Ocak 2014 • Sayı: 1
AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ
HABER
BÜLTENİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ
BÜLTENİ
OCAK 2014 SAYI:1
ISSN: ...??????????
AKÜ Adına Sahibi
Prof Dr. Mustafa SOLAK
Rektör
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ahmet SONGUR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Başhekim
Editör
Doç. Dr. Reha DEMİREL
Başhekim Yrd.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Uğur KOÇAK
Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Ergün KARAVELİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ozan TURAMANLAR
Öğr. Gör. Dr. Ayhan PEKTAŞ
Uzm. Ceyda KARAMAN
Uzm. Mustafa KÜÇÜKİLHAN
İletişim Bilgileri
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İzmir Karayolu 7. Km.
Ali Çetinkaya Kampüsü
Afyonkarahisar
Tel: 444 03 04
Faks: (272) 246 33 22
Web: http://www.hastane.aku.edu.tr
E-posta: [email protected]
Önsöz
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” (Heraklitos)
Geçmişte yapılanları takdir etme değerli bir erdemdir.
Ancak bunları yeterli görmeyip “daha iyisini yapmalıyız”
düşüncesi ile gelişme ve yenilenme gayreti içinde olma, idealist
insanların bir özelliğidir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi
mensupları olarak, bizden öncekilere yaptıkları güzel işler için
teşekkür ediyoruz. Ancak özellikle hizmet noktasında daha
yapılması gereken pek çok şey olduğunun da farkındayız.
Bu bağlamda, son üç yıl içinde özellikle hastanemizde
çok güzel gelişmeler ve yenilikler olduğunu belirtmemiz
gerekir. Bu noktada bizim önemli bir sıkıntımız, yaptıklarımızı
kamuoyuna tam anlatamamaktı. Yapılanların bir kısmını
çeşitli medya kuruluşları aracılığı ile duyurmaya çalıştık.
Ancak bunu yeterli görmedik; Tıp Fakültesi ve Hastanemizdeki
gelişmeleri bir bülten vasıtasıyla sizlerle paylaşmak istedik. Elinizdeki bülten, işte bu amaç için hazırlandı.
Başarılı olabilirsek ne mutlu bize…
Bültenin bu ilk sayısında, fizik tedavi ve travmatoloji ağırlıklı olarak C Blok’ta hizmet veren Acil
Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bulunan fizik tedavi birimlerinin ve ünitelerinin
detaylı bilgilerini bulabilirsiniz.
Hedeflerimiz hakkında daha çok şey sıralayabiliriz. Ayrıntıları bültenimizden takip edebilirsiniz.
Unutmayalım. “Başlamak için mükemmel olmanıza gerek yoktur; ancak mükemmel olabilmek için
bir yerden başlamalısınız.” (Joe Sarah)
Biz başladık ve destekleriniz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bülteni izlemeye devam ediniz…
Prof. Dr. Ahmet SONGUR
Tıp Fakültesi Dekanı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Tıp Fakültemizin, ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasındaki yerini alması için gayretlerimiz ve
çalışmalarımız durmaksızın devam etmektedir. Bu amaçla önceden beri yapılanlara ek olarak, mezuniyet
öncesi tıp eğitimimizin akreditasyonu için çalışmalara başladık. Yine bu hedef doğrultusunda yeni poliklinik
binamız ile amfi-derslik ve laboratuvarlarımızı içeren ek eğitim binamızı 2014 yılı içinde tamamlamak
istiyoruz.
Ocak 2014
Ayrıca, bazı özellikleri nedeniyle ilimizde sadece hastanemizde verilen hizmetler ve bu hizmetleri
sunan öğretim üyelerimiz ve kendileriyle ilgili kliniklerin bilgilerini de bu bültende bulabilirsiniz.
1
İçindekiler
 ÖNSÖZ / Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Songur
 İLİMİZDE SADECE HASTANEMİZDE
VERİLEN HİZMETLER
1
 AKÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ BAŞHEKİMİ
PROF. DR. MEHMET ÜNLÜ İLE RÖPORTAJ
 KOZMOTOLOJİ
4
Ocak 2014
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
2
15
 FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
15
 EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI
6
25
 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI
 TEMELİ ATILAN
YENİ HİZMET BİNALARIMIZ
15
30
22
32
 TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE
SOSYAL FAALİYETLERİ
 YENİLENEN HİZMET BİRİMLERİMİZ
25
39
Ocak 2014
 HASTANEMİZE ZİYARETLER
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
 HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ÖZELLİKLİ AMELİYATLAR
3
AKÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞHEKİMİ PROF. DR. MEHMET ÜNLÜ İLE RÖPORTAJ
Sayın Hocam, bize kendinizi tanıtır mısınız?
1968 Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğretimi Ankara’da tamamladım. Tıp fakültesini Eskişehir’de,
uzmanlık eğitimini Isparta’da tamamladım. Doçent ve Profesör unvanlarını Afyonkarahisar’da aldım. 2011
yılından beri Başhekimlik görevini yürütmekteyim.
Sayın Hocam, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde öncelikli hedefleriniz, proje ve düşüncelerinizden
bahseder misiniz?
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Sayın Rektörümüzle birlikte göreve başladıktan sonra mevcut binamızda ve çevresinde iyileştirme çalışmaları
başlattık. Rektörümüzün bu konuda ciddi katkıları oldu. Servislerde ve polikliniklerde düzenlemeler yaptık.
Koğuş sisteminden ikili ve tek yataklı odalarda hizmet verir hale geldik. Her yatak için refakat koltukları
temin ettik. Kadın Doğum, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Dermatoloji poliklinikleri müstakil
poliklinik haline getirildi. Doğumhane ve Kadın Doğum Servisi yenilendi. Çocuk Servisi genişletilerek
yenilendi. Koroner Yoğun Bakım yenilendi. Poliklinikler binası yapımına başlandı. Önümüzdeki yıl
bütçesine Onkoloji Hastanesi projesi konularak DPT’ye sunuldu.
4
Sayın Hocam, son yıllarda sağlık turizmi kelimesini sıkça duymaktayız. Bize sağlık turizminden ve yeni hizmete
giren hastanemizin buradaki rolünden bahseder misiniz?
Sağlık Turizmi ülkemizin son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bir proje. Türkiye’de sağlık
hizmetleri engel olarak ucuz. Bu nedenle cazip bir pazar konumundayız. Üniversite hastanesi olarak
Afyon’un termal kaynaklarını da kullanarak özellikle fizik tedavi alanında bu pastadan payımızı almak
istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.
Sayın Hocam, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hizmet kalite ve standartlarının yükseltilmesi için
yürütülmekte olan çalışmalardan bahseder misiniz?
Göreve başladığımız günden itibaren en önemli hedefimiz hizmet kalitesi odu. Bu kapsamda poliklinik
ve servis hizmetlerinde tadilat, yenileştirmeler devam etti. Polikliniklerde günübirlik muayene modeline
geçtik. Ultrason sayısını artırdık.
İkinci tomografiyi aldık. Hastanenin
bir çok noktasına memnuniyet/
şikayet kutuları koyduk. Haftalık
değerlendirerek
gerekli önlemleri
alıyoruz.
Sayın Hocam, AKÜ Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde görev
yapan akademik personelin bilimsel
araştırmalarına yönelik ne gibi destek
ve katkı sağlamaktasınız?
Öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerimizin çalışmaları Üniversitemizin
Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmektedir. Ayrıca kongre katılımları döner sermaye
üzerinden desteklenmektedir.
Sayın Hocam, Afyon bölgesinin en önemli sağlık sorunu sizce nedir? Buna yol açan sebepler ve çözümüne
yönelik düşünceleriniz nelerdir?
Sağlık sorunları ülke genelinde çoğunlukla benzerlikler göstermektedir. Yerel olarak beslenme
alışkanlıklarındaki farklılıklardan dolayı; obezite, hipertansiyon ve diyabet sıklığı biraz daha fazla olabilir.
Sayın Hocam, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinin poliklinik hizmetleri, laboratuvar ve görüntüleme
hizmetleri hakkında bize bilgi verir misiniz?
Hasta hakları birimimiz düzenli olarak çalışmaktadır. Ayrıca Başhekimliğimizin kapısı bütün hastalarımıza
sürekli açıktır. Mümkün olduğu kadar kaliteli hizmet vermeye ve hizmet akışını hızlandırmaya çalışıyoruz.
Sayın Hocam, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine geldiğiniz günden bugüne kadar
geçen sürede hastaneye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
2012 yılı içerisinde Fizik Tedavi ve Acil Travmatoloji Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. İkinci Yenidoğan
Ünitemizi ekim ayı içinde açmayı planlıyoruz. Hizmet alımı şeklinde olan diyaliz ünitesini hastanemiz
bünyesinde çalışır hale getirdik. Hizmet alımından kurtulmuş olduk. Acil servisimiz Ekim ayı içinde yeni
yerinde, yeni cihaz ve donanımlarıyla birlikte hizmet vermeye başladı.
Sayın Hocam, son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Yaklaşık 3 yıldır sayın rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak’la birlikte bir iyi bir ekip ruhıyla çalışmaya
devam ediyoruz. Sağlık hizmet sunumunu daha kaliteli hale getirme gayretlerimiz artarak devam edecektir.
Teşekkürler.
Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Sayın Hocam, hasta hakları konusundaki duyarlılığınızdan bahseder misiniz?
Ocak 2014
Şu anda polikliniklerde günlük ortalama 1500 civarında hastaya hizmet veriyoruz. Bu sene içinde 160 kesitli
Türkiye’de çok az sayıda merkezde bulunan bilgisayarlı tomografi cihazını aldık ve kullanmaya başladık. Bu
cihazla 1 dakika gibi bir sürede kalp damarlarının anjiyosu da yapılabilecek. Ayrıca 3 adet ultrason cihazının
alımı gerçekleşti yakında teslim edilecek. MR cihazı 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeye
devam etmektedir.
5
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi 200 yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,
en son teknoloji ile konforu bir arada sunan Türkiye’nin en gelişmiş tedavi merkezlerinden bir tanesidir.
Her yaştan tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan merkezde, bel, boyun, omuz, diz ağrıları gibi
kas iskelet sistemi hastalıklarının ayaktan tedavilerinin yanı sıra, 200 yatak kapasiteyle 24 saat yatarak
bakım ünitesi hizmeti sunulmaktadır. Merkezde uzman hekimler ve fizyoterapistler tarafından omurilik
yaralanmaları, kafa travmaları, inme, MS (multipl skleroz), serebral palsi ve diğer nörolojik hastalıklara
yönelik rehabilitasyon programları, ameliyat öncesi ve sonrası tüm ortopedik rehabilitasyonla, spor
rehabilitasyonları uygulanmaktadır ve osteoartrit, osteoporoz, fibromiyalji (kronik ağrı sendromu) gibi
romatolojik problemleri olan hastalara tedavi hizmetleri sunmaktadır.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2012 yılı Aralık ayından itibaren C Blok’ta yeni servis
ve rehabilitasyon birimleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye’nin en gelişmiş merkezlerinden biri olan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde, hastaların tedavileri
için Afyon’da, hatta bölgede tek olan cihazlar kullanılmaktadır.
