02/2008
62 305 526 15
Kullanım Kılavuzu
TR
Kompresörler
RMF Model 110-132-160 kW
ve 150-180 kW IVR
RMF asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve
bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak
şekilde çalıştırılmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmadığı durumda
MARK hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Bu ekipman fabrikada test edilmiştir ve normal işletim
koşullarına uymaktadır: makineyi olağandışı zorlama ve efora tabi
tutacağından bu koşullar aşılmamalıdır.
KURULUM TALİMATLARI
Garantinin geçerli sayılabilmesi için, ünite şu ısı değerlerini
aşmayan bir ortamda montajlanmalıdır:
Min: + 4 °C (buzlanma olmayan)
Max: + 40 °C
Aynı zamanda:
Kompresörün etrafında 1 metre boşluk olmalıdır
Makinenin etrafında gerekli olan hava akışına uygun alçak havalandırma (taze hava) ve her türlü nem
sızıntısından (kötü hava durumu sırasındaki su sıçramaları) ve her türlü kirlenmeden korunmalıdır.
sıcak havanın tersine döndürülmesini sağlamak ve sıcağın ekipman odasının dışına çıkartılması
için en iyi izolasyon veya boşaltım sağlanmalıdır.
yoğuşma suyu boşaltma borusundan tahliye bölümüne bağlantı bulunmalıdır.
Tozlu ortam durumunda, soğutma için kullanılan odanın hava girişinde mikro-fiber ile yapılacak
ön filtreleme ve belki kompresör hava girişinde özel bir filtre kullanılmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
STANDART MAKİNELER
RMF
110
Tam kapasitede nominal basınç bar
Gerçek akış*
(ISO 1217 ed 1996 uyarınca)
Motor gücü
hava m 3/h
su m 3/h
7,5
8
132
10
13
1214 1171 1035 818
1202 1160 1026 810
kW-ch
7,5
8
160
10
1470 1392
1444 1365
13
1265 1025
1242 1008
7,5
8
10
1717 1641
1700 1625
1490 1240
1476 1231
110-150
132-180
160-220
3" PN16 DN80
3" PN16 DN80
3" PN16 DN80
Ø Basınç çıkışı (F)
Pouce
Yağ rezervuar kapasitesi
litre
90
90
90
Kalıntı yağ miktarı
ppm
3
3
3
73
73
74
1 m uzaklıktaki ses seviyesi (su/hava) dB(A)
13
(PNEUROP PN 8 NT C2 standartına göre)
* Emme basıncı: 1 bar mutlak – Bağıl nem: 0 % - Ortam ısısı: 20 °C
- Etkili dağıtım basıncı: 7 bar, 7,5 bar, 9,5 bar or 12,5 bar (etkin)
Boyutlar (mm)
L x lx h
Yaklaşık ağırlık (Hava/Su)
kg
02/2008
Sayfa 2
2506x1490x1938
2420/1994
2666x1490x1938
2565/2636
2842x1610x1992
2830/2756
MARK
62 305 526 15
RMF Type
Motor gücü
(kW)
110
132
160
110
132
160
Şebeke voltajı 220/230/240 Volt / 3 / 50 Hz
Nominal gerilim (230V)
(A)
-
Güç kaynağı kablosu H 07
-
3x240+1x120 (toprak)
3x400+1x240 (toprak)
Bölüm mm 2 (L=10m maksimum)
Yukarı akım sigortaları
(Model aM)
400
500
Şebeke voltajı 380/400/415 Volt / 3 / 50 Hz
Nominal gerilim e (400V) (A)
229
Güç kaynağı kablosu H 07
270
3x120+1x70 (toprak)
324
3x150+1x95 (toprak)
3x185+1x95 (toprak)
Bölüm mm 2 (L=10m maksimum)
Yukarı akım sigortaları
(Model aM)
250
315
400
Not: Değişken hızlı makineler için Bölüm 6’ya bakınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER
DEĞİŞKEN HIZLI MAKİNELER
RMF
150 IVR
Tam kapasitede nominal basınç bar
m 3/h
Gerçek akış*
5.5
7
1618
1592
180 IVR
9.5
1409
6
1828
7
1820
9.5
1615
(ISO 1217 ed 1996 uyarınca)
Motor gücü
Ø Basınç çıkışı
(F)
kW-ch
132-200
160-240
Pouce
3" PN16 DN80
3" PN16 DN80
Yağ rezervuar kapasitesi
litre
90
90
Kalıntı yağ miktarı
ppm
3
3
76
76
2734x1490x1938
2492x1610x1992
3000
3680/-
1 m uzaklıktaki ses seviyesi (su/hava) dB(A)
(PNEUROP PN 8 NT C2 standartına göre)
* Emme basıncı: 1 bar mutlak - Bağıl nem: 0 % - Ortam sıcaklığı: 20 °C
- Etkili dağıtım basıncı: 7 bar, 9,5 bar veya 12,5 (etkin)
Boyutlar (mm)
Lxlxh
Yaklaşık ağırlık (Hava/Su) kg
Elektrik plakasının dış kontrol kutusuna bağlanması
•
•
•
KM1 bobini üstüne RC filtresi takın.
KM2 bobini üstüne RC filtresi takın.
Dış parçalar ve kompresör arasındaki tüm bağlantılar bir ucundan topraklanmış korumalı kablo kullanılarak yapılmalıdır.
UYARI: Farklı elemanlar arasındaki işletim bağlantı kabloları hiçbir zaman mevcut güç kabloları ile aynı yolu izlememelidir.
Güç kablolarından ayrı bir kurulum yapılması gereklidir.
• Dış işletim ünitelerinin tüm röle bobinlerine RC filtresi takınız.
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 3
ÖZET
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 110 (Hava soğutmalı) .................................................................................................................... 6
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 132 (Hava soğutmalı) .................................................................................................................... 7
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 150 IVR (Hava soğutmalı) ............................................................................................................ 8
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 160 – 180 IVR (Hava soğutmalı) ................................................................................................... 9
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 110 – 180 IVR (Hava soğutmalı) .................................................... ......................................... 10
Bölüm 1 - Açıklama ..................................................................................................................................................................................... 11
A - Genel Bilgi .................................................................................................................................................................................. 11
B - Çevreye saygı ve kirlilik önleme ................................................................................................................................................ 11
C - Standart ekipman ......................................................................................................................................................................... 11
D - Piktogramların tanımlamaları...................................................................................................................................................... 11
E - Elektronik panel........................................................................................................................................................................... 11
Bölüm 2 - Kurulum ..................................................................................................................................................................................... 12
A - Kullanım ..................................................................................................................................................................................... 12
B - Oda .............................................................................................................................................................................................. 12
C - Montaj.......................................................................................................................................................................................... 12
D - Hava boşaltım boruları................................................................................................................................................................ 12
E - Su borusu .................................................................................................................................................................................... 13
F - Elektrik kabloları......................................................................................................... ................................................................ 13
Bölüm 3 - Uygulama .................................................................................................................................................................................... 15
A - Çalıştırma için hazırlık ............................................................................................................................................................... 15
B - İlk çalıştırma ............................................................................................................................................................................... 15
C - Boşaltım basınç ayarı .................................................................................................................................................................. 15
D - Paralel kompresör montajı .......................................................................................................................................................... 15
E - Su soğutmalı takımlar için soğutma suyu regülasyonu ............................................................................................................... 15
F - Emniyet ....................................................................................................................................................................................... 15
Bölüm 4 - İşletim ......................................................................................................................................................................................... 16
A - Hava ve yağ devreleri ................................................................................................................................................................. 16
B - Regülasyon prensipleri ......................................................................................................
............................................................ 17
Bölüm 5 - Seçenekler ................................................................................................................................................................................... 18
A - Seviye tespit sızdırma valfı.......................................................................................................................................................... 18
B - Sıkıştırma hava girişine gelişmiş filtreleme ................................................................................................................................ 18
C - Ön Filtreleme panelleri ............................................................................................................................................................... 19
D - Otomatik yeniden başlatma .......................................................................................................
............................................................ 20
E - Uzaktan başlatma ve durdurma ............................................................................................ ...................................................... 20
F - Yağ yeniden ısıtması .................................................................................................................................................................. 20
G - Santrifüj separatör ...................................................................................................................................................................... 21
H - Yoğunlaşma tahliye boruları ...................................................................................................................................................... 21
I - “MULTICONTROL” SEÇENEĞİ .............................................................................................................................................. 22
J - Enerji geri kazanımı ..................................................................................................................................................................... 23
Bölüm 6 – RMF 200-240 IVR için özel bilgi ............................................................................................................................................. 24
A - Açıklama ..................................................................................................................................................................................... 24
B - Emniyet.................................................................................................................. ..................................................................... 24
C - Kurulum ...................................................................................................................................................................................... 24
D - Devreye sokma ................................................................................................................
............................................................. 25
E - Arızalar ....................................................................................................................................................................................... 27
ÖZET
Bölüm 7 - Bakım .......................................................................................................................................................................................... 28
A - Yağ seviyesi ve değiştirme............................................................................................. ............................................................ 28
B - Yağ dönüşü.................................................................................................................
................................................................... 29
C - Hava filtresi............................................................................................................ ..................................................................... 29
D - Fan .............................................................................................................................................................................................. 30
E - Yağ ve hava soğutucu.................................................................................................. ............................................................... 30
F - Yağ separatör.............................................................................................................................................................................. 30
G - Yoğuşma suyu boşaltımı ........................................................................................................................................................... 31
H - Motorlar .................................................................................................................................................................................... 31
I - Bağlantı...................................................................................................................................................................................... 31
J - Emme kontrol sistemi ............................................................................................................................................................... 31
K - Isı güvenlik testleri .................................................................................................................................................................... 31
L - Elektrik bağlantılarını tekrar kilitlemek ............................................................................................
................................................... 32
M - Kullanım ömrü sonunda kompresörü işletmeden çıkartmak ..................................................................................................... 32
Bölüm 8 - Arızalar ...................................................................................................................................................................................... 33
A -– Ana arızalar ............................................................................................................................................................................... 33
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 5
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 110 (Hava soğutmalı)
( kurulum talimatları için
2’ye bakınız)
Şekil . 1
2506
121
1487
744
62
188
188
9
62
1 90
250
Fa entrée a
Hava yan girişi
S
a
Hava dağıtımı
S
a
refroidissemen
Soğutma havası çıkışı
58
85
85
Dimen ion pour gainage a
f
n
Çıkış kanalı boyutları
106
80
620
620
81
123
11 5
383
1659
1938
38
Alimentation
électriqu
Elektrik güç
çap. 48x3 +
çap.37
69
10
18
50
100
328
9
10
180
20
328
856
8.3x8.3
Delik 8.3x8.3
02/2008
Sayfa 6
MARK
62 305 526 15
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 132 (Hava soğutmalı)
( kurulum talimatları için sayfa 2’ye bakınız)
Şekil . 2
2666
121
744
762
624
188
120
188
94
589
898
Entrée
d'air
Hava girişi
1490
2504
Face entrée d'air
Hava yan girişi
Sortie d'air
Hava dağıtımı
Option
pré-filtration
Ön filtreleme
seçeneği
Sortie d'air de
refroidissement
Soğutma havası çıkışı
400,5
297,5
85
Dimensions pour gainage au
refoulement
Çıkış kanalı boyutları
255,5
85
694
620
620
81
123
1145
383
1659
1938
384
Alimentation
électrique
Elektrik güç
çap. 48x3 +
çap.37
10
180
10
*
184
50
100
328
79
Ø20
328
856
* Trou 8.3x8.3
Delik 8.3x8.3
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 7
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 110 (Hava soğutmalı)
( kurulum talimatları için
2’ye bakınız)
Şekil . 3
2506
121
23
1286
239
62
188
188
9
62
1 90
250
Fa entrée a
Hava yan girişi
S
a
Hava dağıtımı
S
a
refroidissemen
Soğutma havası çıkışı
58
85
85
Dimen ion pour gainage a
f
n
Çıkış kanalı boyutları
106
80
69
620
620
81
123
11 5
383
1659
1938
38
Alimentation
électriqu
Elektrik güç
çap. 48x3 +
çap.37
10
18
50
100
328
9
10
180
20
328
856
8.3x8.3
Delik 8.3x8.3
02/2008
Sayfa 8
MARK
62 305 526 15
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 160 – 180 IVR (Hava soğutmalı)
( kurulum talimatları için
2’ye bakınız)
Şekil .
