TASARIM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
PROGRAMLARI BURS OLANAKLARI 2014-2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım Çalışmaları Doktora ve Yüksek
Lisans Programları için burs olanakları sunmaktadır.
-Tasarım Çalışmaları Doktora Programı için toplam 5 adet burs, (Türk vatandaşları ve yabancı
uyruklular için)
-Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı için 2 adet burs, (Yabancı uyruklular için)
-Tüm burslar eğitim süresi içerisindeki harç / öğretim ücretlerini kapsamaktadır. (Diğer finansal
destek ve bursiyer ücretlerini kapsamamaktadır)
-Bursa hak kazanan öğrencilerin ilanı Eylül ayının 2. haftasından sonra yapılacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://ss.ieu.edu.tr/tr
Email: [email protected]
Iletişim adresi: http://ss.ieu.edu.tr/tasarim_calismalari/en/iletisim
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı detaylı bilgi için;
http://ss.ieu.edu.tr/tasarim_calismalari/tr
http://ects.ieu.edu.tr/akademik.php?sid=course&section=dsphd.ss.ieu.edu.tr&lang=tr
Tasarım Çalışmaları Doktora Programı detaylı bilgi için;
http://ss.ieu.edu.tr/tasarim_calismalari_doktora/tr
http://ects.ieu.edu.tr/akademik.php?sid=course&section=dsphd.ss.ieu.edu.tr&lang=tr
Facebook: https://www.facebook.com/ffaddesignstudies
Online Başvuru: https://register.izmirekonomi.edu.tr/international/graduate/step1.php
Erken başvuru için son gün: 8 Temmuz (Yüksek Lisans)
Mülakat Tarihi: 14 Temmuz (Yüksek Lisans)
Başvuru için son gün: 29 Ağustos (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakatlar: 3-5 Eylül (Yüksek Lisans ve Doktora)
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sakarya Caddesi No:156 35330 Balçova- Izmir TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26
Download

tasarım çalışmaları yüksek lisans ve doktora programları burs