 Merkezimizde Yer Alan Fizik Tedavi Birimleri
Fizik tedavi ve elektroterapi ünitesi
Traksiyon ve spinal dekompresyon ünitesi
Manyetik alan tedavi ünitesi
Hidroterapi, kaplıca ve çamur tedavisi ünitesi
Fluidoterapi
Metabolik kemik hastalıkları tanı ve tedavi ünitesi
ESWT- Şok Dalga Tedavisi
Fangoparafin
Yüksek yoğunluklu lazer
Romatizmal hastalıklar tanı ve tedavi ünitesi
Mikrodalga diatermi
Masaj ünitesi
Ultrasound diatermi
Tanısal ultrasonografi ünitesi
 Manyetik Alan Tedavi Ünitesi
Magnetoterapi; doğal ve hassas bir tedavi şekli olan
manyetik alan etkileşimine dayanan yani girişimsel olmayan
fiziksel bir tedavi metodudur. Pulsatif magnetik alan vücut
dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının
geçirgenliğini arttırır. Bu doğal metod aynı anda birçok hastalığın
tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Osteoartrit,
boyun ağrısı, bel ağrısı ve diz ağrısı gibi ağrılı kas iskelet sistem
bozukluklarının tedavisinde kullanılan manuel veya otomatik
olarak ayarlanabilen elektromanyetik alan tedavisi cihazı tedavi
merkezimiz de bulunmaktadır.
Manyetik Alan Tedavi Ünitesi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Elektrik akımının fiziksel etkilerinden tedavi amacıyla
yararlanılması elektroterapi adını alır. Akut ağrılı durumların
(kas zorlanması, eklem incinmesi, laserasyon, kontüzyon, kırık,
hematom, spazm gibi) ve kronik ağrılı durumların (kronik bel
ağrısı, boyun ağrısı, migren ve gerilim baş ağrıları, postherpetik
nevralji, ilerlemiş malignansi gibi) tedavisinde sıklıkla
kulanılmaktadır. Bölüm hizmetleri arasında aynı anda 45 hastanın
tedavi edilebileceği büyük bir fizik tedavi ve elektroterapi ünitesi
mevcuttur. Elektroterapi ünitesinde en son teknoloji ile üretilmiş
kombine elektroterapi ve ultrasound cihazı, infraruj, kısa dalga
Fizik Tedavi ve Elektroterapi Ünitesi
ve mikrodalga diatermi, lazer, ESWT, fluidoterapi, hotpack ve
parafin cihazı, ultraviole tedavisi, lenf drenaj cihazı, TENS, interferans, manyetik alan tedavi cihazı, girdap
banyosu cihazı, dört hücre galvani banyosu ve EMG biyofeedback cihazı bulunmaktadır.
Ocak 2014
 Fizik Tedavi ve Elektroterapi Ünitesi
7
 Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavi Ünitesi
Böbrek taşı kırmada ürolojide kullanılan yöntemin özel
geliştirilmiş aygıtla fizik tedavi yöntemi olarak kullanılmasıdır.
Güçlü ses dalgalarının bir başlık vasıtasıyla vücudun ağrı
kaynağı olan bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni tedavi
şekli olan ESWT’nin etkisi vücut dışında üretilen akımların
dokuda ses dalgaları şeklinde yayılması esasına dayanır.
Yüksek basınç ve yüksek enerjiyi çok kısa süre içerisinde
uygulama imkânı sağlayarak birkaç seansta başarı ile tedavi
olanağı sağlamaktadır. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan
tedavi, tenisçi/ golfçu dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları
Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavi Ünitesi
gibi hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır.
Hastaya ameliyatsız çağdaş bir tedavi olanağı sunar. ESWT tedavi merkezimizde kullanıma girmiştir.
 Hilterapi (Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi) Ünitesi
Hilterapi (yüksek yoğunluklu lazer tedavisi) derin
dokulara ulaşabilen yeni teknolojiye sahip bir lazer cihazıdır.
Artroz gibi birçok travmatik veya dejeneratif patoloji
derinde yerleşim gösteren kemikleri, kasları, tendonları ve
eklem yüzeylerini etkiler. Bunun gibi derinde bulunan ağrılı
hastalıklar dokuya herhangi bir zarar vermeden hilterapi
yöntemi ile merkezimizde tedavi edilmektedir. Hilterapi
etkilidir ve tamamıyla güvenli derin terapötik etkinliğe sahiptir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Hidroterapi, Kaplıca ve Çamur Tedavisi Ünitesi
8
Hidroterapi uygun bir şekilde tecrübeli personel
tarafından düzenlenen ve gözetim altında tutulan nöromüsküler
iskelet fonksiyonunu iyileştirmek için tasarlanmış bir havuz
tedavi programı olarak tanımlanır. Yüzyıllardır geleneksel
olarak uygulanan kaplıca tedavileri alanında uzman olan
öğretim üyeleri, fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerleri
eşliğinde bilimsel zeminde uygulanmaktadır. Felçli hastalar,
ortopedik ameliyat geçirmiş hastalar gibi yoğun rehabilitasyon
gerektiren durumlarda su içi egzersizlerin tedavi edici
etkilerinden faydalanılmaktadır.
Hilterapi (Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi) Ünitesi
Hidroterapi, Kaplıca ve Çamur Tedavisi Ünitesi
 Girdap Banyosu Terapi Ünitesi
Girdap bayosu cihazları merkezimiz de bulunmaktadır. Girdap banyosu sıcak su ile dolu bir küvette
uygulanır. Kollar veya bacaklar gibi vücut bölgeleri sıcak su ile dolu bu küvetlere yerleştirilir ve su jeti motoru
suda girdap oluşturur. Sıcak su dolaşımı artırır ve küçük damarların genişlemesine yardımcı olur. Artmış
dolaşım ile birlikte gelen taze kan, oksijen yaralanmış bölgenin tamirini hızlandırır. Merkezimizde girdap
banyosu ile eklem kontraktürleri, plantar fasit, ayak bileği yaralanması ve aşil tendiniti gibi patolojiler tedavi
edilmektedir. 4 adet kaplıca havuzu ve 2 adet hidroterapi havuzu olmak üzere toplamda 6 havuz ile hizmet
edilmektedir.
Girdap Banyosu Terapi Ünitesi
Girdap Banyosu Terapi Ünitesi
 Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi
Osteoporoz başta olmak üzere tüm metabolik kemik
hastalıklarının tanısı ve takibi yapılmaktadır. Merkezimizde
bulunan kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazı (DEXA) ile tüm
yaş gruplarında kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmek
mümkündür.
 Romatizmal Hastalıklar Tanı ve Tedavi Ünitesi
Osteoartrit, fibromiyalji, romatoid artrit ve spondiloartropatiler gibi
romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, bel, boyun ağrıları, omuz Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi
ve kalça ağrıları gibi kas iskelet sistemi patalojilerinin tanı ve
tedavilerini yapmak merkezimizde mümkündür.
Romatizmal Hastalıklar Tanı ve Tedavi Ünitesi
Spor yaralanmalarında masaj yapılırken çok daha dikkatli
olunması gerekir. Yaralanmış bölgedeki kan akımını arttırmaya
yardımcı olmak, kas spazmını gidermek ve bölgesel şişliği azaltmak
için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu masajın yavaş ve nazik
olması gerekir.
Değişik amaçlarla değişik masaj teknikleri kullanılabilir. Mesela
yavaş ve orta derece basınçla yapılan masaj dokuları gevşetirken, derin
friksiyon masajı daha uyarıcı etki yapar.
Masaj Ünitesi
Masajın özellikle hasta dokularda çok dikkatli uygulanması
gerekir. Mesela bilinçsizce kas içine kanama olmuş yerlere yapılan masaj kas içinde sert kemiksi doku
oluşması ile karakterize Miyozitis Ossifikans gelişmesini kolaylaştırır. Bu olay Quadriceps gibi büyük kas
grupları için özellikle önemlidir. Ünitemizde kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde tüm vücut masajı,
lenf masajı ve lokal masaj uygulamaları uzman ekip tarafından uygulanmaktadır.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Sporda masaj birçok yaralanmanın tedavisinde kullanılır.
Masaj kullanımının avantajı; yaralanmış dokuların bu şekilde hem
çok yakın takip edilmiş hem de tedaviye doku yanıtının izlenmiş
olmasıdır. Ayrıca koruyucu amaçlı olarak zorlanmalı seanslar sonrası
kas gerginliği ve sertleşmesini azaltmaya yönelik de uygulanır. Bir
egzersiz seansından veya bir yarışmadan önceki ısınma bölümünde
kas tonusunu ve dolaşımını arttırmak için de kullanılabilir.
Ocak 2014
 Masaj Ünitesi
9
 Traksiyon ve Spinal Dekompresyon Ünitesi
Özel bir alet yardımıyla omurları birbirinden uzaklaştırma
yöntemidir. Traksiyon uygulamalarında çekim süresi ve
çekim kuvveti her hastaya göre özel olarak belirlenir. Yatar ya
da oturur pozisyonda çekim uygulanır, sürekli ya da aralıklı
çekim yapılabilir. Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde fıtık
bölgesini hedef alabilen özel cihazlarla çekme tedavisi ve spinal
dekompresyon uygulamaları yapılmaktadır.
 Tanısal Ultrasonografi Ünitesi
Traksiyon ve Spinal Dekompresyon Ünitesi
Ultrasonografi kas iskelet sisteminin çoğu hastalığında hasta
muayenesi sırasında şüphelenilen patolojinin tanısının konulmasına
yardımcı olmaktadır.
 Yürüme ve Hareket Analizi,
Ayak Basınç Ölçümü Laboratuarı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Yürüme analizi, hareketlerin sayısal olarak değerlendirilmesi,
tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Yürüme bozukluğunun, hangi kas
Tanısal Ultrasonografi Ünitesi
veya eklemden kaynaklandığını saptamak için muayene her zaman
yeterli değildir. Beynimiz yürüme bozukluğunu düzeltmek için bazı
telafi mekanizmalarını devreye sokar ve bu şekilde esas bozulan bölge veya kasları saptamamızı zorlaştırır.
Sorunu sayısal olarak yorumlamak, kaydedip daha sonra yeniden değerlendirmek ve yapılan tedavinin
etkinliğini objektif olarak ortaya koymak için yürüme analizi teknolojisi gereklidir. Yürüme analizi net bir
biçimde hareket bozukluklarını tanımlar, güvenirliliği yüksektir. Ağrı verici ve yorucu olmadığı için hastalar
genelde kolay uyum sağlamaktadır.
10
Ayak, muayenesi kolay ancak karmaşık fonksiyonel anatomisi nedeni ile tanı konması zor bir bölgedir.
Ayağın yapı ve işlevlerindeki bozukluklar kişinin aktivite ve sosyal katılım düzeyinde belirgin kısıtlamalara
neden olabilir. Ayağın işlevini tam olarak yerine getirmesi yalnız ayak sağlığı açısından önemli olmayıp,
diz ve kalça gibi komşu eklemler ve bel gibi tüm bedenimizin sağlığı için de gereklidir. Ayağa komşu
eklemlerin hastalıkları da ayak biyomekaniğini bozabilmektedir. Ayak mekaniğinin bozulduğu ve buna
bağlı ayak tabanında ortaya çıkan patolojilerin değerlendirilmesi için plantar (ayak tabanı) basınç ölçümü
(pedobarografi) kullanılmaktadır. Ayrıca denge bozukluğuna neden olabilecek hastalıkların teşhis ve tedavi
takibinde kullanılmaktadır.
