İNOTEK
Conveying System
Combınatıon Of Innovatıon And Technology
INOTEK has been manufacturing different types of mechanical system for variable
industrial application. We supply a comprehensive product range including bulk handling
material, dust filteration, mixing and vibration technology.We have specialized in the
manufacture of screw conveyor in diffrent size and materials.Our products are manufactured and designed to ensure durability and efficient performance to manufacturer, end
user, distributors, suppliers. Our range of conveyor is rich in reliability and thus helps in the
reduction of the maintenance and the cost of the equipment. Our conveyors are available in various sizes, capacities and specifications. We also offer customization facility to
our clients as per their needs and requirements
Our firm adopted the principle of working as a solution partner for customer. The
customer satisfaction and customer oriented projects are our priorities. By the help pf continuous research and development activities we can provide all needed solutions for our
customer. All equipment used has been checked and tested in eah phase of manufacturing process. Our success is based on totally customer demand and satisfaction. Our
team comprises highly qualified and experienced staff, each offering a wealth of knowledge and expertise in their specialised area The aim of our well educated and experienced staff is to present high quality .
İNOTEK birbirinden farklı endüstriyel uygulamalar için farklı tip mekanik sistemlerin
imalatını yapmaktadır. Yığın malzeme, toz filtreleme, karıştırma ve vibrasyon teknolojisi
dahil oldukça kapsamlı bir ürün gamını tedarik ediyoruz. Farklı malzeme ve ölçülerde helezon imalatında uzmanlaştık. Ürünlerimiz imalatçı, son kullanıcı, distribütör ve tedarikçilere
verimli performans ve dayanıklılığı garanti ederek dizayn ve imal edilir. Ürün çeşitlerimiz
dayanklılık bakımından zengindir ve buda bakım ve ekipman maliyetini düşürür. Konveyorlerimiz çeşitli ölçü, kapasite ve spesifikasyonlarda mevcuttur. Ayrıca müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine göre, talep odaklı üretim sunuyoruz.
Firmamız müşterilerine çözüm ortağı olmayı ilke edinmiştir. Müşteri memnuniyeti ve
müşteri odaklı projelerimiz önceliğimizdir. Süregelen araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz
sayesinde müşterilerimiz için tüm gerekli çözümleri sunuyoruz. Kullanılan tüm ekipmanlar
üretim aşamasında kontrol ve test edilmiştir. Başarımız tamamen müşteri tatminine
dayanmaktadır. Takımımız, her biri alanında bilgili ve uzman olan bir kadrodan
oluşmaktadır. Eğitimli ve deneyimli ekibimizin amacı yüksek kalite sunmaktır.
U TYPE SCREW / U TİPİ HELEZON
İNOTEK
Conveying System
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
It is designed for transportation of raw material
which has possibility to stick / Yapışma olasılığı olan
ham madde için dizayn edilmiştir
It can be cleaned easily / Kolayca temizlenebilir
Easy maintenance from top and ends / Tepeden
tırnağa kolay bakım
Larger service life with heavy duty components /
Ağır çalışma koşullarına uygun komponentler ile
geniş servis ömrü
Custom built configuration / Müşteri odaklı
konfigurasyon
Adoptable / Uyum sağlar
Commaly used for conveying raw material,
semi finished grains, feed etc. / Ham madde, son
üretim aşamasındaki gıdalar, yem vs ‘nin taşınması
için genellikle kullanılır.