28 1
121
0
600
925
Entré
a
Hava girişi
188
1610
28 2
120
Fa entrée a
Hava yan girişi
S
a
Hava dağıtımı
Option
pré-filtration n
standard
RMF 180 I R
Ön filtreleme
seçeneği RMF
180 I R
standarttır
S
a
refroidissemen
Soğutma havası çıkışı
38 5
85
85
Dimen ion pour gainage a
f
n
Çıkış kanalı boyutları
255 5
29 5
62
188
9
1100
5
626
626
2
110
129 5
600
20
180
1650
1992
580
Alimentation
électriqu
Elektrik güç
çap. 48x3 +
çap.37
90
50
90
0
10
10
660
8 0
8.3x8.3
Delik 8.3x8.3
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 9
Yer gereksinimi ve kurulum diyagramı RMF 110 – 180 IVR (Hava soğutmalı)
( kurulum talimatları için
2 ye bakınız)
Şekil .
2505
121
2
a / Su çıkışı
1 1/ G f
/ dişi
62
62
188
188
2 0 150
9
160
1 entrée a / girişi
1 1/ G f
/ dişi
250
S
a
Hava dağıtımı
S
a
refroidissemen
Soğutma havası çıkışı
00 5
29 5
85
255 5
85
69
620
620
Alimentation électriqu
Elektrik güç
çap. 48x3 + çap.37
1659
1938
123
Entré
a
Hava girişi
Fa entrée a
Hava yan girişi
02/2008
Sayfa 10
MARK
62 305 526 15
Açıklama
MARK “RMF IVR” tipi hava kompresörü, sıkıştırılmış hava
tesisidir ve takımın düzgün olarak soğutulması için gerekli olan
ses geçirmez kaplamalı, elektrik motoru ile çalışan, tamamen
montajlı ve test edilmiş komple kompresör takımı formundadır.
Sıkıştırma elemanı tek aşamalı, yağ soğutmalı, döner vida
kompresörüdür. Dikey bir haznede depolanan yağ, bir yağ
separatör ile tutturulmuştur.
Emniyet aygıtları:
1 Yağ rezervuarına takılı emniyet valfı.
2 Motoru fazla yüklemeden korumak için başlatma kutusuna
yerleştirilmiş termal koruma aygıtı.
3 Isı anormal arttığında veya yağ soğutma hatası oluştuğunda kompresörü durduracak hava sıcaklığı sensörü.
Kontrol aygıtları:
1
2
Sıkıştırma elemanı ve motor, sessiz bloklar kullanılarak gövdeye
sabitlenmiştir.
3
Çevreye saygı ve kirlilik önleme
1 - Makinenin bakımı
Makinenin kullanılmış parçalarının (atık yağ, yağ ve hava
filtreleri, yağ separatörleri, vs.) ulusal ve yerel regülasyonlara
göre imha edildiğinden emin olunuz.
2 – Yoğuşma sızıntı borusu (opsiyonel)
Yoğuşmaların (su, yağ) ulusal ve yerel regülasyonlara uygun
olarak boşaltılıp işlendiğinden emin olunuz.
3 – Su soğutmalı makineler
Bu tip bir makine için, soğutma devresi açık devreden
yapılmışsa, soğutucudan geçtikten sonra hidrokarbon filtre
önerilir. Özellikle de ekolojik olarak hassas bölgelerde yapılan
kurulumlarda.
4 – Makine kullanım ömrü sonu
5
Standart sürümünde, kapalı ünitenin içinde:
- İşletim parçaları:
İkiz vida tipi kompresör
Elektrik motoru Modele göre 1500 rpm, kısa devre rotor,
230/240V veya 400/690 V volt.
3 Star-Delta başlatma (veya çevirici).
Motoru kompresöre bağlayan elastik bağlantılı tahrik
dişlisi.
5 Uygun düzenlemelere uyumlu (Basit basınç hazneleri için
Avrupa yönetmeliği), güvenilir inceleme organizasyonu
tarafından onaylı ve CE etiketi taşıyan hava ve yağ
haznesi.
6 Emme kesilmesi ile akış oranı kontrolü
Devrenin basın farkını kullanarak yağ pompası ihtiyacını
ortadan kaldıran yağlama sistemi.
8 Yağ separatör filtresi ile yağ ayırma sistemi.
9 Isı çıkartma sistemi:
- Hava soğutmalı üniteler için zorlamalı havalandırma.
- Su soğutmalı üniteler için ısı eşanjörü.
10 Kuru hava filtresi.
11 Yağ filtreleri
12 Komuta ve kontrol elektronik paneli.
1
2
MARK
62 305 526 15
Elektronik kontrol:
Kontrol klavyesi,
Ana güvenlik ve kontrol göstergeleri.
Basınçlı hava akışının kontrolünü sağlayan basınç sensörü.
RMF basınçlı hava ünitesi, şu öneriler, kodlar ve standartlar ile
uyumlu olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir:
- Makine emniyeti: Avrupa Yönetmeliği 98/37/CE, 91/368/CEE
ve 93/68/CEE.
- Basınç kazanları: Basit basınç kazanları için Avrupa
Yönetmeliği n° 87/404/CEE.
- Elektrikli ekipman:
• Elektrikli ekipman: Avrupa Yönetmeliği Düşük gerilim
73/23/CEE.
• Elektromanyetik uyumluluk Avrupa Yönetmeliği:
89/336/CEE, 92/31/CEE.
- Performans seviyeleri: ISO 1217 : 1996.
- Gürültü seviyesi: PNEUROP PN 8 NT C2.
- Avrupa Yönetmeliği 97/23/EC
“Basınç Ekipman Yönetmeliği”
Makinenin tamamının ulusal ve yerel regülasyonlara uygun
olarak imha edildiğinden emin olun. (J Bölüm 7’ye
başvurunuz)
C – Standart ekipman
Yağ rezervuarı çıkışında, yağ separatörünün hemen ilerisinde konumlanmış, yağlayıcı ünitenin içinde minimum
basıncı sağlayan minimum basınç valfı.
Ünite duracağı zaman hava ile temasını sağlayıp motorun
rahat başlaması için otomatik tahliye.
Rezervuarın ön yüzünde bulunan yağ seviyesi göstergesi
(Şekil 21’e bakın)
Piktogramların tanımlamaları
RMF kompresörleri için uygun tipik piktogram örnekleri:
1
2
3
5
Su çıkışı
Manüel yoğuşma suyu tahliyesi
Su girişi
Otomatik yoğuşma suyu tahliyesi
Bakım öncesi kompresörü fişten çekiniz
ve basıncı azaltın.
1
2
3
5
E – Elektronik panel
Elektronik plakanın açıklaması için özel talimatlara ve işletim
talimatlarına bakınız.
Standart sürüm için uyarı notu N° 62 305 516 99’ya bakınız.
IVR sürüm için uyarı notu N° 62.305.517 99’ya bakınız.
02/2008
Sayfa 11
2 K
A - Kullanım
RMF her zaman dikkatli kullanılmalıdır. Forklift veya taşıma
vinci ile kaldırılmalıdır. Vinç kullanılması durumunda motor
kapağının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
E
a
L
E
RMF, 40° C’den daha fazla olmayan bir sıcaklık ile desteklenen,
buzdan arındırılmış bir ortamda çalışmak için tasarlanmıştır.
Bulunduğu ortam iyi havalandırılmış ve basınçlı havanın
kullanılacağı yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.
Ünitenin etrafında temizlik ve bakım için bir boşluk
bırakılmalıdır. Kompresörün bol temiz hava kaynağına sahip
olması çok önemlidir. (Sayfa 2’ye bakın).
Ortam organik veya mineral toz parçacıkları veya paslandırıcı
kimyasal yayılmalar ile kirlendiğinde şu önlemler alınmalıdır:
1. Kompresör emmesine mümkün olduğu kadar
yakında başka bir hava girişi sağlayınız. (Uygun olan
oda aşırı derecede nemli ise bu öneri geçerlidir)
2. Ek hava kaynağı filtresi kullanınız. Bize danışın.
Isı dağılım manşonlu kurulum
Eğer kompresörün çalışması ortam ısısını 40°C’nin üzerine
çıkartırsa, manşon yardımı ile radyatörden çıkan sıcak havayı
dışarıya boşaltmak gereklidir.
E
a
a
K
Şekil 5b – Dirsekli manşon
V maks. = 5.5 m/2
(Havalandırmanın hacim akış oranının manşon
kesitine oranı)
L maks. = 10m (mekanik çıkartıcı olmadan)
Oda hava girişinin kesiti > 2 x Kanal çıkış kesiti
Geniş kıvrım çaplı ve sıvı kılavuz vanalı 2 dirsek
kabul edilir
Oran (Manşon Uzunluğu/Genişliği) maks. = 1.6
Dış havanın, özellikle nemli ise, makineye geri
beslenmediğinden ve elektrikli, elektronik parçalara hasar
verdiğinden veya paslandırmadığından emin olunuz.
Manşonun maksimum izin verilen basınç kaybı 30 Pa (3 mm CE)
geçmemelidir. Daha yüksek bir değer durumunda, makineninkine
denk bir akış ile ek havalandırma (mekanik çıkartıcı) sağlayınız.
C1 çevirici kontrollü (elektrik diyagramına bakınız)
E
L
a
R
a y
0-10
0V çıkartıcı kapatma
10V tam hız çalışma
C - Montaj
K
Şekil 5a – çatı çıkışlı manşon
Üniteyi sabit bir yüzeye koyunuz. RMF temele ihtiyaç duymaz.
Ağırlığını kaldırabilecek herhangi bir düz yüzey yeterli olacaktır
(endüstriyel zemin)
L
D – Hava boşaltım boruları
Havalandırma
akış oranı
3
/
Ka a
( d ≤ L ≤ 1,6d )
2
RMF 110
5,56
1,010
RMF 132
5,56
1,010
RMF 150 I R
7,78
1,414
RMF 160
7,78
1,414
RMF 180 I R
7,78
1,414
02/2008
Sayfa 12
RMF 110’dan 160’a kadar ve 180 IVR modelleri için hava
boşaltım borusunun çapı en az 3” gas olmalıdır. Mevcut
düzenlemeler kapalı konumda kilitlenebilen bir valfın hava
kutusu çıkışına kurulmasını gerektirmektedir. Kompresöre
bilezik ve esnek ip ile bağlanıp tamir sırasında kesilebilmesine
izin vermelidir.