Yürüme ve Hareket Analizi, Ayak Basınç Ölçümü Laboratuarı
 Fluidoterapi Ünitesi
Fizyoterapide yeni kullanılmaya başlanan bir yüzeyel ısı
modalitesidir. Termostat kontrollü özel bir kap içine yaklaşık
0,5 mm çapında cam bilye doldurularak içinden kuru sıcak
hava geçirilir. Özellikle el ve ayaklar cihazın içine sokularak
bilyelerin ve havanın ısısından yararlanılır. Elde edilen doku
ısısı üflenen hava sıcaklığına bağlıdır. Fluidoterapide sıcağın
etkisinin yanısıra, bilyelerin mekanik etkisi ile kapı kontrol
mekanizması yoluyla da ağrı azalır. Bu tedavi yöntemi
ağrılı durumlarda, kan akımı yetersizliklerinde, yaraların
iyileştirilmesinde, ödemin azaltılması vb. durumlarda geniş
bir kullanım alanına sahiptir.
Fluidoterapi Ünitesi
 Diatermi Ünitesi
Vücut dokularında ısı oluşturmak için yüksek frekanslı
elektromanyetik enerji uygulamasıdır.
• Diaterminin 2 uygulama türü vardır;
– Kısa dalga diatermi
– Mikrodalga diatermi
Diatermi Ünitesi
Kısa Dalga Diatermi (KDD)
Geniş sahaların derin dokularının ısıtılmasında en uygun yöntem kısa dalga diatermidir. Sürekli yada
kesikli olabilir. Sürekli kısa dalga diatermi ve mikrodalga diatermi yüksek frekanslı akımların molekülleri
titreştirmesi (hareket ettirmesi) nedeniyle birincil olarak ısıtma amaçlıdır. Kesikli kısa dalga diatermi ise
yumuşak doku yaralanmalarının ısıtma dışındaki tedavisinde kullanılmaktadır. KDD özellikle bel fıtığı ve
gonatroz (kireçlenme) hastalıklarında uygulanmaktadır.
 Fitness ve Spor Salonu
Kardiopulmoner rehabilitasyon öncesinde ısınma hareketlerinin yapıldığı yerdir.
Fitness ve Spor Salonu
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Su yoğunluğu yüksek olan dokuların derin ısı tedavisinde kullanılan bir diğer diatermi yöntemidir.
Fizyolojik etkileri hiperemi, sedasyon ve ağrının azalmasıdır.
Ocak 2014
Mikro Dalga Diatermi (MDD)
11
 Merkezimizde Yer Alan Rehabilitasyon Üniteleri
Kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesi
Nörolojik rehabilitasyon ünitesi
Robotik rehabilitasyon ünitesi
Pediatrik rehabilitasyon ünitesi
Ortopedik rehabilitasyon ünitesi
El rehabilitasyonu ünitesi
Spor ve kondisyon ünitesi
İzokinetik dinamometre ünitesi
Obezite rehabilitasyonu ünitesi
Elektronörofizyoloji laboratuarı
 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Kalp krizi geçirmiş, bypass ameliyatı yapılmış veya stent uygulanmış, kalp hastalarının ve KOAH
ve astım gibi akciğer hastalarının güvenli ve etkili bir şekilde egzersizlerinin yaptırılabileceği, bilgisayar
kontrollü, son teknoloji ile donatılmış cihazlar ile kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitemiz hizmete
sunulmuştur. Hastaların egzersiz sırasında nabızları, tansiyonu ve kalp ritmi izlenebilmektedir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi
12
Uzman hekimler ve fizyoterapistler tarafından omurilik
yaralanmaları, kafa travmaları, inme, MS (multipl skleroz),
serebral palsi ve diğer nörolojik hastalıklara yönelik rehabilitasyon
programları nörolojik rehabilitasyon ünitesinde uygulanmaktadır.
 Robotik Rehabilitasyon Ünitesi
Beyin ve omurilik yaralanmaları, kafa travmaları, inme
sonrası gelişen yürüme güçlüğü ve kas zayıflığının tedavisinde,
sınırlı ve çok az sayıda merkezde bulunan robotik yürüme
rehabilitasyon cihazı ile hastalarımız daha kolay ve hızlı bir şekilde
günlük yaşama dönebilmektedir. Aynı şekilde bu hastaların
kol ve el fonksiyonlarının bozukluklarının rehabilitasyonunda
kullanılabilecek üst ekstremite robotik otomatik kol terapi
rehabilitasyon sistemi ünitemize ayrı bir değer katmaktadır. Bu
iki cihazın ünitemizde mevcut olması hastanemizin bölgemiz ve
ülke genelinde hasta çekmesini sağlamaktadır.
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi
Robotik Rehabilitasyon Ünitesi
 Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi
Serebral palsi başta olmak üzere yetersizliğe ve özürlülüğe
sebep olan her türlü çocukluk çağı hastalığının rehabilitasyonunun
yapılabileceği 2 adet çocuk egzersiz salonu ünitemizde mevcuttur.
 Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi
Trafik kazalarının yoğun olduğu ilimizde travmatik
yaralanmalar ve kırıklar sonrasında ve ayrıca diz, kalça protezleri,
tendon ve sinir yaralanmalarının cerrahi tedavisi sonrasında
hastaların yürütüldüğü ve uygun egzersiz programları ile
hastaların normal yaşantılarına dönmesinin amaçlandığı
ünitemiz mevcuttur.
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi
 El Rehabilitasyonu Ünitesi
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi
El Rehabilitasyonu Ünitesi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Özellikle genç yaşta görülen ve iş gücü kayıplarına neden
olabilen el tendon ve sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon
uygulamalarının yapılabileceği el rehabilitasyon ünitesi
mevcuttur.
13
 Spor ve Kondisyon Ünitesi
Kas iskelet sistemi problemi olan hastalarımız aerobik
kapasitelerini ve azalan kondüsyonlarını artırmak ve güçsüz kaslarını
güçlendirmek için spor ve kondisyon salonunu kullanabilmektedir.
 Nörofizyoloji Laboratuarı
Santral ve periferik sinir hastalıklarının, kas hastalıklarının,
sinir yaralanmalarının ayırıcı tanısı ve takibi yapılmaktadır.
 Obezite Rehabilitasyon Ünitesi
Spor ve Kondisyon Ünitesi
Son zamanlarda önemi anlaşılmış bir halk sağlığı problemi olan
ve ülkemizde gittikçe yaygınlaşan obezite hastalarının multidisipliner
metotlarla zayıflatılması amacına yönelik rehabilitasyon çalışmaları
yapılmaktadır.
 İzokinetik Dinamometre Ünitesi
Özellikle ortopedik yaralanmalar ve ameliyatlar sonrası gelişmiş
kas güçsüzlüğünün tedavisinde bilgisayar kontrollü izokinetik
dinamometre ile kasları güvenli ve etkin şekilde güçlendirmek
mümkündür.
Nörofizyoloji Laboratuarı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
14
Pulmoner rehabilitasyon; uzun süreli solunum hastalığı
olanlar için uygulanan bir programdır. Uzun süreli akciğer, solunum
probleminiz olduğunda, nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmeniz
veya normal günlük aktivitelerinizi yapmanız güçleşir. Çok kolay
yorulduğunuzu ve sıklıkla tükendiğinizi hissedersiniz. Pulmoner
rehabilitasyon nefes darlığınızla başa çıkabilmeyi, aynı zamanda
daha güçlü ve sağlıklı hissetmenizi sağlar.
İzokinetik Dinamometre Ünitesi
Obezite Rehabilitasyon Ünitesi
İLİMİZDE SADECE
HASTANEMİZDE VERİLEN HİZMETLER
 Öğretim Üyesi Özel Muayene Hizmeti
Kozmetoloji, derinin estetik özellikleriyle ilgili tıbbi ve kozmetik işlemlerle uğraşan bir bilim dalıdır.
Günümüzde gelişmiş teknolojik olanaklarla ve çeşitli yardımcı malzemelerle derinin estetik görünümünü
farklı kılmak büyük oranda mümkün olabilmektedir.
Yumuşak, temiz ve pürüzsüz görünümlü bir cilt sağlıklı olmak yanında estetik açıdan da istenilen bir
durumdur.
Bu anlamda, dermatolojinin yanı sıra kozmetoloji alanına da sahip çıkma adına kurulan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Kozmetoloji Merkezi, Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde 3 Temmuz
2012 tarihinden beri faaliyettedir. Kozmetoloji Merkezi Türkiye’de devlet üniversiteleri bünyesinde ayrı bir
merkez olarak kurulmuş ilk merkezdir.
Merkezin başlıca kuruluş amacı; kozmetik uygulamaların profesyonel ellerde yapılması ve ilimize
bu konuda hizmet vermektir. Başvuranlara en uygun ve güncel seçenekler sunulmaktadır. Bunun yanında
dermatoloji eğitiminin bugün artık önemli bir parçası haline gelen kozmetoloji eğitimi de geniş bir donanımla
yapılmaktadır.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
 AKÜ Kozmetoloji Merkezi
Ocak 2014
Hastanemizde öğretim üyesi özel muayene hizmeti 24.07.2013 tarihinden itibaren başlamıştır. Hafta
içi her gün saat 16:00’dan sonra Öğretim Üyeleri’ne muayene olmak isteyen hastalarımız 444 03 04 numaralı
telefonu arayarak randevu ve bilgi alabilirler.
15
Kozmetoloji merkezinde yapılan uygulamalar:
1-Mezoterapi: Özel bir tabancayla işlem yapılacak
bölgeye gerekli görülen maddeler enjekte edilmektedir.
Saç dökülmesi, kırışıklık, selülit tedavisinde
kullanılmaktadır.
2-Dermaterapi-roller uygulaması: Özellikle
sivilce izlerinin ve yüzeysel kırışıklıkların tedavisinde
kullanılmakta ayrıca yara izlerinin, aşırı kilo alma ya
da gebelik sonrası oluşan çatlakların tedavisinde tercih
edilebilmektedir.
3-Cilt analizi ve bakımı: Cilt bakımı ayda bir
uygulanan ve her yaş için uygun olan bir yöntemdir.
Çeşitli aletlerle cilt tipi, lekelerinin düzeyi ve cildin
yağlanma düzeyi belirlenmekte; analiz sonuçlarına
göre en uygun bakım kremleri, temizleme jelleri,
peeling solüsyonları ve buhar dereceleri seçilmekte ve
cilt bakımı uzmanımızca uygulama yapılmaktadır.
Saç Mezoterapisi
4-PRP tedavisi: Kişinin kendi kanı kullanılarak
yapılan özel bir işlemdir. Özellikle antiaging (yaşlanma
karşıtı), cilt yenileme amacıyla ve saç dökülmelerinde
saç mezoterapisiyle de kombine edilebilmektedir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
5-Botoks: Botulinum toksininin, uygulama
yapılan kaslarda kısmi felç yapmasıyla kırışıklıkların
azaltılması yöntemidir.