Well sealing / İyi sızdırmazlık sağalr
Diffrent drive configurations / Farklı tahrik konfigurasyonları
Wear-resistant materials/ Aşınmaz malzeme
Model
QD
S
Z
a
Z
e
Qd
Qd
t
B
N
Type
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(d/d)
UBV200
200
200
2
220
2
112
40
51,5
3,5
60
48
UBV250
250
200
3
270
3
140
50
63,5
4
80
43
UBV300
315
300
4
335
3
180
60
76,2
4
80
38
UBV400
400
350
5
425
3
225
60
89
5,6
120
34
UBV500
500
400
5
525
5
270
70
89
5,7
120
30
UBV600
630
450
6
660
5
355
80
133
6,3
160
27
UBV800
800
500
6
830
5
450
90
133
6,3
160
24
UBV900
900
500
6
935
6
500
100
154
7
160
23
UBV1000
1000
550
6
1040
6
575
110
168
7,1
200
21
2
TUBE SCREW / TÜP HELEZON
İNOTEK
Conveying System
•
•
•
•
•
•
•
•
Resistant / Rezistan
Long life vertically or inclined / Yatay yada dikey
olarak uzun ömürlü
Dust-proof hausing / Toz geçirmez gövde
It accupies less space / Az yer kaplar
It is designed for transportation of all florured thin
and middle grinded products / Orta derece
öğütülmüş malzeme ile ince
malzemelerin taşınması için kullanılır.
Stainless steel or ST37/ Paslanmaz çelik yada ST37
As per request inlet and outlet configuration /
Talep üzerine giriş ve çıkış ağzı konfigurasyonu
Low energy consumption / Düşük enerji tüketimi
TECHNICAL DATA / TEKNIK VERILER
QS 114
139
168
193
219
A
56
56
40
40
40
B
ON REQUEST / TALEP UZERINE
D
120
120
140
150
160
E
ON REQUEST / TALEP ÜZERINE
F
140
140
160
170
180
L
ON REQUEST / TALEP UZERINE
G
190
190
250
250
275
M
ON REQUEST / TALEP UZERINE
N
ON REQUEST / TALEP UZERINE
Q
L+D+E
Note: on request bigger dimensions / Talep üzerine büyük ölçüler
1
273
40
323
40
180
220
220
220
330
405
İNOTEK
DOSING SCREW / DOZAJLAMA HELEZONU
Conveying System
Suitable for powdery in general or small particle sizes
Genel olarak toz yapılı malzeme yada küçük partikül ölçüsündeki
malzeme için uygundur.
Used for various areas ;/ Birçok alanda kullanılır,
Plastic industry / Plastik endüstrisi.
Food industry / Gıda endüstrisi.
Chemical Industry / Kimya endüstrisi.
Bulk solids / Yığın malzeme.
Extremely compact / Oldukça kompaktır.
Easy maintenance and inspection / Kolay bakım ve gözetleme.
Flexible conveying in lines / Esnek taşıma.
The complete helix shaft can be extended which is optionally
available / Opsiyonel olarak helis mili genişletilebilir.
Cavity free junctions / Boşluksuz birleşme yerleri.
They generally have all the features of screw conveyors.The most
important feature that differentiate from them is having pitch
between blades / Genellikle helezon konveyorler ile aynı özelliklere sahiptirler. Onlardan ayıran özellik ise gittikçe artan hatveye
sahip olmalarıdır.
SCREW FLIGHTS / TEK YAPRAK
Screw Flights are used predominantly to convey material. Our
core business is the design, fabrication, manufacture and
supply of screw flights to a range of industries, such as bulk
handling, chemical, mining, agricultural, digging auger.
Helezon yaprakları daha ziyade malzemeyi taşımak için
kullanılır. Esas işimiz yığın malzeme taşıması, kimya, maden,
tarım, kazı endüstrilerine helezon yaprağı dizaynı, imalatı ve
tedariği sağlamaktır.
Our priority is to supply; / Önceliğimiz aşağıdakileri
sağlamaktır yine;
•
Very high precision / Yüksek hassasiyet
•
Stainless steel / Paslanmaz çelik
Variable pitch / Çeşitli ebatlarda hatveler
•
Competitive price / Rekabet edilebilir fiyat
•
Non- welding / Kaynaksız
•
Carbon steel,; low alloy steel; stainles steel / Karbon
çelik; düşük alaşımlı çelik
•
Up to 25 mm thickness /25 mm kalınlığa kadar imalat
•
Durable / Dayanıklı
4
ÇİMENTO HELEZONU / CEMENT FEEDER
İNOTEK
Conveying System
Q
L
D
F
M
S
G
C
N
A
Hanger Bearing / Askı Yatak
E
Universal Inlet / Universal Mafsal
Efficient performance / Verimli performans
High capacity / Yüksek kapasite
Rust resistant / Pas Rezidansı
Strong construction / Güçlü konstrüksiyon
Reduction Unıt / Redüktör
Electric Motor / Elektrik Motoru
Efficent performance/Verimli performans
Convenient for conveyor
systems / Konveyor sistemleri için uygundur.