MARK
62 305 526 15
E
Su soğutmalı üniteler için.
Referans koşullar:
Olması gereken boruların çapları şu şekildedir:
- Soğutucu giriş/çıkış: 1” ¼ gaz akışı.
•
Giriş filtresi soğutucuların ve valfların korunması için tavsiye
edilir. Takım, suyun kapatılması için otomatik selenoid valf ile
donanımlıdır. Su giriş borusunun üzerinde bulunmaktadır. Akışı
iyileştirmek için su boşaltımına manüel kontrol ve onay valfı
kurulacaktır.
Eğer su giriş sıcaklığı 25°C’den düşük ise, minimum tavsiye
edilen akış oranı RMF 110 için 6 m3/hr, RMF 132 için 5 m3/hr
ve RMF 160 için 7.5 m3/hr’dır.
Şekil 6, 7 ve 8 gereksinimlere uygun olarak düzgün basınçlı
hava elde etmek için gereken su oranlarını gösterir.
F – Elektrik kabloları
Her RMF önceden belirlenmiş voltaj için kablolanmıştır,
örn. 220/230/240 V veya 380/400/415 V.
•
00
t , 50 H
C
•
Ortam sıcaklığı: 40°C
•
Açık havada kablo kanallarında kurulum
•
Maksimum uzunluk: 10 m
•
Kullanılacak kablo tipi: Cu-PVC
RMF
L AJ
220/230/2 0
110
3
1
132
120
3
1
2 0
2
(toprak
00
2 0
380/ 00/ 15
2
2
(toprak
120
(toprak
0
3
150
1
3
1
2
2
1
2
-
160
3
2
2
(toprak
95
185
95
2
2
(toprak
GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ
Güvenlik düzenlemelerinin gereksinimleri:
RMF’Yİ ELEKTRİK KABİNİ ÜZERİNDE BELİRTİLEN
VOLTAJDAN BAŞKASINDA ASLA ÇALIŞTIRMAYINIZ.
• Topraklı priz kullanımı
• Her üç fazı da kesebilen manüel izolasyon düğmesi; bu düğme
RMF ünitesinin yakınında açıkca görülebilmelidir.
NOT
230 V star-deltalı ekipmanı başlatma: 69163 numaralı karar,
601375 numaralı kanun gereğince, bu kurulum sadece müşteri
tarafından özellikle istendiği zaman sağlanır.
Bu nedenle, elektrik paneli tarafından voltajda bir değişilik
olması durumunda, hiçbir değişiklik masrafından sorumlu
tutulmayacağız.
UYARI
Elektrik motorlarının garantisi,motor terminallerindeki voltaj
nominal seviyenin 10% üzerine çıkmazsa geçerlidir.
RMF giriş kablolaması tabloya uygun olmalıdır:
MARK
62 305 526 15
• Elektrik akımı, makinede bakım yapılacağı her zaman kesilmelidir (basınçlı yağ değişimi haricinde)
RMF
İzolasyon düğmesi için
kullanılacak sigortalar (AM Tipi)
220/230/2 0
380/ 00/ 15
110
00
250
132
500
315
160
-
00
NOT
Değişken hızlı makineler için Bölüm 6’ya bakınız.
02/2008
Sayfa 13
Şekil 6 – Su akış diyagramı RMF 110
100.0
a a
C- 0 C
T yağ=T yağ 20°C + 0.25 x (T ortam – 20)
Yağ sıcaklığı (°C) 20°C ortam koşullarında
95.0
30 C
25 C
90.0
20 C
85.0
15 C
80.0
10 C
75.0
70.0
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
3
Su akış oranı
6.00
6.50
7.00
/
Şekil 7 – Su akış diyagramı RMF 132-150 IVR
100.0
a a
C- 0 C
T yağ=T yağ 20°C + 0.25 x (T ortam – 20)
95.0
Yağ sıcaklığı (°C) 20°C ortam koşullarında
30 C
90.0
25 C
20 C
85.0
15 C
80.0
10 C
75.0
70.0
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
3
Su akış oranı
6.00
6.50
7.00
/
Şekil 8 – Su akış diyagramı RMF 160-180 IVR
100.0
30 C
95.0
Yağ sıcaklığı (°C) 20°C ortam koşullarında
25 C
20 C
90.0
15 C
85.0
10 C
80.0
a a
C- 0 C
T yağ=T yağ 20°C + 0.25 x (T ortam – 20)
75.0
70.0
.0 0
.5 0
5 .0 0
5 .5 0
6 .0 0
Su akış oranı
02/2008
Sayfa1
6 .5 0
3
.0 0
8.00
8 .5 0
/
MARK
62 305 526 15
3
y
a a
Başlatma için hazırlık
Takımı ilk defa başlatmadan önce, operatör farklı sistemleri
öğrenmelidir. İncelenmesi gereken ana yerler şekillerde
gösterilmektedir.
ÖNEMLİ
Başlatmadan önce, taşıma için kırmızı takozların çıkartıldığından
emin olunuz.
DİKKAT
Güç devresi, elektrikli ekipman ayarlarken veya kazara başlatmayı
önlemek için kapatılmalıdır.
Elektrik güç kablolarının bollaşması taşıma sırasındaki
titreşimlerden
veya
kontaktörlerin
aşırı
ısınmasından
kaynaklanabilir ve hatta zarar verebilir. Bu yüzden, kullanım
öncesinde bu kablolar star delta'nın giriş ve çıkışındaki hat
kontaktöründe yeniden sıkılmalıdır.
Başlatmadan önce şunları kontrol ediniz:
1 - Ünitenin düzgün topraklandığından emin olunuz.
2 - Rezervuardaki yağ seviyesini kontrol ediniz.
NOT:Rezervuar fabrikada uygun bir yağ ile doldurulmuştur. Yağ yenileme durumlarında kullanılacak yağ kalitesi
bakınız.
3 - Yağ değiştirme valfının düzgünce kapalı olduğundan
emin olunuz.
DİKKAT
Yağ doldurma kapağı, yağ değiştirme valfı ve soketleri işletim
sırasında her zaman kapalı olmalıdır ve sistem ortam basıncına
tamamen havalandırılmadan açılmamalıdır. (basınçlı yağ
değiştirme hariç:
’ya bakınız.
İlk çalıştırma
Üniteyi ilk defa kullanmadan önce üç faz arasındaki voltajı
kontrol ediniz.
Dönüş yönünü kontrol ediniz (kaplin muhafazasının üzerindeki
oku takip ediniz 1-Şekil 9) “Start” düğmesine basınız ve hemen
ardından acil durmaya basınız. Eğer doğru yönde dönmezse, güç
kablosunun iki aşamasını tersine çeviriniz. Doğru yönde
döndüğünde, yağ seviyesi (Şekil 21) 4 veya 5 saniyelik
çalışmadan sonra düşmelidir.
Fan dönüş yönünün kontrolü de çok önemlidir (üzerindeki bir ok
ile belirtilir) makinenin içinden saat yönünün tersine veya
makinenin dışından saat yönünde)
1 - ON düğmesine basınız, motor başlar.
2 - Boşaltım valfı hafif açık olarak birkaç dakika çalışır halde
bırakınız ve yük altında kompresörü izleyiniz. Herhangi bir
sızma olmadığından emin olunuz. Gerekirse bağlantıları tekrar
blok ediniz.
3 - OFF düğmesine basınız. Motor duracaktır ve ünite otomatik
olarak ortam basıncına havalandıracaktır.
-Basınç boşaltma ayarı
Ünite fabrikada modele göre MAKSİMUM 7.5, 8, 10 veya 13 bar
basınç için ayarlanmıştır. (merkezi ünitenin çıkışından maksimum
çıkış için) Geri akış basınç ayarını düşük değere ayarlamak için,
elektronik plakanın kılavuzuna başvurunuz (Bölüm 1 E)
Paralel kompresör montajı
Eğer RMF’nin, diğer RMF veya benzer kompresörler ile paralel
olarak çalışması düşünülüyorsa, boşaltım boruları birbirine
bağlanabilir.
Eğer RMF’nin, diğer RMF veya benzer kompresörler ile paralel
olarak çalışması düşünülüyorsa, tüm alternatif kompresörlere
uygun bir hava rezervuarı olması gerekmektedir. Alternatif
kompresörler tarafından yayılan atımlar, minimum basınç valfına
veya RMF yağ separatörüne ciddi zarar verebilir ve regülasyon
sistemini bozabilir.
Döner kompresör alternatif bir kompresör ile paralel çalışırken,
ana yükü döner kompresörün alması için alternatif kompresörün
ayarlanması gerekir. Bu şekilde çalıştırmak daha ekonomiktir.
E Su soğutmalı takımlar için soğutma
suyu regülasyonu
Kontrol panelinde gösterilen (sıkıştırma elemanının çıkışındaki)
yağ sıcaklığı 70 ve 90°C olana kadar oran ayarlanacaktır.
1
Emniyet
Makineyi soğutmak için kullanılan yağ, güçlü ısı etkisinde bir sıvı
yanıcıdır. Makinede oluşacak bir yangın durumunda,
kompresördeki regülasyon önlemlerine uyulması gereklidir.
Kompresördeki yangının tipi “B sınıfı” olarak tanımlanır ve canlı
elektrik iletkeni yanında bulunur. CO2 söndürücü kullanılarak
“boğma” (oksijensiz bırakma) tekniği ile uygun modele göre
kullanıcı talimatlarını gözlemleyerek söndürülmesi tavsiye edilir.
Şekil .
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 15
İşletim
Hava ve yağ devreleri
Hava devreleri (Şekil 10’a bakınız)
Anahtar Şekil 10
Hava kompresöre bir filtreden emilir (Parça 23).
Hava, sıkıştırma sırasında püskürtülen yağ ile karıştığı sıkıştırma
elemanından geçer. Yağ rezervuarının içinde, basınçlı hava şoklar
ile ön yağdan arındırılmaya tabi tutulur, ardından yağ
separatörünün içinden akar (Parça 49). Daha sonra mini basınç
valfından geçerek (Parça 34) kontrol valfı, son soğutucu (Mark
), yoğuşma separatörü (opsiyonel), ve son olarak dağıtım
borusunun bağlandığı çıkış valfını (verilmemiştir) oluşturur.
20
Kompresör
21
Emme elemanı
23
Hava filtresi
26
Yağ filtresi
3
Minimum basınç vanası
1
Türbin
Tahliye elektrovalfı (opsiyonel)
2 Yağ devresi (Şekil 10’a bakınız)
Boşaltma basıncı altında yağ, rezervuarın alt kısmından
soğutucuya (Parça 51H), Katı kirli maddeleri tutan yağ filtresine
(Parça 26) Ve ardından kompresöre (Parça 20) akar. Yağ
sıcaklığı, havalandırmayı değişken tutan elektronik bir kutu
tarafından izlenerek sıcaklığın sürekli en iyi değerde kaldığından
emin olur. Yağ, kompresörden çıkınca rezervuara geri döner.