16
6-Dolgu uygulamaları: Kişilerin yüz hatlarında,
daha dolgun görünmesini istediği bölgeye kalıcı, yarı
kalıcı ya da geçici özellikte dolgu maddelerinin özel
enjeksiyon yöntemleriyle uygulanmasıdır.
7-Lazer epilasyon: Kıl köküne renk veren
maddenin lazer tarafından görülüp yakılması temeline
dayanmaktadır. Uygulama 18 yaşından büyük ve
hormonlarla ilişkili bir sağlık sorunu olmayan kişilere
yapılabilmektedir.
8-Peeling: Bu uygulama, kişilerin cilt tiplerine
uygun solüsyonların ince bir tabaka halinde
Cilt Analizi ve Bakımı
uygulanması ve yaklaşık 5 ila 8 dakika bekletilip ciltten
temizlenmesinden oluşmaktadır. Peeling uygulaması özellikle doğum lekeleri başta olmak üzere güneş
lekelerinde ve sivilce lekelerinde tercih edilmektedir.
9-Bölgesel zayıflama,
10-Selülit tedavisi.
 Beyin Damar Hastalıklarında Kullanılan “Transkranial Doppler Ultrasonografi”
Hastanemizde Türkiye’de sayılı sayıda merkezde
bulunan ve beyin damar hastalıklarının (felçler)
tanı ve takibinde kullanılan ‘transkranial doppler
ultrasonografi’ hastanemizde hizmet vermektedir.
Cihazla ilgili bilgiler veren Nöroloji Uzmani Yrd.
Doç Dr. Serdar Oruç “Transkraniyal Doppler
Ultrasonografi cihazının beyin kan dolaşımının
durumu hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış bir
görüntüleme yöntemi olduğunu söyledi. Uygulanması
yaklaşık 20 dakika süren ve non-invaziv (girişimsel
olmayan) bir yöntem olan bu incelemede beyin
damarlarının tıkayıcı hastalıklarının ve beyin
Transkranial Doppler Ultrasonografi
kanamalarının incelenmesi, anevrizmaların tanı ve
takibi ve beyin ölümü tanısının konulması mümkün olmaktadır” dedi.
 Tıbbi Onkoloji Hizmetleri
Polikliniğimizde tanısı konmuş tüm solid organ
kanserli hastalarımız için takip ve tedavi hizmetleri
verilmektedir. Ayrıca il dışı şehirlerde tedavi planları
yapılan hastalarımıza kemoterapi-reçete uygulamaları
ve yapılması istenen tetkikleri konusunda yardımcı
olunmaktadır ve istedikleri takdirde bu hastalarımız
tedavi ve takiplerini polikliniğimize alabilmektedirler.
Tanı ve tedavisini yaptığımız kanserler arasında meme
kanseri, akciğer kanseri, mide-barsak kanserleri,
böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, pankreas
kanseri, safra kesesi ve yolu kanserleri, karaciğer
kanserleri, baş-boyun kanseri, yumuşak doku tümörleri,
beyin tümörleri, melanom, bazı tiroid kanserleri, testis
kanseri, yumurtalık (over), rahim (endometriyum),
rahim ağzı (serviks) kanserleri bulunmaktadır. Hastanemizde bu kanserlerin tanı, tedavi ve takibi diğer
ilgili uzmanlık alanları ile koordineli olarak, multidisipliner tümör konseyleri yapılarak sürdürülmektedir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Verilen hizmetler;
Ocak 2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanemizde Tıbbi
Onkoloji Polikliniği, Nisan 2012 tarihinden itibaren
kanser hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Tıbbi
Onkoloji onkolojik tedavilerin ilaçla yapılan tedavi
kısmını tanımlamaktadır. Radyasyon onkolojisi ise
radyoterapi (ışın tedavisi) kısmını tanımlamaktadır.
İlimizde henüz Radyoterepi cihazı olmadığı için
radyoterapi gereken hastalar çevre illerdeki radyasyon
onkolojisi doktorlarıyla iletişime geçerek (daha çok
Eskişehir) sevk edilmektedir.
17
Önceki yıllarda Onkoloji Hizmetlerinin olmaması nedeniyle yıllardır çok zor şartlar altında başka
şehirlere gitmek zorunda kalan hasta ve hasta yakınları yeni başlayan onkoloji hizmetlerimize sahip
çıkmıştır. Hastane olarak onkoloji hizmetlerini hak ettiği yere getirmek için büyük gayret içindeyiz. Çok
yakında Radyasyon Onkolojisi bölümü ve gerekli radyoterapi cihazları, ayrıca Nükleer tıp uygulamaları ve
PET-CT cihazı temini için çabalarımız devam etmektedir. Gelecekteki hedefimiz halkımızdan gelecek sabır
ve destekle beraber gelişmiş bir Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi kurarak her türlü onkoloji hizmetleri için
Afyon halkının dışa bağımlılığını sıfıra indirmektir.
Tıbbi Onkoloji Polikliniğinden Muayene olmak için;
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Polikliniğimiz kanser hastalarının takip özelliği nedeniyle randevulu çalışmaktadır. İlk defa gelecek
hastalara mümkün olduğunca randevusuz da olsa bakılmaya çalışılmaktadır. Ancak devamlı takipte olan
hastalar bir sonraki kontrolü için randevularını almaları gerekmektedir. Randevularınızı mesai saatleri
içinde bizzat poliklinik sekreterine başvurarak veya 0-272-246 33 33 numaralı telefondan Tıbbi Onkoloji
Poliklinik sekreterini (Dahili: 42468) bağlatarak alabilirsiniz.
18
 Yeni Ekokardiyografi Cihazı
Ekim 2012 tarihinden itibaren üniversitemiz
bünyesinde hizmet vermeye başlayan çocuk
kardiyoloji polikliniğinde yeni ekokardiyografi
cihazı kullanıma girdi. Yeni cihaz hakkında bilgi
veren çocuk kardiyolojisi Öğretim Görevlisi Dr.
Ayhan Pektaş; ekokardiyografinin çocuklardaki
doğumsal kalp hastalıklarının tanısı ve takibinde
kullanılan bir görüntüleme yöntemi olduğunu
belirtti. Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile
(ultrason) içyapısının ve işlevlerinin incelenmesidir.
Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet
Ekokardiyografi Cihazı
(transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs
duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin
duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir. Bu incelemede röntgen ışınları kullanılmaz. İşlem
ultrason teknolojisidir. Kalp kapakçıkları, büyük damarların (aort damarı, pulmoner arter) kesitleri ve
hareketleri ekranda görülür. Genellikle inceleme 15 dakikada tamamlanır. Ağrısız bir işlemdir ve yan etkisi
yoktur. Yeni cihaz ile beraber çocuklardaki kalp hastalıklarının takibi ile beraber fetal ekokardiyografi olarak
tanımlanan anne karnındaki bebeklerin kalbi de 17. ve 21. haftalar da görüntülenebilecektir.
 160 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
Hastanemize Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı bünyesinde 160 kesitli yeni bilgisayarlı
tomografi cihazı kazandırılmıştır. Bu cihazın
pek çok üstün özellikleri olup bunlar aşağıda
sıralanmıştır:
Tek bir rotasyonda 160 kesit elde edilmesini
sağlayan cihaz 0.5 mm’lik kesit kalınlığı seçeneği
ve 0.35 saniye tarama süresine sahiptir.Hastanın
çekilecek bölgesine göre çekim süresi, en ince ve
en iyi çözünürlüğe sahip olmak koşuluyla 6 saniye
ve 14 saniye gibi çok kısa sürelerde olmaktadır.
2-Çok Düşük Doz Radyasyon Özelliği
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
Bu, yeni teknolojiye sahip cihazda, hastaya
verilen doz oranları AIDR 3D olarak adlandırılan
iteratif doz azaltım yazılımı sayesinde %80 oranlarında azaltılmaktadır. Diğer bir deyişle; Adaptive Iterative
Dose Reduction (AIDR 3D) algoritması sayesinde konvansiyonel bilgisayarlı tomografi cihazlarına göre çok
daha düşük seviyelerde X-ışın dozu kullanımı mümkündür. Hastaya verilen doz miktarları uygun oryante
olmuş hastada (BMI ve nabız) 1 msv’in altına düşebilmektedir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
1-Çok Kısa Sürede Çok Daha Fazla Görüntü
Elde Edebilme Özelliği
19
Yani; çekim esnasındaki radyasyon azaltıcı özelliği sayesinde,hastanın almış olduğu radyasyon dozunu
önemli ölçüde azaltmaktadır.Bu da hastalarımızın sağlığının korunması açısından,hayati öneme sahip bir
özelliktir.
3-Cerrahi Girişim Olmadan Kalp Angiografi Çekebilme Özelliği
Düşük doz özelliği sayesinde, düşük dozlu kalp angiografi
çalışmaları yapılabilmektedir.
4-Daha Detaylı Ve Net Görüntü
Bu teknolojik cihaz sayesinde bilgisayarlı tomografi
çekilecek hastalarımız; diğer bilgisayarlı tomografi cihazlarına
kıyasla, çok daha kısa sürede ve daha ayrıntılı olarak, çekimlerini
yaptırabilmektedirler.
Yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde stent içi takipte
tanıya yardımcı olur.
5-Daha Geniş Ve Rahat Çekim Alanı
Yeni kurulan bu cihaz 78 cm’ lik gantry (hastanın girmiş
olduğu alan) açıklığına sahiptir.Bu geniş hasta açıklığı sayesinde
hastanın cihaz içersinde rahatça pozisyonlanması sağlanır.
Üç boyutlu Kardiyopulmoner grafi
6-Onkolojide Kullanımı
Geniş çekim alanı,hızlı çekim özelliği ve yüksek çözünürlükteki görüntüleri sayesinde cihaz onkolojik
amaçlı çalışmalarda da rahatça kullanılabilir.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Tıbbi Genetik Hizmetleri
20
FMF Mutasyon Analizi: Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial
Mediterranean Fever, FMF) Akdeniz Toplumları’nda
görülen kalıtsal bir hastalıktır. İnflamasyon atakları,
tekrarlayan ateş, karın ağrısı gibi belirtileri olan FMF,
böbrek amiloidozuna sebep olabilir. Yapılan çalışmalar,
Türk toplumunda taşıyıcılık oranının %20 olduğunu,
hastalık oranının da 1/1073, Orta Anadolu’da 1/395’e kadar
çıktığını göstermiştir. Moleküler genetik laboratuarımızda
Türk popülasyonunda en sık rastlanan MEFV geni
mutasyonları dizi analizi yöntemi ile taranmaktadır.
İncelenen mutasyonlar: E148Q, P369S, H478Y, F479L,
S675N, G678E, M680I(G/C), M680I(G/A), M680L, T681I,
1692del, M694V, M694I, M694L, K695R, K695M, R717S,
I720M, V722M, V726A, A744S, R761H.
Trombofili Paneli: FV Leiden, FV H1299R, FII
G20210A ve MTHFR C677T mutasyonları tromboza
yatkınlığın moleküler tanısında değerlendirilen gen
mutasyonlarından
bazılarıdır.
