BİYOİSTATİSTİK
Tablo Hazırlama
Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD.
Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr
• Bir çalışmada elde edilen verilerin tablo ya
da grafiklerle sunularak özetlenmesi,
verilerin daha kolay anlaşılır hale gelmesini
sağlar.
• Değişken tipine göre uygun grafik ve
tablolar kullanılarak veriler özetlenir.
2
• Hangi tanımlayıcı istatistik değerlerinin
verilere uygun olduğunu anlamak için
değişkenlerin ölçeklerinin bilinmesi gerekir.
• İstatistiksel analize başlamadan önce
değişkenlerin aldığı değerlerin kabaca
gözden geçirilmesi, hatalı veri girişi varsa
onların saptanmasını ve uygun istatistiksel
analiz yönteminin seçilmesini sağlar.
3
Nitel Veri
1 Değişken
Frekans
Tablosu
4
2 Değişken
Çapraz Tablo
3+ Değişken
Çok Yönlü
Çapraz Tablo
TABLO YAPIMINDA KURALLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kısa ve açıklayıcı bir tablo adı olmalı
Satır ve sütun isimleri belirtilmeli
Anlaşılır olmalı
Satır ve sütun toplamı verilmeli
Ölçek ve birimler belirtilmeli
Sayı ve yüzdeler birlikte verilmeli
Genellikle grafiklerden daha değerli
Yüzdeler ondalıklı yazılması
Bir ya da iki basamak verilmeli
Birden çok tablo varsa ilk tablodan başlayarak sıra
no verilmeli
• Bir kaynaktan alınmışsa, kaynak mutlaka belirtilmeli
5
1. Frekans Tabloları
• Değişkenlerin farklı düzeylerinin kaçar kez
tekrarlandığını gösteren sayılara frekans
(sıklık) denir.
• Verilerin uygun bir tablo durumuna getirilerek
sunulmasıyla da frekans tablosu (frekans
dağılım tablosu) oluşturulur.
6
Örnek bir frekans tablosu
Tablo 1: Hastaların cinsiyet dağılımı
Sayı
Yüzde
Erkek
22
44.0
Kadın
28
56.0
Toplam
50
100.0
Cinsiyet
7
Frekans tablosu nasıl hazırlanır?
Örnek: 25 bireye ait kol uzunlukları (cm)
34
36
43
35
40
33
43
39
46
38
39
44
38
47
36
41
44
45
36
38
44
41
36
42
39
8
SINIFLANDIRMA KURALLARI
1. En büyük ve en küçük değer bulunur ve
DA (dağılım aralığı) hesaplanır.
34
36
43
35
40
33
43
39
46
38
39
44
38
47
36
41
44
45
36
38
44
41
36
42
39
DA= En Büyük Değer-En Küçük Değer=47-33=14
9
SINIFLANDIRMA KURALLARI (devam)
2. Sınıf sayısı belirlenir. Sınıf sayısı (k), 5
ile 15 arasında olabilir.
SINIFLAR
32-34
35-37
38-40
Sınıf Sayısı = k = 6
41-43
44-46
47-49
Toplam
10
SINIFLANDIRMA KURALLARI (devam)
3. Sınıf aralığı yani sınıfı belirleyen en küçük ve
en büyük değerler arasındaki fark belirlenir.
Sınıf aralığı=DA/k=14/6=3
SINIFLAR
SINIFLAR
32-34
33-35
35-37
36-38
38-40
39-41
41-43
42-44
44-46
45-47
47-49
Toplam
Toplam
k=5
Sınıf sayısı = k = 6
11
SINIFLANDIRMA KURALLARI (devam)
3. Sınıf değerleri (alt sınır ve üst sınır)
En Büyük Değer = 47
En Küçük Değer = 33
SINIFLAR
SINIFLAR
32-34
33-35
35-37
36-38
38-40
39-41
41-43
42-44
44-46
45-47
47-49
Toplam
Toplam
k=5
Sınıf sayısı = k = 6
12
• Sınıf sınırları kesişmemelidir.