QS
A
B
D
E
F
L
G
M
N
Q
114
56
139
56
120
120
140
140
190
190
168
193
219
40
40
40
ON REQUEST/ TALEP UZERINE
140
150
160
ON REQUEST / T ALEP ÜZERINE
160
170
180
ON REQUEST / TALEP UZERINE
250
250
275
ON REQUEST / TALEP UZERINE
ON REQUEST / TALEP UZERINE
L+D+E
10
273
40
323
40
180
220
220
220
330
405
ÇİMENTO HELEZONU/ CEMENT FEEDER
İNOTEK
Conveying System
End Bearing / Kafa Yatakları
Long Life / Uzun ömürlü
Resistant to corrosion / Korozyon residansı
11
ÇİMENTO HELEZONU / CEMENT FEEDER
İNOTEK
Conveying System
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Q t/h
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Ø 114
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
Q t/h
Ø 168
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
0
60
55
50
45
40
35
30
25
20
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
0
Q t/h
Ø 219
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
50°
0
Q t/h
Ø 323
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
12
Q t/h
Ø 139
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
45°
50°
45°
50°
Q t/h
Ø 193
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
Q t/h
Ø 273
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
STAINLES STEEL CONVEYOR / PASLANMAZ HELEZON
İNOTEK
Conveying System
Our stainless steel screw conveyors are perfect for handling jobs as waste water treatment,
food processing chemical and other industries.
Paslanmaz helezonlarımız su arıtma, gıda işleme, kimya ve diğer endüstrilerde
mükemmel kullanıma sahiptir.
Deal with sticky materials / Yapışkan malzemeler için uygundur.
Low cost / Düşük maliyetli.
Safe and reliable / Güvenili ve itimat edilir.
Simple convenient operation / Basit ve elverişli işlem.
Easy maintenance / Kolay bakım
Durable / Dayanıklı
SCREW CONVEYOR DIMENSION LIST / AISI 304-316 /
HELEZON KONVEYOR SEÇİM LİSTESİ / AISI 304-316
Outside Diameter
Pitch
Inside Diameter
Thickness
Helezon Dış Çap
Hatve
İç çap
Kalınlık
D-Q mm ± 2%
P-Q mm± 5%
d-Q mm ±5 %
15
15
6
20
20
8
30
30
12
40
40
14
50
50
22
65
65
27
80
80
27
98
98
27
125
125
34
148
148
34
165
165
42
180
180
42
200
200
49
220
220
49
230
230
60
250
250
60
270
270
60
280
280
76
300
300
76
330
330
114
3-4-5- mm
3
SLIDE VALVES / SÜRGÜLÜ KLEPELER
İNOTEK
Conveying System
Inside section can be as per request of our clients as
squar,round and rectangular
İç kısmı müşteri talebi doğrultusunda kare, yuvarlak, diktörgen
olarak üretilebilir.
Up to 400 mm / 400 mm’e kadar mevcuttur.
Easy to fit / Kolay ayarlanır.
Dust-proof / Toz geçirmezdir.
High abrasion resistant / Yüksek aşınma rezidansına sahiptir.
No additional seal required / Ek keçe gerekmez.
