İleri Düzey Bilgisayar Ağları
Ders saati: Çarşamba, 13:30-16:20
Öğretim elemanı: Mehmet Demirci, [email protected]
Ofis saati: Salı, 16:30-17:30 veya randevuyla (Oda: 113’ün yanı)
Ders asistanı: Ebru Aydoğan, [email protected]
Ofis saati: Daha sonra ilan edilecek.
Ders bilgisi: Günümüzdeki bilgisayar ağlarının ve İnternet’in yapısı ve işleyişiyle ilgili ileri düzey konuların
incelenmesi, İnternet’in evrimi ve geleceğine dair kapsamlı bilgi kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
İnternet mimarisi ve tasarım prensipleri, sanal ağlar, eşler arası ağlar, İnternet üzerinden ses ve görüntü akışı,
paket yönlendirme ve sıkışıklık denetimi, yazılımda tanımlı ağlar (SDN), OpenFlow, ağ güvenliği yöntemleri ve
teknolojileri, ağ ölçüm ve denetim yöntemleri, veri merkezleri ve bulut bilişimi konuları ders kapsamındadır.
Not dağılımı:
2 ödev (%5) = 10%
1 vize (ara sınav) = 30%
1 proje = 20%
1 final = 40%
Not 1: Ödevler dersin asistanına email yoluyla teslim edilecektir.
Not 2: Projeler iki kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Ağlarla ilgili bir konuda bir akademik inceleme raporu,
ağlarla ilgili literatürdeki önemli bir bilimsel deney çalışmasının tekrarlanması veya geliştirilmesi , ağ bileşeni
olan bir mobil uygulamanın geliştirilmesi vb. çalışmalar yapılabilir. Proje üç somut adımdan oluşacaktır: proje
önerisi, ara rapor (5%) ve son rapor artı sözlü sunum (15%), ders notunun %20’sini oluşturacaktır. Bu
adımların ayrıntıları ders ilerledikçe öğrencilere açıklanacaktır.
Tavsiye edilen kaynaklar:
• James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach”
• Larry Peterson, Bruce Davie, “Computer Networks: A Systems Approach”
• Barbara van Schewick, “Internet Architecture and Innovation”
• Çeşitli bilimsel makaleler
Dönem programı (yaklaşık):
17.09
İnternet’in temel tasarım prensipleri ve yeni İnternet mimarisi tasarımı çabaları
24.09
Sanallaştırma, sanal ağlar ve İnternet’teki rolleri
01.10
Sanal ağların tasarımı ve izlenmesi, kaynak paylaşım yöntemleri
08.10
İnternet’te eşler arası (peer-to-peer) dosya paylaşımı
15.10
İnternet üzerinden ses ve görüntü akışı, içerik dağıtım ağları (CDN)
22.10
İnternet’te paket yönlendirme ve sıkışıklık denetimi yöntemleri
29.10
Cumhuriyet Bayramı – ders yok
05.11
Yazılımda tanımlanan ağlar (SDN), OpenFlow, Mininet
12.11
Ara sınav
19.11
Yazılımda tanımlanan ağlar (SDN), OpenFlow, Mininet
26.11
İnternet’te güvenlik, ağ saldırıları ve savunma yöntemleri
03.12
Ağ ölçüm ve denetim yöntemleri
10.12
Veri merkezleri ve İnternet’teki önemi
17.12
Bulut bilişimi
24.12
Proje sunumları
31.12
Proje sunumları
Download

İleri Düzey Bilgisayar Ağları