Moleküler
genetik
laboratuarımızda FV Leiden, FV H1299R, FII G20210A ve
MTHFR C677T mutasyonları dizi analizi ve real time PCR
yöntemleri ile taranmaktadır.
 Yurtdışı Özel Sağlık Sigortalı Hastalara Sağlık Hizmetleri
Ülkemizde başlıca 3 büyük il olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan yabancı uyruklu hastaların
tedavisi, 2013 Mayıs ayından itibaren üniversitemizde de yapılmaktadır. Robotik yürüme sistemi gibi yeni
teknoloji ürünü tıbbi cihazların, üniversitemiz hastanesinde bulunması da bu tedaviler açısından önem
taşımakta.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Hastanemizin, yabancı uyruklu hasta kabulüne başlamasıyla birlikte ayda ortalama 50 yabancı
hastaya sağlık hizmeti verilmesi öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde yabancı hastalar fizik tedavi ve
rehabilitasyon hizmetinin yanısıra, göz ile ağız ve diş hastalıkları ile şehir merkezinde yer alan güzellik
merkezinin sağladığı sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecektir.
21
HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ÖZELLİKLİ AMELİYATLAR
KBB Anabilim Dalı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Lazerle Kulak Ameliyatı
22
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Orta kulak ve iç kulakta
anormal kemik yapımı sonucu ortaya çıkan otoskleroz hastalığına lazer yardımıyla kesin çözüm sağlayan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı hekimleri, bu ameliyatla
hastalarda olası işitme kaybı tehlikesini ortadan kaldırıyor. Doç. Dr. Abdullah Ayçiçek başkanlığında
gerçekleştirilen lazerle yapılan kulak ameliyatları başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayçiçek; otoskleroz hastalığı nedeniyle ortaya çıkan yeni kemik oluşumu, sesin asıl
işitme organı olan iç kulağa iletimini engellemeye başladığı ve bunun neticesinde hastada işitme kaybının
ortaya çıkabildiğini, stapedektomi ameliyatıyla otoskleroz hastalığı nedeni ile hareketi kısıtlanan üzengi
(stapes) kemiği çıkartılarak yerine ses dalgalarını iç kulağa iletecek bir protez konulduğunu, lokal ya da
genel anestezi altında yapılabilen bu ameliyat ile %90-95 oranında son derece başarılı sonuçlar alındığını,
hastaların büyük çoğunluğunda iletim tipi işitme kaybının büyük oranda düzeltilebildiğini, bu ameliyatların
lazer yardımı ile çok daha kolay ve başarılı şekilde yapıldığını ifade etti.
Lazerle gerçekleştirilen ameliyatların diğer ameliyatlara göre ağrısız ve iyileşme sürecinin daha kısa
olduğunu belirten Doç. Dr. Ayçiçek hastanede hizmet satın alma yöntemi ile uygulamaya konulan lazer
cihazıyla bundan böyle gırtlak kanseri ve ses teli ameliyatlarının da yapılacağını bildirdi.
 Laparoskopik Cerrahi Ameliyatı
Karın ağrısı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle kliniğimize başvuran 17 yaşındaki bayan
hastamızda ne yazikki idrar kesesinden böbreğe geri idrar kaçağının olması nedeniyle böbreğinin çalışmaz
hale geldiği tanısını koyduk. Böbreğinin alınmasını gerektiren bu durum hastanın genç yaşta olması tıbbi
olarak son teknolojinin hastanemizde uygulanabiliyor olması vb. nedenlerle hastaya en az zarar verecek ve
kozmetik açıdan da en iyi şekilde ameliyat yapma imkanı mümkün olmuştur. Bu hastanın böbreği kapalı
yöntemle ve tek port (tek giriş yeri) cerrahisi ile başarıyla alınarak gerçekleştirilmiştir.
Kliniğimizde düzenli olarak yaklaşık 4 senedir uygulanan laparoskopik cerrahi yöntemleri ile yapılan
ameliyatları tek port (tek giriş yeri) cerrahisi ile daha üst bir düzeye çıkartılmıştır. Halk arasında “Anahtar
Deliği Cerrahisi” de denilen laparoskopik (kapalı yöntem) yöntem ile fonksiyon görmeyen böbrek, idrar
yolları taş hastalıkları ile prostat ve böbrek kanseri ameliyatlarında yeni dönem cerrahi yöntem olan tek port
cerrahisi laparoskopik cerrahinin hastaya getirdiği avantajları en üst düzeye çıkartmaktadır. Bu yeni cerrahi
yöntemin en büyük avantajinın estetik açıdan olmasının yanında, ameliyat sonrası hastanın en az düzeyde
ve kısa süreli hissettiği minimal ağrıdır. Bunun en önemli sebebi laparoskopik ameliyatlarda standart olarak
1-2 santimetrelik 3 delikten uygulanan bu ameliyatların dahada geliştirilerek ameliyatın tamamen tek
giriş yeri olarak göbek deliğinden yapılması ve böbreğin de buradan çıkartılmasıdır. Böylece göbek deliği
içinde görünmeyen kesi yerinden dolayı vücutta hiç ameliyat izi kalmamaktadır. Ayrıca işlem sırasında
kas dokusu ve karın ön duvarı yapılarının hiçbiri kesilerek zarar görmediği için hastada hiçbir fonksiyonel
kayıp olmayıp ameliyat sonrası duyulan ağrı çok kısa süreli ve en az düzeyde olmaktadır. Diğer bir deyişle
hastanın ameliyat sonrası 2-3 günlük sürede en az düzeyde yaşadığı kısa iyileşme sürecini hasta unutursa,
4. gün hasta ameliyat olduğunu farketmeyip hiç ameliyat olmamış gibi normal hayatına dönebilmektedir.
Üroloji Anabilim Dalında Laporoskopik Cerrahi Ekibi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Eski yöntemler ile karşılaştırıldığında hastalar için çok daha konforlu ve rahat olan bu ameliyatlarda
çağımızın son teknoloji alet ve teçhizatı kullanılmaktadır. Kliniğimizde uygulanan bu ameliyatlar tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sadece sayılı bazı büyük hastanelerde ve merkezlerde yapılabilmektedir.
23
 Karotis Arter Stentleme Operasyonu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde üç hastanın
beyine giden damarlarındaki darlık, kasıktan yapılan işlemle ameliyatsız ve anestezi olmaksızın açıldı. AKÜ
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersel Onrat başkanlığında, Kardiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alaettin Avşar, Yrd. Doç. Dr. Gülay Özkeçeci ile Nöroloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Oruç’tan oluşan sağlık ekibi, her bir hastanın işlemini 1 saat gibi
bir sürede tamamladı.
İşlemin, Afyonkarahisar’da ilk defa yapıldığını
belirten Prof. Dr. Onrat, “Bu tür hastalar daha
önceleri bu işlem için başka şehirlere gidiyorlardı,
fakat artık şehrimizde de bu ameliyat yapılmaktadır.
İşlemi gerçekleştirdiğimiz bir hastamız “Karotis
Arter Stentleme İşlemi” adlı bu işlem için başka
bir ilden bize geldi. İşlemin güzel yanı ise beyne
giden ana damarlardaki tıkanıklık nedeniyle felç
geçiren hastalarda tekrar felç geçirmeyi önlemesi;
yine geçici felçleri olmuş düzelmiş, fakat halen felç
geçirme ihtimalleri yüksek olan hastaların gelecekte
oluşabilecek felçlerini önlemesidir. Geçmiş yıllarda
bu damarların açılması ameliyat ve anestezi ile
yapılmaktayken, bu teknikte işlem için uygun olan hastalarda ameliyata ve anesteziye gerek kalmamaktadır.
Bu işlem Fakültemizin Kardiyoloji ve Nöroloji Anabilim Dalları tarafından birlikte yapılmaktadır” dedi.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Bugüne kadar toplam 6 hastada “Karotis Arter Stentleme İşlemi”ni gerçekleştirdiklerini belirten Prof.
Dr. Onrat, AKÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Nöroloji Anabilim Dalları tarafından uygun görülen hastalarda
bu işleme devam edeceklerini söyledi.
24
Kardiyoloji Anabilim Dalı
YENİLENEN HİZMET BİRİMLERİMİZ
 VIP Servisimiz Açıldı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi yeniliklere devam ediyor. Hasta ve refakatçilerin konforunu otel
konseptine taşıyacak olan VIP Servisi hizmete açıldı. VIP servisinde suit oda seçenekleride sunulmaktadır.
VIP odalarda televizyon, buzdolabı, özel banyo ve 24 saat kesintisiz sıcak su, refakatçi koltuğu ve yatağı,
katta çamaşır ve kurutma makinesi, kablosuz internet bağlantısı gibi hizmetlerin yanı sıra hastanemiz
kafeteryasından telefonla odaya yemek servisi de sunulacaktır. Hasta ve refakatçilerin konforu ön planda
tutularak dizayn edilen VIP Servisi hastanemiz C Blok 3. Katta hizmet vermektedir. Çok yakında hastaya
özel termal havuz ve hastaya özel fizik tedavi hizmetlerinin sunulacağı VIP termal havuz ve SPA tedavi
üniteside hizmete girecektir.
25
 Yenidoğan Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde yenidoğan ünitesinde 15 olan yatak sayısı 2013 Ekim ayı
itibarı ile 25’e çıkarılarak daha fazla hastaya hizmet vermeye başlamıştır. Erken doğum riski bulunan anne
adaylarının mutlaka yenidoğan ünitesi bulunan
bir hastanede tedavi ve takibinin yapılması
gerekmektedir.
Hastanemizde mevcut bulunan yenidoğan
ünitesinin ilimizin ihtiyaçlarına cevap verememesi
üzerine ikinci bir yenidoğan yoğun bakım
ünitesi kurulması için yaklaşık 6 ay öncesinden
planlama yapılmıştır. Buna yönelik malzeme
tedarikleri yapılarak yenidoğan yoğun bakım
ünitesi standartlara uygun olarak inşa edilmiştir.
İlimizde başka 3. Düzey yenidoğan yoğun bakım
ünitesinin bulunmamasından dolayı hastanemiz
bu alandaki açıklığı gidermeye çalışmıştır.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Vaktinden önce doğan bebeklerin normal şartlar altında hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu
bilinmektedir. Bu tür bebekler yaşadıkları takdirde hafif veya ağır sağlık problemleri oluşma riski daha
yüksek düzeyde olmaktadır. Solunum sıkıntısı ve beslenme bozuklukları gibi birçok durumda deneyimli
bir kadrosu bulunan hastanemizin bu konuda özel eğitimli çalışanları ile yenidoğan yoğun bakım hizmeti
verdiği, yeni yoğun bakım ünitesi ile birlikte hasta sayısında da önemli bir artış beklenmektedir.. Böylelikle
yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olan hasta ve yakınlarının kendilerine daha yakın bir merkezde tedavi
görmeleri mümkün olacaktır.
26
Çocuk Oyun Alanı
Yenidoğan
Çocuk Servisi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ve Servisi
Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği yeniden dizayn edilen, ve
yenilenen servisinde hizmet vermeye başladı.