• Örneğin;
30-39
40-49
50-59
30-40
40-50
50-60
13
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
(ÖRNEK-1)
1
34
36
43
35
40
33
39
41
44
43
44
44
41
39
38
45
36
46
47
36
42
38
36
38
39
SINIFLAR
32-34
35-37
38-40
41-43
44-46
47-49
Sınıf sayısı = k = 6
14
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI (ÖRNEK-1)
(devam)
34
33
39
41
44
36
43
44
44
41
43
39
38
45
36
35
46
47
36
42
40
38
36
38
39
SINIFLAR
VERİLER
32-34
33,34
35-37
35,36,36,36,36
38-40
38,38,38,39,39,39,40
41-43
41,41,42,43,43
44-46
44,44,44,45,46
47-49
47
15
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI (ÖRNEK-1)
(devam)
34
33
39
41
44
36
43
44
44
41
43
39
38
45
36
35
46
47
36
42
40
38
36
38
39
SINIFLAR
VERİLER
FREKANS (fi)
32-34
33,34
2
35-37
35,36,36,36,36
5
38-40
38,38,38,39,39,39,40
7
41-43
41,41,42,43,43
5
44-46
44,44,44,45,46
5
47-49
47
1
16
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
(ÖRNEK-2)
2
SINIFLAR
34
36
43
35
40
33-35
33
39
41
44
43
44
44
41
39
38
45
36
46
47
36
42
38
36
38
39
36-38
39-41
42-44
45-47
Sınıf sayısı = k = 5
17
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI (ÖRNEK-2)
(devam)
34
33
39
41
44
36
43
44
44
41
43
39
38
45
36
35
46
47
36
42
40
38
36
38
39
SINIFLAR
VERİLER
33-35
33,34,35
36-38
36,36,36,36,38,38
39-41
38,39,39,39,40,41,41
42-44
42,43,43,44,44,44
45-47
45,46,47
18
VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI (ÖRNEK-2)
(devam)
34
33
39
41
44
36
43
44
44
41
43
39
38
45
36
35
46
47
36
42
40
38
36
38
39
SINIFLAR
VERİLER
FREKANS (fi)
33-35
33,34,35
3
36-38
36,36,36,36,38,38
6
39-41
38,39,39,39,40,41,41
7
42-44
42,43,43,44,44,44
6
45-47
45,46,47
3
19
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK
ORTALAMANIN BULUNMASI
fi = Frekans değeri
xi = Sınıf orta değeri
n = Gözlem sayısı
k = Tekrar sayısı
20
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE VARYANSIN
BULUNMASI
fi = Frekans değeri
xi = Sınıf orta değeri
n = Gözlem sayısı
k = Tekrar sayısı
21
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE VARYANSIN
BULUNMASI (devam)
fi = Frekans değeri
xi = Sınıf orta değeri
n = Gözlem sayısı
22
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE STANDART
SAPMANIN BULUNMASI
fi = Frekans değeri
xi = Sınıf orta değeri
n = Gözlem sayısı
23
ÖRNEKLER
1
SINIFLAR
FREKANS
2
SINIFLAR
FREKANS
fi
fi
32-34
2
33-35
3
35-37
5
36-38
6
38-40
7
39-41
7
41-43
5
42-44
6
44-46
5
45-47
3
47-49
1
Toplam
25
Toplam
25
k=5
k=6
24
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK
ORTALAMANIN BULUNMASI (ÖRNEK-1)
1
FREKANS
SINIF ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
32-34
2
33
66
35-37
5
36
180
38-40
7
39
273
41-43
5
42
210
44-46
5
45
225
47-49
1
48
48
Toplam
25
SINIFLAR
1002
32+34
Sınıf Orta Değeri (İlk sınıf için) = x1 =
= 33
2
25
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK
ORTALAMANIN BULUNMASI (ÖRNEK-1)
FREKANS
SINIF ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
32-34
2
33
66
35-37
5
36
180
38-40
7
39
273
41-43
5
42
210
44-46
5
45
225
47-49
1
48
48
Toplam
25
SINIFLAR
1002
26
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE STANDART
SAPMANIN BULUNMASI (ÖRNEK-1)
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
xi-ort.
32-34
2
33
66
-7,08
50,126
100,252
35-37
5
36
180
-4,08
16,646
83,232
38-40
7
39
273
-1,08
1,166
8,162
41-43
5
42
210
1,92
3,686
18,432
44-46
5
45
225
4,92
24,206
121,032
47-49
1
48
48
7,92
62,726
62,726
Toplam
25
SINIFLAR
1002
(xi-ort.)2 fi (xi-ort.)2
393,84
27
ÖRNEK-1 SONUÇLAR
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
xi-ort.
32-34
2
33
66
-7,08
50,126
100,252
35-37
5
36
180
-4,08
16,646
83,232
38-40
7
39
273
-1,08
1,166
8,162
41-43
5
42
210
1,92
3,686
18,432
44-46
5
45
225
4,92
24,206
121,032
47-49
1
48
48
7,92
62,726
62,726
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=6
1002
393,84
ortalama
40,08
varyans
16,41
std sapma
(xi-ort.)2 fi (xi-ort.)2
4,05
28
ÖRNEKLER
1
SINIFLAR
FREKANS
2
SINIFLAR
FREKANS
fi
fi
32-34
2
33-35
3
35-37
5
36-38
6
38-40
7
39-41
7
41-43
5
42-44
6
44-46
5
45-47
3
47-49
1
Toplam
25
Toplam
25
k=5
k=6
ortalama
40,08
varyans
16,41
std sapma
4,05
Sınıf sayısı 6 değil
de 5 olduğunda ne
olur?