Yağın bir kısmı havada sis olarak asılı kalır. Bu sis yağ
separatöründen geçer. (Parça 49). Yağ separatörünün son aşaması
ile ayrılan kalan yağ, daldırma tüpü ile çekilir ve kompresöre
dağıtılır.
9
Yağ separatörü
51 A
Hava soğutucu
51 H
Yağ soğutucu
55
Yoğuşma suyu separatörü (opsiyonel)
56
Motor
5
Rezervuar
Şekil 10 – Hava / yağ devresi
3
9
5
26
21
23
56
51A
51H
20
55
1
02/2008
Sayfa 16
MARK
62 305 526 15
Anahtar Şekil 11
“Açık kapalı Yük” regülasyonu
(Şekil 11’e bakınız) Standart sürüm
20
21
22
23
25
26
3
36
3
38
1
5
6
RMF 110-132-160 üniteleri otomatik regülasyon sistemi ile
donatılmışlardır. Bu sayede belli bir süre (ayarlanabilir)
boyunca yüksüz çalıştığında otomatik olarak kapanır. Bu
yüksüz çalışma periyodu, çok çeşitli basınçlı hava tüketimi
periyodlarında çok fazla başlatma durumunu engellemek için
gereklidir.
Kompresör maksimum basınca ulaştığında, basınç sensörü
parça 45) Selenoid valfı kapatır. (
22). Emme kabı
pistonundaki ve vakum pistonundaki sıkıştırılmış havanın
basıncı düşürülür; muhafaza kapalıdır ve rezervuarın tüm
boşaltımı yapılır.
Kompresör baypas valfı ile hava çeker (parça 25).
Yağ rezervuarında biriken düşük basınç, kompresörün
yağlanmasını ve tüm yüksüz çalışma periyodu sırasında
soğumasını sağlar.
Kullanıcı ağının sıkıştırılmış hava basıncı minimum değere
düştüğünde, basınç sensörü “yüksüz çalışma” zaman aşımının
bitiminden önce geri dönerek, basınç sensörü (parça 45)
selenoid valfını kapatır, (
22) giriş kontrol valfını açar
ve açıklığı ortam havasına kapatır. Kompresör tekrar tam
kapasitede çalışır.
9
51 A
51 H
5
K
Emme Muhafazası
E
- af
Ha a f
Bay a a f
Yağ filtresi
Minimum basınç vanası
Pnömatik pompa çıkışı
E
y
af
Yağ geri dönüş elektrovalfı
Havalandırma
Regülasyon basınç düğme
Emniyet sıcaklık sensörü
Havalandırma regülasyon sıcaklık sensörü
Yağ separatörü
Hava radyatörü
Yağ radyatörü
Yağ rezervuarı
6
Yağ geri dönüş filtresi
“Multicontrol” Seçeneği
2
Bölüm 5 I’ya bakınız)
3 – Hız regülatörü
Kompresör durduğunda, elektrovalfin (
22) Enerjisi
kesilir ve kapanır; emme muhafazası kapanır ve yağ rezervuarı
boşaltılır. Böylece rezervuar, ünite bir sonraki defa
başlatılacağı zaman için ortam basıncına havalandırılır.
Bölüm 6’ya bakınız)
Şekil 11 – “Açık Kapalı Yük” regülasyonu
36
22
1
38
5
3
6
51A
35
21
3
23
9
51H
25
5
6
20
26
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 1
2 Seçeneklere genel bakış
S
Seviye tespit sızıntı valfı (Şekil 12)
1
Açıklama
BEKOMAT tipi seviye tespit sızıntı valfı, kompresör
çalışmıyorken tüm hava tüketiminin önlenmesine izin verir.
2 Seçeneklere genel bakış
- Seviye tespit sistemi sebebiyle hava tüketimi yoktur: bir endüktif
sensör yoğuşma seviyesini tespit ederek elektrik sızıntı valfının
açıklığını kontrol eder. Elektrik sızıntı valfını kapatmak ve
sıkışmış havanın boşa harcanmasını önlemek için düşük seviyeli
bir yoğuşma da tespit edilir.
- Bu tip temizleme valfı herhangi bir bakım gerektirmez. Temizlik
valfı, genellikle selenoid valfı korumak için elektronik temizleme
valflerine takılan metalik giriş filtresi kullanımını gerektirmez.
Selenoid valf zarar görmeyecektir.
- Yoğuşma işleme, basınç tarafından boşaltılmadığı için daha
kolay hale gelmiştir, bu da su ve yağ aşamalarının kolay ayırımına
izin verir.
- Bu seçenek, standart filtrenin yerine kullanılır.
- Belli ortam partikülleri 2 mikrondan daha küçüktür ve geleneksel
kağıt kartuş filtreleri sınırlar. Filtre, 3 mikrondan daha büyük veya
eşit partiküllerin 99.97%’sini eleyerek filtreleme etkisini arttırır.
- Kompresörün hava giriş kalitesi önemlidir. Düşük kaliteli hava
şunlara sebep olur:
• Yağın çabuk kirlenmesi yüzünden tahliye periyodlarında artış.
• Hava / Yağ separatörünün 4000 saatten önce bağlanması ve
böylece bakım periyodlarında ve işletim maliyetlerinde artış.
• Kirlilik hava ve yağa filtrelenen elamanları arttırarak
kompresörün mekanik parçalarına, vida elamanlarına olan zararı
hızlandırır.
Filtreler ISO 5011/2000 standartlarına uyumludur.
- Olağanüstü filtre ömrü, 18 aydan 3 yıla kadar sürekli çalışma
(günde 24 saat, haftada 7 gün), kompresörün normal çalışma
koşullarında 10,000 saatten fazla çalışması anlamına gelmektedir.
- Filtre(lerin) kurulumu, modele göre temiz hava girişi için
kompresörün dışındadır. Böylece daha düşük yağ sıcaklığı ve daha
verimli sıkıştırma sağlar. (Şekil 13a ve 13b)
Şekil. 12
Çıkarma kanalı
VORTEX ön filtre
1
Hava filtresi
2
5
6
3
y
1 - Yoğuşma girişi
y
-A a a a
2 - Kapasitif sensörü
5 - Elektrik valfı
RMF 110
2506
30
3-D
6- a
RMF 123
2666
30
RMF 160
28 2
30
3 Teknik özellikler
11
RMF 132-160
Kompresör maksimum kapasitesi
: 20 m3/mi
Çalışma basıncı
: 0 8/16 ba
İşletme basıncı
: 1/ 60 C
Elektrik güç kaynağı
: 230/110/2
Kompresör elektrik panosunda AC soketi.
90 m3/mi
0 8/16 bar
1/ 60 C
230/110/2
Şekil. 13
Kartuş
-Sıkıştırma hava girişine gelişmiş
filtreleme (Şekil 13a ve 13b)
1 Açıklama
Sistem, hava girişinin kalitesini arttırmak ve kompresörün yağ ve
dahili filtre parçalarını korumak için “yüksek verimlilik” hava
filtreleme ile donanımlıdır.
Bu seçenek özellikle çok tozlu ortamlarda faydalıdır.
02/2008
Sayfa 18
Şekil. 13
MARK
62 305 526 15
Şekil. 14
3 T
Çalıştırma sıcaklığı:
- 0 C
90 C y
Ön filtreleme panelleri (Şekil 14 ve 15)
1 Açıklama
Havalandırma girişlerine (makine ve yerleşik kurutucu) hava
filtreleme panelleri kurmak, kompresörün dahili parçalarının
korunmasını ve sıkıştırma tertibatına emilen havanın artmasını
sağlar. Bu seçenek eğer zorlamalı filtreleme seçeneği kurulu ise
tavsiye edilir (§ B’ye bakınız).
Hızlı temizleme için kolay sökme
2 Seçeneklere genel bakış
Ön filtreleme panelleri, kompresörün içine giren partiküllerin
yüzde 90’ını eler ve makinenin iç kirliliğini oldukça azaltır.
Havalandırmanın yüksek kaliteli olması, kompresörün iç
parçalarının, özellikle motorun, hava/hava ve hava/yağ
eşanjörlerinin korunması için gereklidir. Eşanjörlerin tıkanması
sıcaklık artışına, kayganlaştırıcının bozulmasına ve motorun aşırı
yüklenip daha fazla enerji tüketmesine sebep olur.
Kompresör tarafından içeri alınan havanın kalitesi önemlidir.
Düşük kaliteli hava şunlara sebep olur:
• Yağın hızlı kirlenmesi,
periyodlarında artış.
bu
yüzden
yağ
değiştirme
• Hava ve yağ filtreleme parçalarının artan kirliliğinin
kompresörün mekanik parçalarının, vida bloğunun, vs.
bozulmasını arttırması.
• Hava / Yağ separatörünün 6000 saatten önce bağlanması ve
böylece bakım periyodlarında ve bakım maliyetlerinde artış.
Filtreleme aracına erişim, özel bir alet gerektirmeden
çıkartılabilen kapak ile mümkündür. Filtreleme aracını
temizlemek için panel çerçevesi manüel olarak çıkartılabilir.
Hızlıca ayrılabilen filtreleme aracının kullanım ömrü çok
uzundur. Filtreleme aracının içine sıkıştırılmış hava üflenerek
temizlenebilir ve böylece filtreleme aracının kullanım süresi
uzatılabilir.
Galvaniz çelik kaplama gövde
Polyester ipliklerden imal edilmiş yanıcı filtreleme aracı (ateş
koruma sınıfı M1’e aittir).
Destek ızgarası üzerine havanın akış yönünde aşağıya doğru
yerleştirilmiş kırmalı filtreleme aracı.
Destek ızgarası
Şekil. 15
Ön filtreleme panelleri
Ön havalandırma
kilidi
Sökme
menteşeleri
3 T
T E
Filtreleme derecesi: Yayınan tozun yüzde 90’ı filtrelenir.
T
Toplam nominal akış :
Filtre panel numarası:
Başlangıç şarj kaybı :
Boyutlar :
Genişlik :
Uzunluk :
Kalınlık :
110-132
15 200 m 3/
6
5 a
1 262 5 mm
1 680 mm
2 0 mm
160
8
1 0 mm
1 850 mm
2 0 mm
Bu seçenek yerleştirilmiş bir kompresöre kurulabilir.
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 19
-Otomatik yeniden başlatma
2 Seçeneklere genel bakış
Açıklama
Kompresörün soğuk başlatılmasını engeller ve dış koşullar ne
olursa olsun yağ püskürtmesinin en iyi sıcaklık koşullarında
sürdürülmesini sağlar.
Bu yönetim sistemi kompresörün güç kesilmesinden sonra otomatik
olarak yeniden başlatılabilmesini sağlar.
2 Seçeneklere genel bakış
Eğitimsiz birisi tarafından yapılan bakım sırasında kaza olmaması
için standart sürümde bulunmaz. Bu seçenek, sıkıştırılmış hava
üretiminin sadece minimum süreler ile duracağı durumlar için
önerilir.
tarafından kabul edilen standart mikrokesim süresi
yaklaşık olarak: 40 ms.
Ancak, belirli elektrik bağlantıları kompresör kapanmasına ve
manüel başlatma meydana getirecek daha uzun mikro kesmeler
oluşturur.