SQUAR VALVES / KARE SÜRGÜLÜ KLEPELER
TYPES/TİPİ
BVP150
BVP200
BVP250
BVP300
BVP350
BVP400
A
120
170
220
270
320
370
B
175
225
275
325
375
425
C
261
311
361
431
481
531
D
15,5
15,5
15,5
23,0
18,0
15,5
E
115,0
93,3
110,0
128,3
89,0
100,0
N° E
2
3
3
3
5
5
QF
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Bolts/Sürgüler
M10
M10
M10
M10
M10
M10
QF
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Bolts/Sürgüler
M10
M10
M10
M10
M10
M10
G
455
555
650
765
900
1.000
H
113
113
113
113
125
125
kg
14
18
22
30
40
46
ROUND VALVES / YUVARLAK SÜRGÜLÜ KLEPELER
TYPES/TİPİ
BVP150
BVP200
BVP250
BVP300
BVP350
BVP400
A
150
200
250
300
350
400
B
165
215
265
315
365
415
C
261
311
361
431
481
531
D
E
15,5 115,0
15,5 93,3
15,5 110,0
23,0 128,3
18,0 89,0
15,5 100,0
N° E
2
3
3
3
5
5
G
455
555
650
765
900
1.000
H
113
113
113
113
125
125
kg
14
18
22
30
40
46
G
455
555
650
765
H
113
113
113
113
kg
18
25
30
40
RECTANGULAR VALVES / DİKDÖRTGEN SÜRGÜLÜ KLEPELER
TYPES/TİPİ
BVP150
BVP 200
BVP 250
BVP 300
A
204
281
353
428
B
260
337
495
592
C
346
423
361
431
D
15,5
15,5
15,5
23,0
E
115,0
93,3
110,0
128,3
N° E
2
3
3
3
6
QF
12,5
12,5
12,5
12,5
Bolts/Sürgüler
M10
M10
M10
M10
ROTARY VALVE / YILDIZ BESLEYİCİ
İNOTEK
Conveying System
•
They are one of the most important component of pneumatic conveying. They are also known
rotary valve. The basic use of the rotary airlock feeder is as an airlock transition point, sealing pressurized
systems against loss of air or gas while maintaining a flow of material between components with different
pressure. A rotary valve is of no use by itself. Rotary Airlock Feeders have wide application in industry as
powders, granules, crystals, or pellets . Typical materials include: cement, sugar, minerals, grains, plastics,
dust, fly ash, flour, lime, coffee, cereals, pharmaceuticals, etc... Rotary Airlock Valves are also widely used
as volumetric feeders for metering materials at precise flow rates from bins, hoppers, or silos onto conveying or processing systems
•
Pnömatik taşımanın en önemli öğelerinden biridir. Rotary valf olarak da bilinirler. Yıldız besleyicinin
temel kullanım alanı hava kilidi geçiş noktası olarak, farklı basınçlarda komponentler arasındaki malzeme
akışını korurken gaz ve hava kaybına karşı basınçlı sistemde sızdırmazlığı sağlamaktır. Tek başına kullanılmaz.
Yıldız besleyici toz, granül, kristal, topak malzeme gibi endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tipik
malzemeler şunları içermektedir; çimento, şeker, mineraller,tahıl, plastik, toz, uçucu toz, un,kireç,
kahve,hububat, kimya vs…. Yıldız besleyiciler ayrıca işlem sistemi, silo yada bunkerde taşımada, silodan
akış hızında malzeme ölçümü için volümetrik besleyici olarak oldukça geniş kullanım alanına sahiptir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The main function of them is to control flow of bulk material under pressure, vacuum and gravity
Ana işlevleri basınç, vakum ve çekim altında malzeme akış kontrolünü sağlamaktır.
Area of usage; / Kullanım alanı
Silo discharging / Silo boşaltımı
Dust collection / Toz toplama
Pneumatic conveying / pnömatik taşıma
Mixing / Karıştırma
Feeding / Besleme
Temperature: Maximum temperature is 120 degrees. / Isı: Maksimum ısı 120 derecedir.
Components of a rotary feeder include a rotor shaft, housing, ,packing seals and bearings /
Yıldız besleyici komponentleri rotor mili, gövde,sızdırmazlık keçeleri ile rulmanlardan oluşur.
