SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA
BULUNAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR
4/A, 4/B ve 4/C Sosyal Güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısı 2010
yılında 1 milyon 14 bin kişi iken, 2014 yılına kadar gelinen süreçte yaklaşık
40 bin kişi artarak 1 milyon 54 bine ulaşmıştır. Gelir testi yapılan kişi sayısı
ise 179.397 olup, bununla birlikte ilimizde Sosyal Güvenlik kapsamında
bulunan kişi sayısı 1.233.550 olur ki bu da ilimizin %97.8 inin SGK
kapsamında olduğunu gösterir.
2010
2014
4/A Kapsamındaki Kişi Sayısı
500.657
572.302
4/B Kapsamındaki Kişi Sayısı
341.761
284.617
4/C Kapsamındaki Kişi Sayısı
171.857
197.234
Gelir Testi Yapılan Kişi Sayısı
-
179.397
1.014.275
1.233.550
Toplam
İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEKLERİ VE
İŞ KAYBI TAZMİNATI %53 ARTTI
İşsizlik sigortası ödenekleri ve iş kaybı tazminatı kapsamında yapılan
ödeme tutarı 2010 yılında yaklaşık 8 milyon ¨ iken, 2013 yılında %53
artarak 12 milyon 300 bin ¨ ye ulaşmıştır.
Yılı
Ödenen Miktar (¨)
Başvuru Sayısı
2010
5.638
7.976.387
2013
5.710
12.269.977
2014
1.285
3.448.092
20.000.000
8 milyon ¨
12 milyon ¨
Ödenen Miktar
0
2010
2013
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
A) Yeşilırmak Havzası El Sanatı
Ürünleri
Envanteri;
Kalkınmayı
hızlandırabilecek
potansiyelin
belirlenmesi ve gelişim stratejilerinin
tespiti ile ekonomik ve sosyal
kalkınmaya
destek
sağlanması
hedefine ulaşmak için hazırlanan bu
çalışmanın amacı, bölgede önemli
fırsatlardan olan mevcut el sanatları
ürünlerinin tespiti, pazarlanması ve
satış amacıyla bölgenin turizm boyutu
da ön planda tutularak günümüz el
sanatları
ürünlerinin
envanteri
çıkarılması, pazar araştırmasının
yapılarak raporlaştırılması, karar
vericilerin ve üreticilerin istifadesine
sunulmasıdır.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
B) İstihdama Bir Adım Daha Projesi; Proje ile Samsun ilinde yaşayan göç,
kente adaptasyon, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda
bırakmış 18-25 yaş arası İŞ-KUR’ a kayıtlı 100 genç işsize/dezavantajlı
gruba (%50’si kadın), “Temel Yaşam Becerileri Eğitimi” vererek kişisel
gelişimlerini güçlendirmek, kente adaptasyonlarını arttırmak ve iş
bulmalarına yönelik girişimciliklerini amaçlanmıştır. Samsun Çalışma ve
İŞKUR İl Müdürlüğüne bağlı 10 iş ve meslek danışmanına eğitici eğimleri
verilmiş olup, Temel Yaşam Becerileri Eğitimlerinden yararlanmak için
başvuran 140 gence eğitim verilmiştir.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
C) İnsan Kaynakları Uzmanı Yetiştirme Projesi; Proje ile ilimizde
uygulanan teorik ve mesleki eğitim programı ile nitelikli İnsan Kaynakları
Uzmanları yetiştirmek ve bu çerçevede kadın veya genç işsizlerin kısmi ya
da tam zamanlı olarak istihdam edilebilirliklerini artırarak Samsun’da kadın
veya genç işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmış olup,
proje sonunda 35 kişiye sertifikası verilerek 14 kişiye de istihdam
sağlanmıştır.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
D) Kaynakçılık Meslek Edindirme Projesi; 2011 yılında ilimizde Roman
vatandaşlarımızla ilgili yapılan araştırmada en büyük sorunlarının işsizlik
olduğu ve bunun da eğitimsizliğe bağlı olarak geliştiği anlaşılmıştır. Bu
bağlamda onlara yapılabilecek en iyi hizmetin eğitim vererek meslek
sahibi olmalarını kolaylaştırmak olabileceği kanaatine varılmıştır.
Bunun üzerine hazırlanan bu proje ile 16 yaş ve üzeri en az ilköğretim
mezunu, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan
roman gençlere, sanayi sektöründe en çok aranan mesleklerden olan
“Kaynakçılık” alanında eğitimlerini sağlayarak vasıflı eleman statüsü
kazandırmak ve istihdamlarını sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında
25 öğrenciye eğitim verilmiştir.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
E) CNC (Bilgisayar Sayımlı İdare) Operatörlüğü Projesi; Proje, 3294 Sayılı
Yasa Kapsamında en az İlköğretim mezunu sosyo-ekonomik yönden
yoksun, 20 gencin kolay istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacıyla 888
saatlik MEB onay sertifikalı bir İstihdam Eğitimi projesidir.
F) Isı ve Ses Yalıtımı Eğitimi (Mantolama) Projesi; Isı ve Ses Yalıtımı
Eğitimi (Mantolama) Projesi Samsun Merkez Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı, Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Atakum Halk
Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ile
birlikte ortaklaşa yürütülmekte olan 592 saatlik bir İstihdam Eğitimi
projesidir. Proje kapsamında 21 öğrenciye eğitim verilmiştir.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
G) Sokakta Çalıştırılan ve Yaşayan Çocuklar, Dilenen Büyüklerle
Dilendirilen Çocukları Sorunlarının Tespit, İzleme, Önleme ve
Koordinasyon Kurulu (Sokaktan İstihdama Objektif Bakış Projesi); Kurul,
sokakta çalışan çocukların sorunlarına ilişkin izleme ve değerlendirmeler
yaparak önleyici tedbirler konusunda ilgili kurumlarla gereği için bilgi
yazıları göndermiştir. Veri paylaşımlarıyla ilgili sorunun giderilmesi için
ortak veri tabanı oluşturulması yönünde taslak program hazırlanmıştır.
Sokakta çalışan çocuklara yönelik proje geliştirilmiş, Sokaktan İstihdama
Objektif Bakış Projesi OKA’ ya gönderilmiş olup, İl koordinasyon kurulu
çalışmaları yürütülmüştür. Bu yönde 6 toplantı yapılmış, toplantı raporları
Adalet Bakanlığı’ na gönderilmiştir.
Kabul edilen proje ile gençlerin piyasada geçerli vasıflar kazanarak işgücü
niteliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılarak işsizlik oranının
azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
İSTİHDAMA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMA VE PROJELER
Download

indirmek için tıklayın.