Otomatik kompresör yeniden başlatma, güç kesilmesinden sonra
anında hava üretimi sağlar ve hava devresinde basınç düşmesi
anlamına gelen manüel kompresör başlatma için gereken süreyi
engeller.
Özellikle hava üretiminin kapanmalara maruz kalıp imal edilen
ürünleri kullanılmaz hale getirmeyecek veya üretim ekipmanlarına
zarar vermeyecek endüstrilerde kullanılır.
Rezervuarda bulunan termostat, yağ sıcaklığının hassas olarak
ayarlanmasına izin vererek her an taşınabilmesine olanak sağlar.
Termostat kontrollü reziztörler, yağ sıcaklığı 10ºC’nin altına
düştüğünde otomatik olarak tetiklenen tekrar ısıtma içindir. Bu
işlem kullanıcıdan bir müdahale gerektirmez.
İki yoğuşma separatör filtresi, kontrollü hava devrelerine
kurulmuştur ve sıcaklık farklarından dolayı yoğuşmanın donarak
kontrol devrelerini tıkamalarını engellemesi içindir.
Kompresör elektrik kutusu tarafından güç sağlanan ısıtma
reziztörünün otomatik başlaması/durması.
Kompresörün durması ile aynı zamanda başlar, kompresör
kullanımdayken enerji sağlar.
T Bu seçenek kompresörün sürekli enerjiye sahip olmasını
gerektirir.
Şekil. 16
Isıtma reziztörleri
BU İŞLEM MENÜLERİN KONTROLLERDEN
AYARLANMASINI GEREKTİRİR, ERİŞİM
MARK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ
TEKNİSYENLERE MAHSUSTUR.
KOMPRESÖRÜN OTOMATİK OLARAK HER AN
BAŞLAYABİLECEĞİNE DAİR BİR UYARI
ELEKTRİK KUTUSUNUN ÜZERİNE
YERLEŞTİRİLMELİDİR.
Termostat
Şekil. 16
3 Teknik özellikler
Bu seçenek elektronik plakanın ayarlanmasını ve kompresör
elektrik kutusunun kapısına bilgi içeren yazı asılmasını gerektirir.
Kompresör her durduğunda, elektrik bölüm düğmesinin açılıp
kilitlenmesi ile güvenli hale getirilmelidir.
E Uzaktan başlatma ve durdurma
Bu seçenek kompresörün uzaktan başlatılabilmesine ve
durdurulabilmesine izin verir. Ancak, her durumda kompresörü
makineden durdurmak gereklidir. Eğer kompresör uzaktan
durdurulduysa, yine uzaktan çalıştırılması gerekebilir. Makineye
yapılacak her türlü müdahalede, güvenlik koşullarını sağlamak
için makinenin acil durdurmasını aktif hale getirmek gereklidir.
(AIRLOGIC kılavuzu, Bölüm 1 E’ye başvurun)
Yağ tekrar ısıtma (Şekil 16a ve 16b)
Yağ rezervuarına takılı ısıtma reziztörü
için kontrol kutusu
Açıklama
Bu yağ tekrar ısıtma sistemi, yağ rezervuarına kayganlaştırıcıyı
düşük sıcaklıklarda (çoğunlukla kış mevsiminde) ön ısıtmak için
kurulmuştur.
02/2008
Sayfa 20
3 Teknik özellikler
REZİSTANS
Tüketilen güç:
Başlangıç sıcaklığı:
00 Watt
5 10 C
MARK
62 305 526 15
(Bölüm 1 B’ye bakınız)
Şekil
Açıklama
Bu aygıt, hava soğutucusunda biriken yoğuşmanın sızmasına
olanak sağlar.
2 Seçeneğin açıklaması
Sıkıştırılmış havanın soğutulması, emme havasının kurumasına
izin verir, böylece son soğutucunun içinde yoğuştuktan sonra
separatörün dibinde biriken nemi ortadan kaldırır. Yoğuşmalar
separatörden selenoid damla valflı bir kapan veya eğer kurulu ise
seviye tespit edici kapan ile boşaltılmalı.
Yoğuşma tahliye boruları
Takımın içinde otomatik selenoid valf tahliye separatörü tedarik
edilmiştir (Bölüm 5-K’ye bakınız) Boşaltma borusunu yoğuşma
manifolduna bağlayınız (Bölüm 1 B’ye bakınız)
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 21
“MULTICONTROL” SEÇENEĞİ
Boşaltım valf ayarı
11 A a a
12 A a a
T
- Kontrol panelinde “STOP-START” ayarını seçiniz.
13 A a a
1
T
T
Gösterge Güncel hava tüketimini görselleştirme ve kontrol
y
Basma düğmesi F6 - kompresör ON-OFF modunda çalışarak
maksimum kapasitesinin yaklaşık yüzde 66'sı oranında düşük
tüketim yapar ve tüketim daha fazla olduğunda (%66’dan %100
kapasiteye kadar) MODULATING modunda çalışır.
- boşaltma valfını emme valfının maksimum basınçta (7.5 veya 10 bar) tam olarak açık olacağı şekilde ayarlayınız.
- Makineyi başlatıp çıkış basıncını maksimum basınca sabitleyiniz (7.5 veya 10 bar)
- Kontrol panelinden MODULATING ayarını seçiniz.
Kompresör kalibrasyonu fabrika ayarlı olarak bu modda çalışır;
her 5 dakikada bir "MULTICONTROL” sistemi hava tüketimini
kontrol eder ve “ON-OFF” veya “MODULATING” modunda
çalışacağına karar verir.
ÇALIŞTIRMA MODU NOTLARI
Bu geleneksel çalışma şeklidir. Tüm uygulamalar
için uygundur ve hat basıncı değerlendirilmiş basınç ve
minimal basınç (1 bar) arasında dalgalanır.
T
Bu çalıştırma modu değişken hava tüketimi
koşullarında sabit basınç istendiğinde kullanılır.
T
T
Bu çalıştırma modu kompresör genellikle
yüksek kapasitelerde kullanıldığı zamanlar için uygundur:
bu şekilde yüksek akış değerlerinde sabit basınç elde
edilirken daha düşük değerlerde çalışma için ON-OFF
a
02/2008
Sayfa 22
MARK
62 305 526 15
Enerji geri kazanımı
Şekil 9
Açıklama
Enerji geri kazanımı seçeneği, makinenin hava soğutmalı yağ
devresini, “termostatik valf tarafından otomatik olarak kontrol
edilen sıcaklık” parametrelerine göre su akışını ısıtan atlayan
soğutma devresinden oluşur.
2 Seçeneklere genel bakış
Kompresörün ısı kapasitesinin iyileştirilmesi:
Kompresörden belli bir miktarda enerji ısı olarak dağılır. Hava
soğutmalı kompresörlerde bu dağılım makineden geçen hava
akımı tarafından yapılır. Bu enerji, havalandırma izolasyon
sistemi için ısıtma amaçlı veya yağ devresine komşu su kullanan
soğutma sistemi olarak, endüstriyel uygulamalarda kullanılan
suyu tekrar ısıtmak için geri kazanılabilir.
Soğutma devresinin seçimi için otomatik yönetim:
Enerji geri kazanım sistemi standart hava soğutmalı kompresörde
yerleşik olarak bulunur. Standart yağ/hava soğutucunun önüne
suyu tekrar ısıtmak için yağ/hava ısı eşanjörü kurulmasından
ibarettir. Bu eşanjör, akış, basınç, giriş ısısı ve istenen su ısısının
özelliklerine göre boyutlandırılmıştır.
Anahtar Şekil 19
1 Su girişi
2 Su çıkışı
3 Su-yağ plaka ısı eşanjörü
Isı, basınç ve soğutucu su özelliklerinin akışına göre
boyutlandırılmıştır.
Sirkülason, ısı eşanjörünün içinde akışa karşı uygulanır.
Termostatik valf
55 - 60 °C’de, su-yağ ısı eşanjörünü pas geçer veya
yetkilendirerek enerji geri kazanımı sağlar.
5 Soğutulmuş yağın sıkıştırma elamanına püskürtülmesi.
2
5
3
1
3 Teknik özellikler
Kullanılması gereken tüplerin çapları şu şekildedir: Su
girişi/çıkışı: 1'1” gas (soket).
Soğutma birimlerini ve valfları korumak için su girişinde filtre
kullanmayı tavsiye ediyoruz. Merkezi ünite, su giriş borularında
bulunan otomatik su kesici selenoid valf donanımlıdır. Akışı
iyileştirme amaçlı izolasyon ve su akış kontrolü için manüel bir
valf su çıkışına kurulur.
Tehlikeli artıkları ve boruların paslanmasını önlemek için su
nispeten temiz olmalıdır.
Soğutma suyu tarafından meydana gelen problemleri önlemek
için gereken kalite değerleri gelen kurallar olarak verilmiştir
(Bölüm 7 D-2'ye bakınız.) Herhangi bir kuşku durumunda lütfen
MARK ile iletişim kurunuz.
Makinenin gücüne göre şu özellikler için MARK ile iletişime
geçiniz:
-
MARK
62 305 526 15
Minimum su giriş sıcaklığı
Maksimum su giriş sıcaklığı
Gerekli olan soğutma suyu akışı
Su sirkülasyon basıncı
Geri Kazanılabilir Enerji
02/2008
Sayfa 23
RMF 150 IVR -180
IVR için özel bilgi
Çeviriciler termal kesicili kapasitör şarj eden devreye
sahiptir. O yüzden iki bağlantı operasyonu arasında en az 5
dakika beklemek gerekmektedir. Bu talimata uyulmaması
durumunda kontaktör ve şarj devresindeki ısı reziztörü
zarar görebilir.
Standart makine ile ilgili bölümlere de başvurunuz.
“RMF IVR" makineleri, endüstriyel ortamlarda Elektromanyetik
uyumluluk standartları 50081-2 ve 50082-2 ile uyumludur.
2 Emniyet talimatları
Çeviriciler enerjiliyken herhangi bir bağlantı işlemi
Açıklama
(Bölüm 1)
Standart ekipman
1 yapılmamalıdır.
Çeviriciler enerjiliyken herhangi bir ölçme işlemi
2 yapılmamalıdır.
Elektronik frekans ayarlayıcı aygıt, star-delta başlatıcının yerine
geçer.
E
3
Güvenliğiniz için lütfen aşağıda verilen uyarı sembollerini
içeren talimatlara uyunuz.
EMNİYET KURALLARI
Emniyet kuralları şunları gerektirir:
• Topraklama soketi
• Üç faz kesen manüel düğmenin, RMF IVR’nin yanında
görünür bir yerde olması
• Makineye herhangi bir müdahalede bulunmadan önce
elektrik akımını kesmek gereklidir (basınç altında
boşaltım hariç)
= Tehlikeli voltaj
Çeviriciler üzerinde herhangi bir işlem yapmak için,
ekipmanı şebeke güç kaynağından ayırmak gereklidir.
Dahili havalandırmanın durmasını ve göstergelerin
kapanmasını bekleyiniz. Sonra, kapağı açmadan önce 5
dakika bekleyiniz.
Çeviricilerin parçalarında voltaj veya izolasyon
doğrulama testleri yapılmamalıdır.
Ölçüm yapmadan önce motordan kabloları ve çeviri-
5 cilerin bağlantılarını kesiniz.
