BİLGİ FELSEFESİ
Bilgi’nin felsefesine ne gerek var?
her okuduğumuza yahut her
gördüğümüze,her duyduğumuza,her
gösterilene,her fiyakalı görünene
inanmalı mıyız?
İnanmayacağız elbette
• Okuduğumuz ve dinlediğimiz metinleri daha iyi ve
doğru anlamak için 5 N 1 K sorularına cevap
vermeliyiz.
NE …………………… Konuyu verir
NEDEN ……………. Amacı verir
NASIL …………….. Yöntemi belirler
NEREDE ………….. Mekan ve yer kavramları
NE ZAMAN ……… Süre – süreç kavramları
KİM ………………… İlgili ve sorumlu kişileri belirler
NE: Bilgi olacak bir veri bize
ulaştığında bunun ne anlama
geldiğini algılamamız gerekir.
Örneğin bize ülkemiz ve
etrafımızdaki devletlerle ilgili
gerginlikten bahseden bir haber bu
olayın savaş çığırtkanlığı yapıldığını
gösterir.
NEDEN: Bu soru can alıcı
sorudur.Acaba bu haber niçin
veriliyor? Bütün olaylar,yaşananlar
bize bildiriliyor mu ki bu
söyleniyor? Yani acaba az önceki
savaş tamtamcılığı için kamuoyu
mu oluşturulmaya çalışılıyor?
NASIL: Bu soru bilginin hangi
yollarla bize ulaştığını ve tüm yollar
da aynı şekilde mi ulaştığını
anlamamıza yarar.Eğer farklı
kanallar yahut gazeteler olayı farklı
yorumluyorlarsa olay bize
anlatıldığı gibi olmayabilir
NEREDE: Bu soru bilginin hangi
mecralarda şekillendirildiğini
anlamamız için sorulur .iki soru
bize yardımcı olur.
NE ZAMAN: Bahsedilen bilgide
geçen olay acaba hangi zaman için
kullanılıyor,yakın gelecek için mi
uzak gelecek için mi?
KİM: Bu soru ile bilginin kalbine hançer
sokulur.Acaba bu bilgi kim tarafından
ileri sürülmüştür(yazarlar,haberciler vs)
bu bilgi en çok kimin değirmenine su
taşır? Yani böyle bir bilgiye inanırsak
kim faydalanır? Büyük silah tüccarları
mı? Terör örgütleri mi? Siyasiler mi?
Yoksa düşman ülkenin ülke içindeki
ortakları mı?
KONUYLA İLGİLİ HAZIRLIK SORULARI
- Bilgi nedir?
- Bilgi türleri nedir?
- Mutlak bilgi nedir?
- Mutlak doğru bilgiye ulaşmak
mümkün
müdür?
- Doğru bilginin ölçütü nedir?
- Bilginin kaynakları nedir?
- Dogmatik kelimesinin günlük hayatta
nasıl anlaşılmaktadır?
- Kuşku duymanın insan hayatında
olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
- Bilgi doğuştan mı gelir, sonradan
yaşam
içinde mi öğrenilir?
Download

BİLGİ FELSEFESİ