Hasta odalarının yenilendiği ve yatak sayısının
artırıldığı klinikte doğumhane ve doğum takip
odaları da yenilendi. Daha modern ve yeni
cihazlarla donatılan yeni serviste ve doğumhane
de hastalarımıza hizmet kalitesini artırmak ve
daha konforlu bir hizmet vermek için her türlü
ayrıntı düşünüldü.
Her geçen gün kendi alanında hızla
ilerleyen ve hastalarımıza hizmet kalitesini
artıran kadın hastalıkları ve doğum AD.,
yenilenen servisinde hizmet kalitesini artırması
yanında da hastalarımıza daha iyi ve daha
kaliteli hizmet vermek için ekibini de yeni gelen
öğretim üyeleri ile birlikte genişletmektedir.
Son zamanlarda yeni alınan cihazlarla özellikle
laparoskopik cerrahi alanında hastalarımıza
daha iyi hizmet vermeye çalışmaktadır.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Kanser ameliyatlarıda dahil olmak üzere
neredeyse ameliyatlarının %80-90’ını laparoskopik
yapar duruma gelen kliniğimizde, amaç hastalarımıza en ez zararla en kaliteli şekilde ameliyatları yapmak
ve hastalarımızı bir an önce evine göndermektir. Jinekolojik onkoloji, infertilite tedavisi, prenatal tanıda
teknolojiyi ve yeni gelişmeleri yakından takip eden kliniğimizde bu alanlarda en son teknoloji ile hizmet
kalitesi her geçen gün artırılarak hastalarımıza en iyi hizmet sağlanmaya çalışılmaktadır.
27
 Nefroloji Anabilim Dalı Diyaliz Ünitesi
Diyaliz Ünitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Nefroloji Bilim Dalına bağlı olarak
hizmet vermektedir. Nefroloji bilim dalı böbrek yetmezliğine yönelik araştırma ile birlikte tanısı konulan
hastaların tedavi ve takibini yapan bir bilim dalıdır. Nefroloji polikliniğine başvuran hastalara hipertansiyon
hastalığında böbreğe bağlı nedenler için ileri tetkik, tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Böbrek yetmezliği
hastaları için diyet eğitimi, hastalığa özel eğitim, diyaliz çeşitleri ve özellikleri eğitimi, özel eğitimli ve
deneyimli hemşireler tarafından verilmektedir.
•Periton Diyalizi
•Hemodiyaliz
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Hastanemizde Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz üniteleri bulunmaktadır. Hemodiyalize giren
hastalarımızın hemodiyaliz tedavileri nezih bir ortamda deneyimli güleryüzlü personel tarafından
yapılmaktadır. Hemodiyalize giren tüm hastaların günlük muayeneleri, vizitleri, tetkik ve tedavi planları
uzman hekimler ve öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Hastanemizde acil hemodiyaliz ihtiyacı olan
hastalarımız için 7/24 hemodiyaliz hizmeti verilmektedir.
28
 İlk ve Acil Yardım Tedavi Hizmetleri
Acil tıp; hemen müdahale edilmediği takdirde ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilecek ani hastalık
ya da yaralanma durumlarında hastaları ayrıntılı bir biçimde değerlendirerek gerekli müdahaleyi yapan bir
uzmanlık dalıdır. Hastanemizde Acil Tıp Anabilim Dalı 1998 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında
Yüksek öğrenim kurumunun onayı ile kurulmuştur.
Acil Tıp Kliniğimiz günün 24 saatinde kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde son teknolojik
ürünlerle donatılmış bir birimidir. Hastanemiz A bloğunda kadın doğum ve çocuk acil servis ünitesi C
Bloğunda ise erişkin acil servis ünitemiz bulunmaktadır.
Ocak 2014
Sonda uygulamaları (idrar, mide vb),
Mide yıkama,
Oksijen, nebül ve buhar tedavileri
Monitorizasyon,
Hemodiyaliz katateri uygulaması,
Tüp torakostomi,
Eklem çıkık redüksiyonu, ateller, eklem ponksiyonu,
bandaj uygulama,
Yabancı cisim çıkartma (göz, kulak, burun, yumuşak
doku, vb.),
Lumbal ponksiyon.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Acil Tıp Anabilim dalımızda yapılabilen bazı işlemler:
Damar yolu açılması, zor damar yolları (santral
katetarizasyon, kemik içi uygulama, vb.),
Enjeksiyonlar,
Hava yolu açılması (trakeal aspirasyon, endotrakeal
entübasyon, trakeostomi, krikotroidotomi vb.),
Canlandırma (KPR),
Kardiyoversiyon,
Mekanik ventilatörle hasta takibi,
Kesi süturasyonu ve pansumanlar,
Lokal anestezi, dijital blok, sedoanaljezi, interkostal
sinir bloğu,
29
TEMELİ ATILAN YENİ HİZMET BİNALARIMIZ
 Yeni Poliklinik Binamızın Temel Atma Töreni
Afyon Kocatepe Üniversitesinin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Binası temel atma
töreni, 27 Eylül 2013 Cuma günü AKÜ Ali Çetinkaya Kampüsünde gerçekleştirildi.
Törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, Afyonkarahisar Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu,
Afyonkarahisar Milletvekilleri Doç. Dr. Sait Açba ve Halil Ürün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, İl Genel
Meclisi Başkanı Salih Sel, il protokol üyeleri ile birlikte sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin yanı
sıra AKÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti.
İlk sözü alan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, 2011 yılı Mart ayından bu yana AKÜ Ali Çetinkaya
Kampüsünde yer alan sağlık birimlerine yönelik alt yapının iyileştirilmesi ile çevre düzenleme çalışmalarını
tamamladıklarını belirterek, “33 bin 813 metrekare kapalı alana sahip 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi, 23 milyon 275 bin lira harcanarak alınan cihaz ve ekipman ile
2012 Aralık ayı itibariyle hizmete sunulmuştur. Diğer taraftan 10 yılı aşkındır hizmet veren Üniversitemiz
Uygulama ve Araştırma hastanemizin, acil servis girişi, yataklı servislerin büyük onarım ve tadilat işleri,
morg, depo ve kafeterya inşaatları toplamının 666 bin liralık bir bütçeyle tamamlandığını belirtti.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı konuşmada, “Sağlık sisteminde ilimize çağ
atlatacak, güzel tesislerin bugün temelini atıyoruz umarım açılışını da kaza bela olmadan yaparız. Sağlıkta
yaşanan büyük değişim ve dönüşüm buralarda kendini gösteriyor” dedi.
30
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı da törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, “Eğitim ve sağlık ile ilgili törenlerde insanlar heyecan duyuyor ve sinerji ediniyor. Pek çok açıdan bu
temel atma merasimi önemli ama ben iki açıdan görüşümü sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, temelini
atacağımız eser, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ilgili bir ünitedir. Üniversite deyince akla gelen bilimdir,
bilgi üretmektir. 21. yüzyılın birçok karakteristik özelliği var.
Ülkeler bütçe hazırlarken en çok pay eğitim ve sağlığa ayırmalıdır. İnsan odaklı bir bakışa sahip
olmalıyız. Başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, törenin hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kurban kesimi ve Müftü Burhan İşliyen’in yaptığı duanın ardından protokol üyeleri hep birlikte butona
basarak AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Binası’nın temelini attılar. Tören, katılımcılara
sunulan ikramla sona erdi.
 AKÜ Tıp Fakültesi (Diş Hekimliği Ve Eczacılık) Amfi ve
Derslik Binasının Temel Atma Töreni
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diş Hekimliği ve Eczacılık) Amfi ve Derslik Binasının
temel atma töreni, 12 Aralık 2013 Perşembe günü yapıldı. Törene Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu,
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Başsavcısı Âdem Yazar, AKÜ Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Jandarma Komutanı J. Kurmay Albay Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü
Mustafa Uçkan, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren, Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, AKÜ Genel
Sekreter Vekili Doç. Dr. M. Hilmi Uçan ile il protokol üyelerinin yanı sıra AKÜ idarecileri, akademik ve
idari personeli katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı AKÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Solak yaptı. 2013 mali yılı kapsamında planlanan son temel atma törenini gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Solak, “Amfi ve Derslik Binası ihalesi, 24 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup,
toplam 6.527 metrekare kapalı alana sahiptir. İnşaat bittiğinde 10 milyon Türk Lirasına mal olacaktır.
İnşaatın önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında; Tüp geçit,
güvenlik danışma, fuaye, öğretim üyesi odaları, öğrenci işleri bürosu, arşiv, baskı odası, 1 takım 526 dolap
kapasiteli öğrenci dolapları odası, 3 adet anatomi laboratuvarı ve etüt salonu, 1 adet kafeterya, 2 adet 351
kişilik çok amaçlı salon, 2 adet 256 kişilik ve 1 adet 252 kişilik amfi derslikler ile bay ve bayan sosyal alanlar
yer almaktadır. Binanın tamamlanmasının ardından Tıp Fakültemizin 686 öğrencisi ile Diş Hekimliği ve
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Temel Tıp Bilimleri Eğitimleri bu binada verilecektir” diye konuştu.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise “Rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.
Fakültelerimizdeki yenileşme ve iyileşmeler, bizi son derece mutlu ediyor. Gittikçe gelişen, gittikçe
kampüsleşmesini tamamlayan güzel ve saygın bir üniversite ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.
31
HASTANEMİZE ZİYARETLER
 Afyonkarahisar İli Protokol Üyelerinin Hastanemizi Ziyareti
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Emniyet Müdürü
İsmail Türkmenli, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak eşliğinde, yapımı
tamamlanan AKÜ 200 Yataklı İlkYardım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni ziyaret ederek
incelemelerde bulundular.
İl protokol üyeleri, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve AKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ünlü eşliğindeki ziyaretlerinde ana inşaatı tamamlanan ve Eylül ayı içerisinde
hizmete açılması planan AKÜ 200 Yataklı İlkYardım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde
incelemelerde bulunarak, bilgiler aldılar.
İncelemeler sırasında il protokol üyelerine bilgiler veren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, yurt
içi ve yurt dışında hasta kabul edecek khastanede her türlü imkanın mevcut olacağını belirterek, “7 katlı
olan hastanemizin içerisinde Türkiye’de sadece birkaç hastanede bulunan yürüyen merdiven ile robotik
sistem olacak ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek” dedi. Hastanenin ihalesinin 22 Ocak 2010 tarihinde
yapıldığını ve maliyetinin 30 milyon lira olduğunu ve Hastanenin şu anda çevre düzenlemesinin yapılıyor
olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Solak, “Alt yapı ihalesi yapıldı. İhaleyi kazanan firmamız öncelikle
hastanenin çevre, otoyol, park ve otoparklarının inşaatını tamamlamaktadır. Hastanemizi kendi binasına
paralel olarak, çevre düzeniyle birlikte Eylül ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Hastenin kapasitesi ve verilecek hizmetlerle ilgili de bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Solak, “Hastanemizin
10 odası VİP, 40 odası tek yataklı ve 70 odası da çift yataktan oluşuyor. Ayrıca 25 cerrahi yoğun bakım yatağı
ve 10 ameliyathanenin bulunduğu Hastanemizin arka yüzünde aynı anda 30 acil hastaya hizmet verilebilecek
bir ortam bulunmaktadır. Yani, aynı anda 30 acil hasta geldiğinde hastalara sıra bekletmeden müdahale
edilebilecek. Dolayısıyla sağlık alanında başta ilimiz olmak üzere bu bölgeye ciddi anlamda rahatlık ve ciddi
biçimde imkan sağlamış olacağız” diye konuştu.