Entegre devrelere dokunmayınız, elektrostatik boşa-
6 lımlar zarar verebilir.
Çeviricileri bağlamadan önce, kapakların düzgün
7 kapandığından emin olunuz.
Motor kablosuna hiçbir kosinüs fi telafi kapasitörü-
8 nün bağlanmadığından emin olunuz.
= Dikkat
ELEKTRİKLİ KURULUMLAR SADECE EĞİTİMLİ
VE YETKİLİ TEKNİSYENLER
TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
“RMF IVR” ünitesi transformatör veya
transformatörden uzakta bir yere kurulmalıdır.
(Bölüm 2 ve 3’e bakınız)
otomatik
Bölüm düğmeleri için sigortalar şu şekilde tanımlanmıştır
1 - Uyarı
Şebeke voltajı 380/400/415 Volt / 3 / 50Hz
1
2
3
Dahili parçalar ve plakalar (elektrik izolasyonlu I/O
terminalleri hariç) çeviriciler şebeke güç kaynağına
bağlandığında ana güç kaynağı voltajındadır. Bu voltaj
çok tehlikelidir ve istemsiz temas halinde ciddi
yaralanma ve hatta ölüme sebep olabilir.
Çeviriciler şebeke güç kaynağına bağlandığında,
motorun üzerindeki bağlantı terminalleri U, V ve W, fren
reziztöründeki +/- terminalleri ile birlikte, motor
çalışmıyor durumdayken bile canlıdır.
I/O kontrol terminalleri şebeke güç kaynağından izole
edilmiştir ancak röle çıkışları çeviriciler bağlı olmasa bile
canlı olabilirler. Bu durum X4 düğmesi OFF konumunda
(Dur) olsa bile diğer I/O terminalleri içinde geçerlidir.
150 IVR-180 IVR
Nominal voltaj
340(A)
Güç kaynağı kablosu H 07
Bölüm mm2 L=10 m
Maks
Yukarı akım sigortaları
( Model gG )
3 185
1 95 (toprak)
00
DİKKAT
• Motorlar ve sürücüler sadece tedarik voltajının “400 V”
değerlendirilmiş voltajı %10’dan fazla geçmediği yerlerde
garantilenebilir.
• Güç kaynağının bölüm düğmesine bağlantısı (mevcut olan)
doğru izolasyonlu terminaller gerektirir.
02/2008
Sayfa 2
MARK
62 305 526 15
1 - Başlatmak için hazırlık
Bölüm 3’e bakınız)
DİKKAT
4 – Diğer kompresörler ile paralel çalışmak için
montaj ve ayarlar
RMF IVR kompresör için basınç, diğer kompresörlerin ayar
değerlerinin içinde bir değere ayarlanmalıdır.
Güç devresi elektrikli ekipmanı ayarlarken veya kazara başlatmayı
önlemek için kapalı durumda olmalıdır.
Başlatmadan önce şunları kontrol ediniz:
1 - Ünitenin uygun topraklamaya sahip olduğuna emin olunuz
2 - Rezervuardaki yağ seviyesini kontrol ediniz.
NOT: Rezervuar fabrikada uygun bir yağ ile doldurulmuştur. Yağ
yenileme durumlarında kullanılacak yağ kalitesi için Bölüm
8-A’ya bakınız.
3 - Tahliye valfının düzgünce kapalı olduğunu kontrol ediniz.
4 - Konveyör'ün engelleyici tırnaklarının kompresörün sessiz
bloklarından çıkartıldığından emin olunuz.
Ayar basıncı
Stop P
Ayar
noktası 1
Çeşitli
kompresörler
DİKKAT
Yağ doldurma tıpası, valf ve tahliye tıpaları işletim sırasında her
zaman kapalı olmalıdır ve sistem ortam basıncına erişmeden önce
asla açılmamalıdır.
2 - Başlarken dönüş yönünün kontrolü
Bu kontrol, makine ilk defa çalışacağı zaman, motorda herhangi
bir iş yapıldığında ve şebeke güç kaynağına herhangi bir
değişiklik yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.
ÖNEMLİ :
• START düğmesi ile (karterin üzerindeki ok ile gösterildiği gibi)
ittirerek dönüş yönünü kontrol ediniz.
Eğer bu doğru değilse, motorun faz kablolarından ikisini
sürücünün altından geçirerek değiştiriniz.
Doğru yönde döndürürken, yağ seviyesi (şekil 21) 4 - 5 saniye
çalıştıktan sonra düşmelidir.
• Ayrıca, fan dönüş yönünü de hava soğutmalı parçalar için
(saatin ters yönünde, kasanın içinden görüldüğü şekilde) kontrol
ediniz.
1 - START düğmesine basarak motoru başlatınız.
2 - Boşaltma valfı hafifçe açık durumdayken birkaç saniye
dönmesine izin vererek kompresörü yüklüyken izleyiniz.
3 - STOP düğmesine basınız. Motor duracak ve tesis otomatik
olarak ortam basıncına dönerecektir.
3 Basınç – Makine ayarı
Bölüm 1 E y
AIRLOGIC kontrol kılavuzuna bakınız)
Ünite belirli dağıtım basıncı için fabrikada önceden ayarlanmıştır.
Enerji tasarrufu önlemi olarak, “Ayar noktası 1” ayarını yaparak
basıncın istenen tam seviyeye getirilmesi şiddetle tavsiye edilir.
Minimumdan az akış oranında çalışırken kullanılan “Dolaylı
Kapatma” durma basıncı, “Ayar noktası 1”’in 0.5 bar üzerine
ayarlanmalıdır. Bu şekilde, kompresör tarafından kullanılan akım
en aza indirilir (AIRLOGIC uyarı notuna bakınız).
Durma basıncını makinenin maksimum P seviyesinin üzerinde bir
seviyeye ayarlamayınız.
MARK
62 305 526 15
RLR
RMF
I R
C1
C2
C3
5 – Hızı değiştirerek basıncı düzenlemek
Bu basınç düzenleme metodu, kompresörün akış oranının
sıkıştırılmış talep valfında hassas ayarlanmasına izin verir:
Hızı değiştirerek elde edilen basınç düzenlemesinin hassasiyeti,
akış oranının makine için maksimum ve minimum değerler
arasında kalması durumunda 0.1 bar’dır.
• Hız değiştirerek basınç regülasyonunun prensibi
AIRLOGIC kontrolcüsü, motoru ve kompresörü sistem
basıncının dahili basınç sensörü tarafından ölçülen bir fonksiyonu
olarak kontrol eder. (Şekil 20a)
- Eğer şebeke basıncı, basınç ayar noktasından zayıfsa
AIRLOGIC'de kullanıcı tanımlı parametre) motor hızlanacak ve
basınç artacaktır (Şekil 20b)
-Eğer şebeke basıncı basınç ayar noktasından güçlüyse, motor
yavaşlayacak ve basıncın düşmesine sebep olacaktır.
AIRLOGIC kompresör kontrol fonksiyonları sağlar ve tüm basınç
besleme döngüsünü kontrol eder. Böylece belirtilen basıncı basınç
sensöründeki değer ile kıyaslayabilecek, telafi etme aygıtı ile
ilişkili, Ölçeklenebilir tümleşik kontrol PI aygıtı içerir. (Şekil 20c)
Sürücü, elektronikteki en son gelişmelerin bir sonucu olarak,
IGBT transistörleri ile yüksek kesme frekansları sayesinde
pazardaki en küçük boyutlu sürücülerden biridir.
Aynı zamanda, “açık döngü vektör motor akış kontrolü” olarak
bilinen motor kontrol metodu, bozulmaya karşı stabilite sağlar.
Bu şekilde, basınç besleme döngüsü ani tüketim değişikliklerine
karşı daha stabil olur (akış oranındaki değişiklikler)
02/2008
Sayfa 25
Şekil. 20a
Değişken hız ile basınç regülasyon prensibi
G
Basınç
K
S
M
K
R
a
Frekans hızı
Basınç sensörü
S
• Düşük akış oranları için basınç regülasyonu
• Enerji tasarrufu
Makinenin minimum akış oranından daha düşük hava tüketimi
için, basınç makinenin gecikmeli START/STOP kontrolleri
tarafından ayarlanır.
Makinenin akış menzilindeki sıkıştırılmış hava talebi için –
minimumdan maksimum akışa, frekans çevirici veya değişken
hız sürücüsü, motoru hem basınç hem akış için hava talebini
karşılamak için gereken hızda döndüğünden emin olmak için
besler.
Güç kaynağının, motora (ve makineye de), boşaltım aşaması
gerekli olmadan havanın sıkıştırılması için gerekli olan tam
güç miktarına göre ayarlanması için kullanılır.
İşletim elemanı belli bir hızın altında çalışamadığından
(minimum çıkış ile ilgili), kompresör basınç “dolaylı kapatma”
denen limite erişene kadar çalışmaya ve minimum hızda
sıkıştırmaya devam eder.
Bu sınıra ulaşıldığında, motor durur ve makine belli bir süre
işlem yapılmadığında bekleme moduna geçerek tam boşaltım
işlemini yürütür. Basınç belirtilen değere düşerek, minimum
gecikme sonunda (yüksüz basınca ulaştığından), sürücü motorun
yeniden başlamasına izin verir. Ardından basınç tekrar artar ve
döngü yeniden başlar (Şekil 20d)
Enerji tasarrufu, makine bakımı bakım talimatları ve
frekansına uygun olarak yapıldığında artar.
Sistemi pompalamayı önlemek için -sık dur / başla- boşaltım
zamanı arttırılabilir (cf. uyarı notu
)
02/2008
Sayfa 26
MARK
62 305 526 15
Şekil.
F 5 20
F
Şekil.
20
5
F
Şekil.
20
5
Basınç
D
a
sınırı
a
a a
G
basınç
Zaman
Hız
Durma zamanı
Min hız
Minimum zaman
Zaman
Akış Q
Min Q
Zaman
E - İşletim arızaları
RMF IVR kompresörün bakımından sorumlu personel, herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için makineyi tam olarak tanıyor olmalıdır.
Normal işletim koşullarında, RMF IVR kompresörü tam bir memnuniyet sağlamalıdır.
1 - Ana arızalar
Oluşabilecek ana arızalar ve uygulabilecek çözümler aşağıda listelenmiştir. Gösterge panelindeki kontrol lambaları ile ilgili anahtarlar
AIRLOGIC Kılavuzu Bölüm 1 E’ye bakınız)
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 2
Bölüm 7 - Bakım
Bakım periyodu bir takım gerekli işlemler ile sınırlıdır.
Herhangi bir ayar veya tamir sırasında güç kaynağının kapatılmış
olması şiddetle önerilir.
RMF gösterge panelindeki özet bilgi, kompresörün doğru
çalışması için gereken operasyonların periyodunu ve tipini bir
bakışta gösterecek şekildedir.
Yapılacak İşlemler
Parçalar
Günlük
Tahliye musluğu
X
Yağ seviyesi
Her
500
saatte
Her
150
saatte
Her
Her
Her
2000 saatte (*) 4.000 saatte 6000 saatte
Servis A
Servis B
X
X
X
X
X
Yağ değişimi, önerilen
yağ ile doldurma
(Bölüm 7 – A)
Temizlik
Muhafazanın yenilenyağlama Bakım kiti
mesi.Emme muhafaza
kontrolü
kiti kullanınız.
