.
..
16 EKİM
2 0 1 4
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yerel Yönetimler Bölümü Anadolu Hisarı Kampüsü, Beykoz
(0216) 308 99 19 / 15 05
SEMPOZYUM PROGRAMI
09:30 - 10:00
Açılış Konuşmaları
10:00 - 12:30
Çocuk ve Kent
I. Oturum
Yrd. Doç. Dr. Zahide AYYILDIZ ONARAN (İ.Ü. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Dr. Hüseyin MERTOL, Kuttusi ZORLU, Selim ERASLAN (Üstün Zekalı Çocukların Samsun’u
Metaforik Algılamaları)
Dr. Özcan KARS (Keçiören Belediyesi ve STÖ İşbirliği)
Tezcan KARAKUŞ CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şubesi - Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları)
Melda AKBAŞ (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Merkezi)
II. Oturum
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 15:30
Çocuk ve Yerel Yönetimler
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET (Marmara Üniversitesi SBF Yerel Yönetimler Bölümü)
Dr. Hasan TAŞÇI (Esenler Belediye Başkan Yardımcısı)
Defne KEPCAN (Seferihisar Çocuk Belediyesi Başkanı) ve Serap ÇOKSAYAR (Seferihisar Belediyesi)
Mustafa ERDEM (Beyoğlu Belediyesi, Turabibaba Kütüphane Müdürü)
Nergiz ÖZDEMİR (Uzman Klinik Psikolog, Beşiktaş Belediyesi)
Download

COCUK KENT VE YEREL YONETIMLER_afis