32
 Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Hastanemizi Ziyareti
Ziyaret, temel atma ve açılışlarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet, 24 Ağustos 2012 Cuma günü Afyon Kocatepe
Üniversitesi (AKÜ) 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Diş Hekimliği
Fakültesi’nde incelemelerde bulundu.
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Doç. Dr. Sait Açba ve
Halil Ürün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK
Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Dudu Özkal ile AKÜ Rektör
Yardımcıları ve idarecilerinin hazır bulunduğu heyet, ilk olarak AKÜ 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Sayın Veysel Eroğlu, ana inşaatı tamamlanan ve Eylül ayı içerisinde hizmete açılması planlanan 200 Yataklı
Acil Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, AKÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Solak ve Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet
Ünlü tarafından bilgilendirildi.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak’ın
eşliğinde Afyonkarahisar’ın önemli tarihi, kültürel ve turistik mekânları (Ulu Camii, Şehitoğlu Konağı,
Millet Hamamı, Mevlevi Camii ve Sultan Divani Müzesi, Arkeoloji Müzesi) ile AKÜ Acil Yardım ve Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ocak 2014
 YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın Hastanemizi Ziyareti
33
 Bölge Üniversite Rektörleri’nin Hastanemizi Ziyareti
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 16 Şubat 2013 tarihinde Afyonkarahisar’da bölge
üniversiteleri rektörlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde Oruçoğlu Termal Otel’de düzenlenen toplantı,
başta AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak olmak üzere, bölge üniversitelerinden Celal Bayar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan ve Uşak
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik ile ZEKA Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Özmen ve ekibinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Toplantıda ZEKA’nın TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı kapsamındaki Zafer Cazibe Merkezi ile
ilgili planlama faaliyetleri ve Avrupa Birliği’nin “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Kapsamında Operasyonel
Programı” kapsamındaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunularak, olası işbirlikleri
değerlendirildi.
Toplantıda merkezi Kütahya’da ve şubeleri Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa’da olacak TR33-BİKEN
(Bölgesel İnsan Kaynakları ve Kurumsallaştırma Enstitüsü ile ilgili görüşler dile getirildi. Toplantıda, TR33BİKEN’in bölge paydaşları ile birlikte bölgenin insan kaynakları politikalarını geliştirmek, desteklemek ve
hayat boyu öğrenmenin felsefesine bağlı bölgenin iş gücü piyasasını düzenlemek ve ihtiyaçlarını gidermek
üzere kurulacağı ifade edildi.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Toplantı sonrasında bölge üniversiteleri rektörleri ile Dr. Yılmaz Özmen’in yer aldığı heyet, Rektör
Prof. Dr. Mustafa Solak başkanlığında AKÜ’nün 200 Yataklı Acil Yardım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi’ni ziyaret ettiler. Hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunan heyete Başhekim Prof. Dr.
Mehmet Ünlü ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Okan Solak eşlik ederek, hastane ile ilgili bilgiler verdiler.
Ardından heyet, Rektör Prof. Dr. Solak eşliğinde Afyonkarahisar’ın tarihi değerlerinden Sultan Divani
Mevlevihane Müzesi’ni de ziyaret ettiler.
34
 Norveç ve İsveç Heyeti’nin Hastanemizi Ziyareti
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi, Afyonkarahisar’a gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam
ediyor. İkbal Termal Otel’de konaklamaya gelen bir grup Norveç ve İsveç vatandaşı hastanemizi ziyaret etti.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitelerini gezen konuklar, hastanemizden memnun bir şekilde ayrıldı.
 Almanya’da Sağlık Turizmi Konusunda Uzmanlaşmış Yetkililer’in
Hastanemizi Ziyareti
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizasyonu kapsamında bir grup Alman yetkili hastanemize
ziyarette bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de Termal Sağlık Turizmi konusunda çalışan tesislerin
doluluk oranının artırılması ve Alman yazılı basınında Türkiye’nin termal zenginliklerinin yer aldığı
haberlerin çıkması amacıyla bir seyahat organizasyonu düzenledi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı
desteği ile Almanya’dan sağlık turizmi konusunda uzmanlaşmış turizm acentesi yetkilileri, gazeteciler, sağlık
turizmi kongresi organizasyonu yapan kişiler ve konunun uzmanı yöneticilerden oluşan 12 kişilik bir grup
İzmir (Balçova), Denizli, Afyon, ve Kütahya illerine ziyaretlerini planlandı.
Organizasyonun Afyonkarahisar ayağında Alman Sağlık Turizm Heyeti hastanemize de ziyarette
bulundu. Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ tarafından hastane binası gezdirilen ekip, tedavi
yöntemleri ve cihazlarla ilgili bilgiler aldı.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
İçişleri Bakanı Yardımcısı Sayın Osman GÜNEŞ 25.11.2013 tarihinde hastanemize ziyarette bulundu.
Ocak 2014
 İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Osman Güneş’in
Hastanemizi Ziyareti
35
 Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın Hastanemizi Ziyareti
“Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri’ ne” katılmak için ilimize gelen Emniyet
Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ilimizde incelemelerde bulundu.
İnceleme sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’a Vali İrfan Balkanlıoğlu eşlik etti.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın ilimizdeki incelemelerinin ilk durağı Afyon Kocatepe
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi oldu.
Hastane ve hastanede uygulanmakta olan tedaviler hakkındaki bilgileri Başhekim Yardımcısı Doç.
Dr. Okan Solak’tan alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Vali İrfan Balkanlıoğlu, hastanedeki
bölümleri inceleyerek, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
 Özbek Heyet’in Hastanemizi Ziyareti
36
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen turist sayısı artırmak
amacıyla düzenlenen program dahilinde Özbekistan’dan gelen 10 kişilik turizmci heyet hastanemizi ziyaret
etti. İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar ve Bursa’nın kültürel, doğal, tarihi mekanları ve sağlık merkezlerini
gezmek için Türkiye’ye gelen 10 kişilik heyetin Afyonkarahisar gezi programında hastanemizin Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi de yer aldı.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kazım Çengelci eşliğinde Özbekistan’dan gelen 10 kişilik heyet
başhekimimiz Prof. Dr. Mehmet Ünlü tarafından karşılandı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Alper Murat Ulaşlı ‘dan hastanemizle ilgili bilgiler alan heyet, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesini gezdikten sonra hastanemizden ayrıldı.
 Sağlık Bakanı’mızın Hastanemizi Ziyareti
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve eşleri Faize Müezzinoğlu, 29
Kasım 2013 Cuma günü Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni (AKÜ) ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Müezzinoğlu ve eşine Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve eşi, Belediye
Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, AKÜ Rektör Yardımcıları AKÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar, Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren, Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Genel
Sekreter Vekili Doç. Dr. M. Hilmi Uçan eşlik ettiler.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler, daha sonra AKÜ 200 Yataklı Acil Yardım, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Rektör Solak ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet
Ünlü ve Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden bilgi alan Bakan
Müezzinoğlu, hastalarla da sohbet ettiği ziyaretin sonunda Rektör Solak nezdinde, tüm çalışanlarını
kutlayarak, başarılar diledi.
Ocak 2014
AKÜ ziyaretine Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak’ı makamında ziyaret ederek başlayan Bakan
Dr. Müezzinoğlu, AKÜ Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaret sırasında Sağlık Bakanı Dr. Sayın Mehmet
Müezzinoğlu’na günün anısına bir plaket takdim eden AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, kendilerini
üniversitelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sağlık alanında 2 hastaneyle hizmet
verdiklerini ifade eden Rektör Solak, özellikle acil yardım, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yeni ve
modern bir anlayışla, üniversite hastanesi ile termal otel afiliasyonu konusunda örnek bir model geliştirerek,
Afyonkarahisar ve bölge halkının sağlık ihtiyacına yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
37
 Mesut Hoşcan ve Ertuğrul Sağlam’ın Hastanemizi Ziyareti
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 17 Aralık 2013 tarihinde
Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mesut Hoşcan ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam tarafından
ziyaret edildi.
Mesut Hoşcan ve Ertuğrul Sağlam Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve
Hastane Başhekimi Prof Dr Mehmet Ünlü tarafından karşılandı.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi hakkında Başhekim
Yardımcısı Doç. Dr Okan Solak tarafından Hoşcan ve Sağlam’a hastaneyle ilgili bilgiler verildi. Misafirler,
hastanede uygulanan tedavi yöntemleri ve cihazlara ilişkin bilgileri ilgiyle dinledi. Ziyaret, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Ünitesi’nin gezilmesi ile son buldu.
38
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE
SOSYAL FAALİYETLERİ
 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri
Bilimsel Araştırma Projeleri
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, 12 Mart 2013 tarihinde Fakültemiz 3. sınıf öğrencileri,
bir yıllık çalışmalarının ürünü olan araştırma projelerini poster olarak sergiledi. Bilimsel verilere dayanarak
hazırlanan toplam 32 poster arasında dereceye giren çalışmaları hazırlayan öğrencilere ödülleri takdim
edildi.
39
 Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Tıp haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kardeş köy okulu sosyal sorumluluk projesi ile
fakültemiz akademik personeli ile öğrencileri 14 Mart 2013 tarihinde Belkaracaören Köy İlkokulu’nu ziyaret
ettiler. 68 ilkokul öğrencisinin ihtiyaçlarının önceden belirlendiği ve fakültemiz personeli ve öğrencileri
tarafından bu ihtiyaçların tedarik edildiği projede hediyeler ziyaret kapsamında öğrencilere takdim edildi.
Köy muhtarı, okul öğretmenleri, öğrenci velileri ve ilkokul öğrencileri tarafından oldukça misafirperver
biçimde ağırlanan fakültemiz öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile okul bahçesinde futbol oynayıp, günün
hatırası olarak bol bol fotoğraf çektirdiler.