Yağ geri dönüş borusuBakım kitleri nun temizliğini ve contanın durumunu kontrol
ediniz (Bölüm 7-F)
Gösterge paneli
X
göstergelerine göre
parçaları değiştiriniz
(Bölüm 7 – E)
Filtre değişimi
Soğutucu elemanların
üflemesi
Temizlik (Bölüm 7–D)
Temizlik
Bakım kiti ile gelen akseyağlama Bakım kiti suarları değiştiriniz.
kontrolü
Emme Muhafazası
Yağ geri dönüş
borusu
Yağ seperatörü
Yağ Filtresi
Yağ radyatörü
Son soğutucu
X
Minimum basınçta
valf
RMF
110-132-160
için motor
RMF
150 IVR 180 IVR
için motor
Elektrik kabini
X
Emniyet sıcaklığı
testi
Kaplin
T Bakım kitleri mevcuttur (yedek parça listesine bakınız)
Yorumlar
Soğuk yağ devresinden
yoğuşmayı boşaltın
(Bölüm 7 - G)
Kontrol edip gerekli ise
doldurun
(Bölüm 7 - A)
Filtreyi değiştirin
X
Hava filtresi
Yağ rezervuarı,
Yağ değişimi
Her
12000 saatte
Servis C
X
Gres bağlantısı ile bağlanmış motorlar için,
KLUBERQUIET BQH72102 (her Gres bağlantısı
için 16 gram) kullanınız.
X
Gres bağlantısı ile
bağlanmış motorlar için,
KLUBERQUIET BQH72102 (her Gres bağlantısı
için 16 gram) kullanınız.
X
Güç kablosu bağlantılarını sıkılaştırınız
İşlemi kontrol ediniz
(Bölüm 7-H)
X
X
Kaplin durumunu kontrol ediniz
(*) veya en az yılda bir
A – Yağ seviyesi ve değiştirme
(Şekil 21 ve Bölüm 1 B’ye bakınız)
Dikkat:
Farklı marka ve tipte yağları asla karıştırmayınız. En iyi yağ
kalitesini devam ettirmek için kompresörün tüm boşaltım
noktalarını boşaltınız.
Kompresörde kalan kullanılmış yağ, yağ sistemini kirletebilir.
İlk kompresör doldurmada kullanılmak için önerilen yağ, şu
özelliklerde mineral yağıdır:
- Akışkanlık: 40° C’de 40cSt
- Akışkanlık endeksi: 90 minimum
- Antioksidan katkılar
- Pas önleyici katkılar
- Köpük önleyici katkılar
MARK yağ kullanılması şiddetle önerilir.
02/2008
Sayfa 28
MARK
62 305 526 15
Bu FLUIDTECH yağ özellikle MARK için tasarlanmıştır ve
kullanıcıya 2000 saatlik yağ değiştirme periyodu ile yağ
separatörünün 6000 saatten sonra değişmesini garanti eder
İLK YAĞ DEĞİŞİMİ İLK 500 SAAT ÇALIŞMADAN
SONRA YAPILMALIDIR.
Kompresörler için sentetik yağ kullanımı da uygundur ve daha az
aralıklar ile yağ değişimi sağlar: Lütfen uyumluluk ve yağ
değiştirme metodları için bizimle görüşün.
Elektronik panelde gösterge görüldüğünde ve ilgili sayaç 0
gösterdiğinde yağ ve yağ filtresi değişimi yapılmalıdır (elektronik
plaka kılavuzu Bölüm 1 E’ye bakınız)
Kompresörü hafif sıcakken boşaltınız. Bunun için güç kablosunun
bağlantısının kesildiğinden emin olarak kapatınız. Doldurma
tıpasını bir kere döndürerek rezervuarın içindeki basıncı serbest
bırakınız. Arındırma valfını açarak yağı boşaltınız. Yağı
boşalttıktan sonra valfı kapatmayı unutmayınız.
Bakım sonrası, bir sonraki yağ değişimine ne kadar kaldığını
gösteren zaman sayacını sıfırlayınız. Elektronik plaka kılavuzu
Bölüm 1 E’ye bakınız.
YAĞ SEVİYESİ
Kapandığı zaman, yağ MAXI seviyesi göstergenin alt tarafından
¾ civarında bulunur, MINI seviyesi de göstergenin görülen en alt
bölümüne denk gelir. (Şekil 21)
• Doldurma tıpasını değiştirirken sıkıştırınız ve tüm açıklıkların
düzgünce kapandığından emin olunuz.
• Makine sadece C düğmesine birkaç kere basıp STATE 0.1
döndükten sonra başlatılabilir. Bağlantıların kelepçelerini kontrol
ediniz.
• Yeniden başlattıktan sonra herhangi bir yağ sızıntısı olmadığını
kontrol ediniz.
NOT
Eğer yağ kötü durumda ise, keskin bir koku veya partikül veya
diğer katı maddeler içeriyorsa sistemin durulanması
gerekmektedir: Temiz yağın yüzde 50’sini veya normal içeriğini
doldurup 3 saat boyunca çalıştırınız ve dikkatlice yağı değiştiriniz.
Durularken önceki yağ filtre kartuşlarını yerinde bırakınız.
Eğer yüzer-uyarı yağ seviyesi montajını sökmeniz gerekiyorsa,
tekrar yerine takarken altıgen kafanın açısının yeşil bölgenin orta
kısmında ve yukarıya doğru, rezervuar ile aynı hizada olduğundan
emin olunuz.
B - Yağ geri dönüşü (Şekil 22)
Eğer yağ separatörü ile kompresör arasındaki yağ geri dönüş
borusu tıkanmış ise, yağ separatörünün dibinde yağ birikecektir ve
sıkıştırılmış have ile üniteden dışarı atılması riski oluşacaktır.
Normal şartlarda, kompresör yük altında çalışırken yağın
transparan tüpten aktığını görebilmeniz gerekir.
Eğer yağ hareket etmiyorsa, makineyi durdurunuz ve devrelerin
temiz olduğundan emin olunuz.
Şekil. 2
Şekil. 22
Süpürme
tüpü
1
Transparan
tüp
YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ MAKİNENİN
KAPANMASININ HEMEN ARDINDAN YAPILMALIDIR.
BASINÇ ALTINDA BOŞALTIM
Hızlı ve tam yağ değişimi gerçekleştirmek için, RMF’niz yağ
devresinde düşük seviye basıncın korunmasını sağlayacak bir
sistem ile donatılmıştır. Bu basınç, rezervuar üzerindeki basınç
göstergesine gösterilir. AIRLOGIC uyarı notu – Bölüm 1 E y
bakınız)
Aşağıdakileri uygulayın:
• Kompresör sıcakken basınç altında kapanmak için çalışmaktadır
(AIRLOGIC uyarı notu § 4.9.3’e bakınız) Makine boşalır ve
otomatik olarak durur.
• Yağ değişim valfını çok yavaş açarak yağı değiştiriniz.
• Boşaltım deliğinden yağın akışı durur durmaz, valfı kapatınız ve
yeni yağ ile doldurunuz.
• Yağ rezervuarında kalıntı basıncı kalmadığında, basınç
tahliyesini sıfırlayın ve basıncın 0 bar'a düştüğünü kontrol edip
yağ filtre kartuşlarını değiştiriniz.
• Bir sonraki yağ ve yağ filtresi değişimini haber verecek olan
sayaçları sıfırlayınız (AIRLOGIC kılavuzu Bölüm 1 E y
bakınız)
MARK
62 305 526 15
- Hava filtresi
(Bölüm 1 B’ye bakınız)
Hava filtresi kuru, kapsüllü tiptir. Kartuşu her 2000 saatte bir
değiştiriniz. Filtrenin temizliğini her hafta kontrol ediniz ve
gerekli ise değiştiriniz. (sıfırlama süresi için elektronik plaka uyarı
notuna bakınız)
DİKKAT:
Eğer gerekli olduğunda filtreyi değiştirmezseniz, kalıcı kir birilimi
oluşacaktır. Bu durum kompresöre hava girişini azaltır ve ya
separatörüne ve kompresöre zarar verir.
02/2008
Sayfa 29
D - Fan
Kanatlardan bir veya daha fazlasının bozulması durumunda
fanın tamamının değiştirilmesi tavsiye edilir. Değiştirildiğinde
fanın rotasyon yönünü kontrol ediniz. Rotasyon yönünün ters
olması makinenin soğutmasını azaltır ve zamanla motora zarar
verir.
E - Yağ ve Hava soğutucu
1 -Hava soğutmalı
Aluminyum hava ve yağ soğutucusu RMF’nin önemli bir
sistemidir. Özel bir ilgi gerektirir. Tüp demetlerinin bozulmasını
veya tahrip olmasını önlemek için, radyatör bağlantılarının ve
hatların sökülmesi veya bakım sırasında radyatör manşonları ile
rotasyonda cıvata anahtarı ile montajlanması gerekmektedir. Tüp
demetinin dış yüzeyi en iyi ısı transferi için her zaman temiz
olmalıdır. Eğer sızıntı olursa, kaynağını şu şekilde arayınız:
- RMF’yi durdurarak
- Yağlı bölgeleri temizleyerek
- Bilinen metodları kullanarak sızıntı arayarak (örn: sabun
solüsyonu, vs.)
Eğer radyatörleri sökmeniz gerekiyorsa, ön veya arka bölümü
çıkartınız (Şekil 23 – Öğe 1) ve kompresörden çekmece gibi
çekiniz.
Basınçlı kapanma makine devresindeki basıncı birkaç dakika için
saklar, böylece herhangi bir sızıntı daha kolay bulunabilir.
Şekil. 23
Demir
Mangan
Oksijen
Karbonatların sertliği
(CaCO3 gibi)
Organik bileşikler
(KMnO4 Tüketimi)
0,2’den az
0,1’den az
3’den az
0,2’den az
0,1’den az
3’den az
50-1000
50-500
25’den az
10’dan az
Soğutma suyu asit eğilimindedir ve çoğunlukla özel işlem
gerektirir. pH seviyesi 7 ve 9 arasında değişebilir. En iyi
sonuçlar için, kullanılan suyun analiz edilip ve işlem görerek
yukarıdaki özelliklere uyduğundan emin olunması gerekmektedir.
Uyarılar
- Yosunsuz, Yağsız
- Klorürler ve sülfatlar etkileşimlidirler. Açık sistemlerde, bu
değerlerin karelerinin toplamı 85 000’i geçmemelidir.
Dikkatlice kontrol edilen ve işlenen kapalı sistemlerde, karelerin
toplamı 520 000’i bulabilir. Sülfatların değerinin sülfitleride
içerdiğine dikkat ediniz.
F - Yağ separatörü
(Bölüm 1 B’ye bakınız)
Yağ separatörünün ömrü, kompresöre gelen havanın
temizliğine, düzenli yağ filtresi değişimlerine, kullanılan yağın
kalitesine, hangi yağ rezervuarının yoğuşma boşaltımı yaptığına
ve odanın ortam ısısına bağlıdır. (sıfırlama süresi için elektronik
plaka uyarı notuna bakınız)
Şekil. 24
1
1
Öğe. 1: Çıkartılabilir bölüm (ön veya arka) gerektiğinde
radyatörlerin değiştirilmesi için
2 - Su soğutmalı
İstenen su kalitesi, soğutma suyunun oluşturduğu sorunları önlemek için genel bir kural olarak verilmiştir.
Kapağı
döndürmek için
merkez dışı
delik
2
Herhangi bir kuşku duyduğunuzda lütfen MARK’a danışınız.
Önerilen maksimum
içerik – mg/l
Kapalı sistem
Açık sistem
Klorürler (CL)
Sülfat (SO 4--)
Toplam katılar
(SiO2 gibi)
Serbest Klor (Cl2)
Amonyak (NH4+)
Bakır
100’den az
400’den az
3000’den az
10’den az
4’den az
0,5’den az
0,5’den az
100’den az
250’den az
750’den az
10’den az
2’den az
0,5’den az
0,5’den az
02/2008
Sayfa 30
Hortum başının (şekil 22’ye bakınız) tıkanmasını önlemek için
emme yağ geri dönüş tüpünün temiz (transparan) olduğunu
kontrol ediniz.
MARK
62 305 526 15
Aşırı yağ tüketimi
Boşaltım havasında fazla yağ görülmesi ve seviyede hızlı bir
düşüş, yağ separatöründe değişmesi gereken muhtemel bir
bozulmayı gösterir.
Kaplin
Yağlanmamız esnek kaplin özel bir bakım gerektirmez. İki yarım
flanştan ve bir veya daha fazla aracı kauçuk elemandan
yapılmıştır. Kauçuk elemanlar çatlak, yarık, esneklik kaybı ve
fazla aşınmaya karşı periyodik olarak kontrol edilmelidirler.
Yağ kaybı olmadığından ve yağ geri dönüşünün düzgün
çalıştığından emin olmak için ünite öncelikle kontrol edilmelidir.
Yağ separatörünün değiştirilmesi
“VICTAULIC” bağlantı yukarı hattını minimum basınç
valfından ayırınız (Şekil 24 öğe 1’e bakınız) Rezervuarın üst
flanşında bulunan düzenleme ve yağ geri dönüş bağlantılarını
ayırınız. Rezervuar kapağını tutan vidaları sökerek kapağı
çıkartınız. (Şekil 24 öğe 2’ye bakınız)
- Eğer önceki yağ separatörünün takılması gerekiyorsa iki yeni
conta kullanınız.
- Yağ separatörünü takarken muhtemel zararı önlemek için çok
dikkatli olunuz.
- Yedek yağ separatörü flanşın her iki yanı için 2 conta ile
birlikte gönderilir.
- Flanştaki hafif kıvrımlar vidalar iyice sıkıştırıldığında
düzelecektir.
- Kapak vidalarını sıkıştırmak için 15m-kg sıkıştırma torku
uygulayınız.
- Flanşı radyatöre tekrar vidalayınız.
- Düzenleme sistemi ve yağ geri dönüşünü bağlayınız
- “VICTAULIC” bağlantısını takınız.
Yoğuşma suyunu boşaltmak
(Bölüm 1 B’ye bakınız)
Yoğuşma suyu düzgün kayganlaşmayı engeller. Meydana gelen
önemli miktarda aşınma RMF’nin ömrünün azalmasına sebep
olur.
Bu yüzden yoğuşma suyunu boşaltma gereklidir.
Aşınma göstergelerini test
Sabit hızda çalışan makine
Hizalama
Mükemmel hizalama, kompresör ve motor arasındaki merkezleme zili sayesinde otomatik olarak elde edilir.
İki milin tutucu kilitleri düzgün denge için birbirinden 180°’de
konumlandırılmalıdır.
Emme kontrol sistemi (Şekil 25’e bakınız)
Eğer kompresörün emme kontrol sistemi bozulma işaretleri
(titreşimler, ses, sızıntı, açılma veya kapanma yapmaması) gösteriyorsa, emme valfının incelenmek için çıkartılması gerekmektedir.
Şekil. 25
Yağ devresindeki yoğuşmayı boşaltmak:
RMF kapatıldıktan en az 12 saat sonra boşaltım yapılabilir.
Örneğin başlatmanın sabahında yapılabilir.
Bunun için:
- Yağ değiştirme tıpasını yavaşça açın ve suyun kaçmasına izin
veriniz.
- Yağ göründüğünde valfı hemen kapatarak kayıp olmasını
önleyiniz.
- Gerekirse yağ ile tekrar doldurunuz.
Motorlar
Motorlar, motor plakasında yazılı bulunan üretici talimatlarına
uygun olarak yağlanmalıdır.
Motor için kayganlaştırıcı tipi IP55: ASONIC HQ 72-102
(Kluber Yağlama)
Isı emniyet testleri
uyarı notu bölüm 1 E’ye bakınz)
EĞER SENSÖR ÇALIŞMIYORSA DEĞİŞTİRİLMESİ
GEREKMEKTEDİR
Motor değişimi durumunda, motoru çalıştırıp hemen durdurarak
rotasyon yönünün doğru olduğunu kontrol ediniz. Eğer rotasyon
yönü doğru değilse, elektrik kutusundaki motor güç kablosunun
iki fazını değiştiriniz.
Eğer faz kontrol seçeneğini seçtiyseniz, kontrol göstergesinin
açık olduğunu kontrol ediniz (doğru sıra)
MARK
62 305 526 15
02/2008
Sayfa 31
Elektrik bağlantılarını yeniden bağlamak
Elektrik güç kablolarının bollaşması, kontaktörlerin aşırı
ısınmasına ve hasar görmelerine sebep olur.
Bu yüzden yıldız ve üçten hat kontaktör giriş ve çıkışlarında
periyodik yeniden bağlamak gereklidir.
Elektrik kutusunu açmadan önce makinenin tüm elektrik güç
kaynağı kesilmelidir.
M - Kullanım ömrü sonunda kompresörü
işletmeden çıkartmak
1.
Kompresörü durdurup hava çıkış valfını kapatınız.
2
Kompresörü elektrik kaynağından çıkartınız.
3
Kompresörün basıncını boşaltınız: Yağ separatör kapağındaki 4/6 borusunu çıkartınız.
4
Çıkış valfına bağlantılı hava şebekesi bölümünü kapatıp
basıncını boşaltınız. Hava şebekesinden basıncı boşaltılmış
hava çıkış borusunu ayırınız.
5
Yağ ve yoğuşma devrelerini boşaltınız.
6
Kompresörün yoğuşma borularını, yoğuşma tahliye
sisteminden ayırınız.
02/2008
Sayfa 32
MARK
62 305 526 15
Bölüm 8 - İşletim arızaları
RMF IVR kompresörün bakımından sorumlu personel, herhangi bir sorunu tanımlayabilmek için makineyi tam olarak tanıyor olmalıdır.
Normal işletim koşullarında, RMF IVR kompresörü tam bir memnuniyet sağlamalıdır.
Ana arızalar
Oluşabilecek ana arızalar ve uygulabilecek çözümler aşağıda listelenmiştir. Gösterge ışıklarının işaretleri kontrol paneli ile ilgilidir.
ze
e e
r
ar
te e e e er
1. K M RES R BAŞLAMI
a A ad ğ
Faz
i
c Sig ta
d M t t
K
R
2. K M RES R AŞIRI ISI I
5. AŞIRI AĞ
KE İMİ
KD Ş K
İ E AŞIRI SES A I
R
9. K M RES R AMA SI
D R
R E A AR LMA A
ARI ALAR ARA I R
MARK
62 305 526 15
ğutucu
ş .
ış
iş.
a D ğ yi a atı ız
D v l i
t l di iz.
c D ğişti i iz
d
lta v ağla tıla ı
t l di iz
a u aygıtı ı
t l di iz v
g
liy d ğişti i iz Mi i u
aı ç
valfı ı u g çi
zliği i
t l di iz.
a Sıca havayı şalt a içi açı lı ya ı
v ya a al ta ı ız
2 e a ı ız
Radyat
t izl yi iz
e
a ı ız
c ağ viy i i
t l di d ldu u uz.
d ağ filt i i t iz lduğu u
t l
di iz. B şaltı ız.
Ka tuşu d ğişti i iz. Bağla tıla ı
ağla lığı ı
t l di iz.
a Bağlı lduğu da v l t i ağla tıla ı
ağla
lduğu da
i lu uz. Sı ış ış
hava ı a ı cı ı v a ı ç
d ğ aya la ı ı
t l di iz.
Faz y ğu luğu u
t l di iz.
ağ
a at
a tuşu u d ğişti
içi
E
utu u valfı ulla ı dışı v ya
a alı d ğil
c B zu a ı ç d ğ
i,
v ya
l id valfı.
d alış a a ı cı ç y
ağ
a at
a tuşu u d ğişti i iz.
E
utu u u valf, i t v
ağla tıla ı ı
t l di iz.
c Ba ı ç d ğ
i, l t valf v
a ı cı ı d zg çalış a du u u da
lduğu u
t l di iz.
ı alı yağ tutucu
RMF
yağ ızı tı ı
c A ızalı yağ
a at
la a ı
a
a lış a ı ç aya la ı
İt
çı tı viy i
i d fazla
c Ka alı
valfı
d B şalt a h tu u ya lış aya la
a ta aya ç ği
a Ba ı cı aya layı ız
ti i v uht
l
t l di iz
c El t valfı, a ı ç d ğ
t l di iz.
d Aya ı
t l di iz.
a
a
c
a
K
er
a
a
. SIKIŞ IRILMIŞ HA A IKIŞI
D Ş K
8.
y
g ç
iz v lta
a K
t u aşı ı y l
Faz d g izliği
ALFI I A ILMASI
6. DAĞI IM BASI CI
i all i d y t
a ı çlı
a
3. M
R K R MA
İ ESİ
DE REDE
IK IĞI DA
K M RES R D R
R
. EM İ E
açı
ta ıca lığı ç
ağ adyat
d
tı a ış
c ağ viy i ç d
d ağ d v i tı a
R
z
ış
ı alı hava filt i
El t valfı aya la a çalış ıy
ağ g i d
ş
ula ı ı
t l di iz.
ağ ızı tıla ı a a ı ız v d z lti iz.
ağ
a at
a tuşu u d ğişti i iz.
E e a ı ız
idala ı ı ıştı ı ız.
Ka alı ldu la ı da
i
c utucu l la ı çı a tı ız.
a El t
zu lu
a
la ada l t
a y ti
i i v valfı
a Filt yi t izl yi iz
Aya ı
t l di iz.
a
v ya
t u a itl
vidala ı g vş iş
S g çi
z a ll ya lış a atıl ış
aşı a tutucu l la ı ı ızı a çala
çı a tıl a ış
i
ızı tıla ı
a
lu uz
a azit a tı a iti l yi iz atış
a ı d a t a ı a aşvu u uz
02/2008
Sayfa 33
L
aa
a
a
a
a
a a
Ma
Burada belirtilen özellikler gösterici niteliktedir ve her an değiştirilebilir.
A a f
Da
K
a
L
aa
a f
f
La a a
a
a
a a y
f a a
a
aS a
32 -I- 360 0 B
a
-Iay-
Ma
39-0
039
Ma
f
a
- Fa
39-0
03995
a
a fa
a
Download

Müzik