5
İNOTEK
COLD FLIGHT IRON SHEET / SİYAH SAÇ
Conveying System
Easy to installation
Kurulumu kolaydır.
Good rigidity
Sağlam yapılıdır.
Improve the work efficiency
Çalışma verimliliğini arttırır
Reduce the productıon cost
Üretim bedelini azaltır.
Wear- resistance
Aşınma korumasına sahiptir.
After the colled rolled, surface becomes smooth
Soğuk çekmenin ardından yüzeyi düzgünleşir.
The lenght of the flight can be made according to
the customer demand
Yaprak uzunlu müşteri talebine göre yapılabilir.
COLD FLIGHT IRON SHEET DIMENSION REFERENCES / SİYAH SAÇ ÖLÇÜ REFERANSLARI
OUTSIDE
PITCH: p
INSIDE
THICKNESS
DIAMEETR :D
HATVE ±0.05
DIAMETER:d
KALINLIK
DIŞ ÇAP
İÇ ÇAP
±0.02
±0.03
3-4-5-6 MM
A(mm)
B (mm)
C (mm)
15
15
6
20
20
8
30
30
12
40
40
14
50
50
22
65
65
27
80
80
27
98
98
27/34
125
125
34
148
148
34/42
165
165
42
180
180
42/49
200
200
49/60
220
220
49/60
230
230
60
250
250
60/76
270
270
60/76
280
280
76
300
300
76/89
330
330
76/89
350
350
76/89
380
380
76/89
400
400
89/114
500
500
300
8
HELIXES / HELISLER
İNOTEK
Conveying System
Ideal conveyors for powders and granules
Toz ve granül için ideal taşıma.
Simple installation and easy to clean
Kurulumu ve temizlemesi kolaydır.
Low custom rate
Düşük maliyetlidir.
Suitably designed to cover any length, horizontally, vertically or at any
angle, and capable to overcome any type of obstruction
Herhangi bir ölçüde, yatay yada dikey, herhangi bir açıya uygun olarak
dizayn edilmiştir ve herhangi tür tıkanmanın üstesinden gelebilir.
Resistant to torsion, vibrations and wear
Bükülme, titreşim ve aşınmaya karşı rezidans.
Dust tight
Toz geçirmez.
Available with stainless steel for high temperature
Yüksek ısılar için paslanmaz olarak mevcuttur.
Maximum performance is achieved through zero-clearance between
the trough and spiral. It is a space saving, extremely reliable conveying
method.
Oluk ve spiral arasındaki sıfır boşluk sayesinde maksimum performans
sağlanır. Yeden tasarruf eder oldukça güvenli bir taşıma methodudur.
7
HANGER BEARING / YEDEK PARÇALAR
İNOTEK
Conveying System
TROUGHS / Kenar
Mild Steel / Yumuşak çelik
Flights / Yapraklar
Welded on Pipe / Boruya kaynaklı
Continuous type / Sürekli çekim
End Bearing / Kafa Yatakları
It mounts completely inside the trough / Tamamen oluk içerisine monte edilir
More suitable for dust / weather tight / Toz / hava geçirmezliği için uygundur
Efficient performance, long servcie life / Verimli performans, uzun servis ömrü
Resistant to corrosion / Korozyon rezidansı
Hanger Bearing / Askı Yatak
Robust construction / Dayanıklı konstrüksiyon
9
İNOTEK
Conveying System
İNOTEK
İNOTEK ENDÜSTRİYEL MAKINA SANAYI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: AK O.S.B. İŞ MERKEZİ 24. CADDE YENİ 1468. CAD. NO: 163/83
İVEDIK ORGANIZE / YENİMAHALLE/ANKARA
TEL
FAX
: 0 (312) 395 89 26
: 0 (312) 395 89 56
www.inotekscrew.com
[email protected]
www.xmaster.cc
Conveying System
Download

ınotek katalog - İnotek Makina vibrasyon motoru,çimento helezonu