40
 “Kan’kanı Al Gel” Kan Bağışı Kampanyası
14 Mart Tıp haftası etkinlikleri içinde bulunan ve Fakültemiz
öğrencileri ile Kızılay’ın işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası
büyük ilgi gördü. 11 Mart 2013 tarihinde düzenlenen etkinlikte,
fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyeleri Kızılay’a ait kan aracının
önünde kan verebilmek için kuyruk oluşturdular.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
“I. Kocatepe Onkoloji Günleri” 2 Nisan 2013 tarihinde Hastanemiz C blok konferans salonunda yapılan
kokteyl ile başladı. Ardından yaklaşık 70 kişinin katılımıyla gerçekleşen oturumda Yrd.Doç.Dr. Mükremin
UYSAL “Kanserden Korunma”, Dönem I öğrencisi Fatma GÜVEN ise “Metastaz” konulu sunumlarını
yaptılar. İkinci gün yaklaşık 40 öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı oturumda Doç.Dr. Dağıstan Tolga
ARIÖZ “Jinekolojik Kanserler”, Dönem I öğrencisi Kemal ULUSOY ise “Tümör Baskılayıcı Genler” konulu
sunumlarını yaptılar. Günün sonunda anatomi maket salonunda 20 kişinin katılımıyla Yrd.Doç.Dr. Ahmet
BAL meme muayenesi çalıştayını gerçekleştirdi. Üçüncü gün 30 kişilik katılımcı ile başlayan oturumda
KETEM Afyonkarahisar’dan Dr. Belgin ABACI “Kanser Tarama Programları” konusunda öğrencilerimizi
bilgilendirdi. Daha sonra Prof.Dr. Yüksel Arıkan “Cerrahi Onkolojinin Dünü Bugünü Yarını” konulu
sunusunu gerçekleştirdi. 3 gün boyunca konferans salonu girişinde açık olan kulüp standımızda KETEM
tarafından verilen çeşitli broşürler ile hem katılımcılarımız hem hastalar bilgilendirildi.
Ocak 2014
 I. Kocatepe Tıbbi Onkoloji Günleri
41
 Tıp Fakültesi 2012-2013 Akademik Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni
Fakültemizin 2012-2013 Akademik Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni, 11 Haziran 2013 tarihinde
gerçekleştirildi. Bu yıl 6. dönem mezunlarını veren AKÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan 66 öğrenci, yemin
ederek hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadılar.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Fakültemiz müzik grubunun mini konseri ile başlayan törene dönem Birincisi Dr. Merve Çetinkaya’nın
Yaş Kütüğü’ne ismini çakmasının ardından mezunlar Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman
eşliğinde Hipokrat Yeminini ederek hekimlik mesleğine adım attılar. Dereceye girenlere belgeleriyle birlikte
ödüllerini Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Kemalettin Çonkar ve Prof. Dr. Hakkı
Yazıcı verdi. Tören, tüm mezunlara üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından belgelerinin verilmesinin
ardından geleneksel kep atma ve sonrasında düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
42
 Tıp Fakültesi 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Dönemi Açılışı ve
Beyaz Önlük Giyme Töreni
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi tarafından 7 Ekim 2013 Pazartesi günü düzenlenen
“2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde AKÜ Tıp Fakültesi’ne bu yıl kaydolan 138
öğrenci, giydikleri beyaz önlüklerle hekimlik mesleğine ilk adımı attılar.
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene AKÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Solak, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar ile Prof. Dr. Hakkı Yazıcı,
Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Ayhan Erenoğlu, Afyonkarahisar Tabip Odası
Başkanı Dr. Türker Bahçeli’nin yanı sıra AKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Songur, Ahmet Necdet
Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ünlü, öğretim üyeleri ve öğrencilerin
aileleri katıldı.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, açış konuşmalarıyla devam etti.
Törenin açış konuşmasını yapan AKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Songur, “Tıp Fakültemiz 1998
yılında kurulmuş ve 1999 yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2002 yılında 39 öğrenci ile
başlayan tıp doktorluğu eğitimimiz ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar
319 tıp doktorluğu öğrencisi, 193 tıpta uzmanlık öğrencisi fakültemizden mezun olmuştur. Halen 685 tıp
fakültesi öğrencisi, 145 tıpta uzmanlık öğrencisi ile eğitimimiz devam etmektedir.” dedi.
43
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise ilk olarak öğrencilere seslendiği konuşmasında “Bugün
sizlerin en mutlu gününüz. Bu mutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük bir mutluluk ve
onur duyuyorum. Zorlu bir süreçten geçerek Tıp Fakültesinde eğitim görmeye ve hekim adayı olmaya hak
kazandınız. Bugün burada yapılan beyaz önlük giyme töreni de hekim olma yolunda atılan ilk adımdır.
Özgüvenli bir şekilde kutsal ve saygın bir mesleğin ilk adımlarını atarken giyeceğiniz bu beyaz önlük;
saflığın ve temizliğin, şeffaflığın, sevginin, zorluklarla mücadelenin, fedakârlığın ve umudun ifadesidir.
Beyaz önlüklerinizi giyerek bugünden itibaren tıbbiyeli olmanın güzelliğini, zarafetini, bu kutsal mesleğin
onurunu ömür boyu yaşayacak ve taşıyacaksınız. Zorlu ve uzun bir yola çıkacaksınız” dedi.
AKÜ’nün çeyrek yüzyıla yakın geçmişi ile Türkiye’nin gelişen ve dinamik üniversitelerinden biri
olduğuna da dikkat çeken Rektör Solak, Tıp Fakültesi’nin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen tüm
yöneticilere, öğretim elamanları ve diğer tüm personele teşekkür ederek, 2013-2014 akademik yılının huzur
içinde, sağlıklı ve başarılı geçmesini diledi.
Konuşmaların ardından AKÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine protokol ve öğretim üyeleri
tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne yaptığı katkıdan dolayı Fatih Mobilya
Firması Sahibi Veli Özaktan’a AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak tarafından plaket takdim edildi. Tören,
misafirlere yapılan ikramın ardından sona erdi.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Fakültemiz 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Dönemine 150 tıp fakültesi öğrencisi ile başlamış olup
bunların içinde 11 öğrencimiz yabancı uyrukludur. Geçen yıla göre kontenjan sayısını 31 kişi arttıran
fakültemize yatay geçiş için başka üniversitelerden de oldukça fazla sayıda talep gelmektedir. Bu sene yapılan
LYS sınavı sonucuna göre fakültemize en düşük 461.5 ile en yüksek 487.5 puanlar arasındaki öğrencilerimiz
seçilmiştir.
44
 Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 1.Sınıf Geleneksel Kocatepe Gezisi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bu yıl kaydolan öğrencilerimiz için, 1 Ekim 2013
tarihinde Kocatepe Gezisi düzenlendi.
45
 II. Ulusal Kocatepe Tıp Öğrenci Kongresi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 1-3 Kasım 2013 tarihleri arasında II. Ulusal Kocatepe
Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi. Kongrenin ana teması “Semptom Yönetimi” idi. Pek çok üniversiteden
473 tıp öğrencisinin ve 50 öğretim üyesinin katıldığı kongrede, hem akademik hem de sosyal olarak çeşitli
etkinlikler yer aldı.
Bilimsel pek çok konunun tartışıldığı kongrede öğretim üyeleri ve tıp öğrencileri birlikte; hastalıkları,
semptomları ve tanı yöntemlerini ele alıp son bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirdiler. Çalıştaylarda ise,
bir takım mesleki beceri uygulamalarına yönelik eğitimler de verildi.
Bilimsel ve sosyal programların iç içe geçtiği kongrede ilginç sunumlar oldu. Bunlardan biri de Doç.
Dr. Sinan Canan’ın n-Beyin isimli sunumuydu. Geniş bir katılımın olduğu programda sinirbilimlerinin
tartışmalı konuları ele alındı.
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Gerek akademik olarak gerekse sosyal programlar bakımından dolu dolu geçen kongrede, Aref
Ghafouri’nin illüzyon gösterisi ve Grup Bilmem Ne’nin “Kalp Krizi Değil Gülme Krizi” isimli tiyatro gösterisi
sergilendi.
46
“Kalp Krizi Değil Gülme Krizi” isimli tiyatro gösterisi
Dr. Sinan Canan’ın n-Beyin isimli sunumu
Aref Ghafouri’nin illüzyon gösterisi
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Fakültemiz öğrencilerinden Orçun AKTAŞ, Hüseyin Emre ÇAKAR ve Hasan BEDEL’den oluşan
müzik grubumuz bu yıl kuruldu. Pop ve rock türü şarkılar seslendiren grubumuz çeşitli etkinliklere davet
aldı ve beğeni topladı. Bu etkinlikler arasında fakültemizin 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet
Töreni de bulunmaktadır.
Ocak 2014
 Fakültemiz Müzik Grubu
47
 “Sağlık Olsun” Radyo Programı
AKÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni
Ocak 2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin katkılarıyla ve sunuculuğunu Anatomi Ana Bilim dalı öğretim üyemiz
Yrd. Doç. Dr. Ozan Turamanlar’ın yaptığı program, 99.9 Afyon Gün FM’de her perşembe dinleyicileri ile
buluşmaktadır. Her hafta fakültemizin bir öğretim üyesinin konuk olduğu ve sağlık alanında en güncel
bilgilerin aktarıldığı programa dinleyiciler de soru, görüş ve önerileriyle yoğun olarak katılmaktadır.
“Sağlık Olsun” programı hem Üniversitemizin tanıtımına katkı sağlamakta hem de her hafta işlenen değişik
konularla sağlık alanında halkımızı bilgilendirmeye devam etmektedir.
48
Tarih
Öğretim Üyesi
Konu
14.03.2013
Yrd. Doç Dr. Bahadır CELEP
Reflü Hastalığı
21.03.2013
Yrd. Doç Dr. Serdar ORUÇ
Migren Hastalığı
28.03.2013
Yrd. Doç Dr. Erman BAĞCIOĞLU
Şizofreni Hastalığı
04.04.2013
Yrd. Doç Dr. Mustafa DOĞAN
Üveit Hastalığı
11.04.2013
Yrd. Doç Dr. Pınar ÖZUĞUZ
Sedef Hastalığı
18.04.2013
Doç Dr. Ümit DÜNDAR
Osteoporoz
25.04.2013
Yrd. Doç Dr. Mehmet EROĞLU
Doğumsal Kalça Çıkığı
02.05.2013
Yrd. Doç Dr. Şerife ÖZDİNÇ
Yanıklar
09.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAL
Meme Hastalıkları
16.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AHSEN
Tiroid Hastalıkları
23.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Gürhan ÖZ
Hiperhidrozis
19.09 2013
Doç. Dr. Reha DEMİREL
Sağlıklı Yaşam
26.09.2013
Doç. Dr. Ümit DÜNDAR
Beyin Felci
03.10.2013
Yrd. Doç. Dr.Bekir Serdar ÜNLÜ
Rahim Sarkması ve Üriner İnkontinans
10.10.2013
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI
KOAH
24.10.2013
Yrd. Doç. Dr. Akif ACAY
Romatizmal Hastalıklar
31.10.2013
Yrd. Doç. Dr. Gülşah AŞIK
Brucella
07.11.2013
Yrd. Doç. Dr. Ozan TURAMANLAR
Spor’un Sağlık Üzerine Etkileri
14.11.2013
Prof. Dr. Ersel ONRAT
Çarpıntı
21.11.2013
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AHSEN
Gebelikte Dahili Hastalıklar
28.11.2013
Yrd. Doç. Dr. Serdar ORUÇ
Baş Dönmesi
05.12.2013
Prof. Dr. Mehmet YILMAZER
Laparoskopik Cerrahi ve İnfertilite
12.12.2013
Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Multiple Skleroz
19.12.2013
Öğr.Grv.Dr. Önder CARTILLI
İlk ve Acil Yardım
AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
www.aku.edu.tr
Download

FAKÜLTEMİZ ve HASTANEMİZİN 2013 YILI FAALİYETLERİ