapalı alan olmak üzere Muğla Uluslararası Fuar
ve yaşam alanı 1. Etabının inşası ve işletmesi gerçekleşecektir.
Proje Çıktıları
4000 m2 Fuar sergi salonu ve fuaye, Toplantı salonu, Restaurant-cafe, 100 m2 lik 11 adet
daimi sergi alanları
Yeşil alan çalışması
3000 metrelik yol düzenlemesi
Yürütücü Kuruluş
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yürütücü kuruluştur.
Download

uluslararası fuar alanı projesi - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası