EK-17
5543 SAYILI KANUNUN 10,11,12 İNCİ MADDELERİ KAPSAMINDA İSKANLARI YAPILMAK ÜZERE
MAHALLİ İSKAN KOMİSYONUNCA HAK SAHİBİ OLAMAYAN AİLE BİREYLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Sıra No
YENİDEN YERLEŞİM NEDENİ
PROJE ADI
İLK MAHALLİ
İSKAN
KOMİSYONU
KARARI
Tarihi
1
No
09.04.2012
165
: BARAJ YAPIMI
: ALAKÖPRÜ
MAHALLİ İSKAN
KOMİSYONU
KARARI
Tarihi
21.11.2014
No
İLİ :MERSİN
İLÇESİ : ANAMUR
KÖYÜ :
AİLE TEMSİLCİSİ İLE BERABER HİSSEDAR OLACAK AİLE
BİREYLERİNİN
HAK SAHİBİ AİLE TEMSİLCİSİNİN
İSKAN
ŞEKLİ
Açıklamalar
ADI ve SOYADI
Doğum
Tarihi
Aile
Baba-Ana Adı
TC. Kimlik No
ADI ve SOYADI
Medeni
Temsilcisine TC. Kimlik No
Durumu
Yakınlığı
Tarımsal
/ Şehirsel
40 Şerife YÜKSEK
Abdulkadir-Dürüye
Mahalli İskân Komisyon Kararına ve Dosyasındaki Bilgilere Uygunluğu Tasdik Olunur.
TANZİM EDENLER
26/11/2014
Oğuzhan YILDIZ
Elektrik-Elektronik Müh.
26/11/2014
İbrahim DOĞAN
Harita Müh.
KONTROL
26/11/2014
Abdullah ÇAĞLAR
Şube Müdürü
ONAY
26/11/2014
Yılmaz ŞAHİN
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Download

Hak sahibi olmayanlar için tıklayınız.