29
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE ARİTMETİK
ORTALAMANIN BULUNMASI (ÖRNEK-2)
2
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
33-35
3
34
102
-6
36
108
36-38
6
37
222
-3
9
54
39-41
7
40
280
0
0
0
42-44
6
43
258
3
9
54
45-47
3
46
138
6
36
108
Toplam
25
SINIFLAR
1000
xi-ort. (xi-ort.)2 fi (xi-ort.)2
324
Sınıf Sayısı=5
30
SINIFLANDIRILMIŞ VERİLERDE STANDART
SAPMANIN BULUNMASI (ÖRNEK-2)
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
xi-ort.
33-35
3
34
102
-6
36
108
36-38
6
37
222
-3
9
54
39-41
7
40
280
0
0
0
42-44
6
43
258
3
9
54
45-47
3
46
138
6
36
108
Toplam
25
SINIFLAR
1000
k
s
(xi-ort.)2 fi (xi-ort.)2

i 1
f i xi  x 
324
2
n 1
324

 13.5  3.67
24
31
ÖRNEK-2 SONUÇLAR
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
f i xi
xi-ort.
33-35
3
34
102
-6
36
108
36-38
6
37
222
-3
9
54
39-41
7
40
280
0
0
0
42-44
6
43
258
3
9
54
45-47
3
46
138
6
36
108
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=5
1000
(xi-ort.)2 fi (xi-ort.)2
324
ortalama
40
varyans
13,5
std sapma
3,67
32
ÖRNEKLERİN SONUÇLARI
1
SINIFLAR
FREKANS
2
SINIFLAR
FREKANS
fi
fi
32-34
2
33-35
3
35-37
5
36-38
6
38-40
7
39-41
7
41-43
5
42-44
6
44-46
5
45-47
3
47-49
1
Toplam
25
Toplam
25
k=5
k=6
ortalama
40,08
varyans
16,41
std sapma
4,05
ortalama
40
varyans
13,5
std sapma
3,67
33
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
1. Sınıf orta değerlerinden herhangi bir
sınıf orta değeri çıkartılır.
2. Elde edilen sayı, sınıf aralığına bölünüp,
kodlanmış sınıf değerleri oluşturulur.
34
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
(devam)
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
32-34
2
33
-2
35-37
5
36
-1
38-40
7
39
0
41-43
5
42
1
44-46
5
45
2
47-49
1
48
3
Toplam
25
SINIFLAR
xi-Herhangi bir sınıf orta değeri
bi=
Sınıf Aralığı
39-39
bi=
=0
3
35
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
(devam)
3. Kodlanmış sınıf orta değerleri ile
frekans sütunu çarpılıp, toplam frekans
sayısına (gözlem sayısı) bölündüğünde
kodlanmış verilerin ortalaması bulunur.
36
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
(devam)
4. Geri kodlama yapılarak orjinal verilerin
ortalaması elde edilir.
x
Sınıf
Aralığı
Kodlanmış
Sınıf Orta
Değeri
Ortalaması
Seçilen
Sınıf
Orta
Değeri
37
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
-2
-4
4
8
35-37
5
36
-1
-5
1
5
38-40
7
39
0
0
0
0
41-43
5
42
1
5
1
5
44-46
5
45
2
10
4
20
47-49
1
48
3
3
9
9
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=6
1
9
47
38
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
-2
-4
4
8
35-37
5
36
-1
-5
1
5
38-40
7
39
0
0
0
0
41-43
5
42
1
5
1
5
44-46
5
45
2
10
4
20
47-49
1
48
3
3
9
9
Toplam
25
SINIFLAR
9
47
39
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
(devam)
5. Kodlanmış verilerin varyansı;
40
KODLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA
(devam)
6. Geri kodlama ile verilerin varyansı ve
standart sapması;
Sınıf
Aralığı
s
Sınıf
Aralığı
2
Kodlanmış
verilerin
standart
sapması
Kodlanmış
verilerin
standart
sapması
2
 3(sb )
41
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
-2
-4
4
8
35-37
5
36
-1
-5
1
5
38-40
7
39
0
0
0
0
41-43
5
42
1
5
1
5
44-46
5
45
2
10
4
20
47-49
1
48
3
3
9
9
Toplam
25
SINIFLAR
9
47
42
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
-2
-4
4
8
35-37
5
36
-1
-5
1
5
38-40
7
39
0
0
0
0
41-43
5
42
1
5
1
5
44-46
5
45
2
10
4
20
47-49
1
48
3
3
9
9
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=6
9
ortalama
40,08
varyans
16,41
std sapma
4,05
47
43
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
0
0
0
0
35-37
5
36
1
5
1
5
38-40
7
39
2
14
4
28
41-43
5
42
3
15
9
45
44-46
5
45
4
20
16
80
47-49
1
48
5
5
25
25
Toplam
25
SINIFLAR
2
59
183
Sınıf Sayısı=6
44
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
0
0
0
0
35-37
5
36
1
5
1
5
38-40
7
39
2
14
4
28
41-43
5
42
3
15
9
45
44-46
5
45
4
20
16
80
47-49
1
48
5
5
25
25
Toplam
25
SINIFLAR
59
183
45
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
0
0
0
0
35-37
5
36
1
5
1
5
38-40
7
39
2
14
4
28
41-43
5
42
3
15
9
45
44-46
5
45
4
20
16
80
47-49
1
48
5
5
25
25
Toplam
25
SINIFLAR
59
183
46
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
32-34
2
33
0
0
0
0
35-37
5
36
1
5
1
5
38-40
7
39
2
14
4
28
41-43
5
42
3
15
9
45
44-46
5
45
4
20
16
80
47-49
1
48
5
5
25
25
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=6
59
ortalama
40,08
varyans
16,41
std sapma
4,05
183
47
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-2
-6
4
12
36-38
6
37
-1
-6
1
6
39-41
7
40
0
0
0
0
42-44
6
43
1
6
1
6
45-47
3
46
2
6
4
12
Toplam
25
SINIFLAR
3
0
36
Sınıf Sayısı=5
48
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-2
-6
4
12
36-38
6
37
-1
-6
1
6
39-41
7
40
0
0
0
0
42-44
6
43
1
6
1
6
45-47
3
46
2
6
4
12
Toplam
25
SINIFLAR
0
36
49
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-2
-6
4
12
36-38
6
37
-1
-6
1
6
39-41
7
40
0
0
0
0
42-44
6
43
1
6
1
6
45-47
3
46
2
6
4
12
Toplam
25
SINIFLAR
0
36
50
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-2
-6
4
12
36-38
6
37
-1
-6
1
6
39-41
7
40
0
0
0
0
42-44
6
43
1
6
1
6
45-47
3
46
2
6
4
12
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=5
0
ortalama
40
varyans
13,5
std sapma
3,675
36
51
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-4
-12
16
48
36-38
6
37
-3
-18
9
54
39-41
7
40
-2
-14
4
28
42-44
6
43
-1
-6
1
6
45-47
3
46
0
0
0
0
Toplam
25
SINIFLAR
4
-50
136
Sınıf Sayısı=5
52
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-4
-12
16
48
36-38
6
37
-3
-18
9
54
39-41
7
40
-2
-14
4
28
42-44
6
43
-1
-6
1
6
45-47
3
46
0
0
0
0
Toplam
25
SINIFLAR
-50
136
53
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-4
-12
16
48
36-38
6
37
-3
-18
9
54
39-41
7
40
-2
-14
4
28
42-44
6
43
-1
-6
1
6
45-47
3
46
0
0
0
0
Toplam
25
SINIFLAR
-50
136
54
FREKANS
SINIF
ORTA
DEĞERİ
fi
xi
bi
fi bi
(bi)2
fi (bi)2
33-35
3
34
-4
-12
16
48
36-38
6
37
-3
-18
9
54
39-41
7
40
-2
-14
4
28
42-44
6
43
-1
-6
1
6
45-47
3
46
0
0
0
0
Toplam
25
SINIFLAR
Sınıf Sayısı=5
-50
ortalama
40
varyans
13,5
std sapma
3,675
136
55
ÖRNEKLERİN SONUÇLARI
1
k=6
2
SINIFLAR
FREKANS (fi)
SINIFLAR
FREKANS (fi)
32-34
2
33-35
3
35-37
5
36-38
6
38-40
7
39-41
7
41-43
5
42-44
6
44-46
5
45-47
3
47-49
1
Toplam
25
Toplam
25
ortalama
40,08
ortalama
40
varyans
16,41
varyans
13,5
std sapma
4,05
std sapma
3,67
Kodlanmış ve kodlanmamış verilerde sonuçlar değişmiyor.
k=5
56
2. Çapraz Tablo
1. Nitel Değişkenlerdeki gözlemlerin sayısını birlikte
görmemizi sağlar.
–
Örneğin, Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan
Erkek Öğrenci Sayısı
2. Satır, Sütun, veya Toplam % eklenir.
3. İki
değişken
arasındaki
ilişkileri
görmemize
yardımcı olur.
57
Örnek Senaryo
• Bir hastanede çalışan ve çocuğu olan genç
annelere hastane yönetimi tarafından maddi
yardım yapılacaktır. Hastanede çalışan kadın
personelin
incelemesinin
yapılması
için
ÇAPRAZ TABLO kullanılmak istenmektedir.
58
2x2’lik Tablo
Yaş grubu
25 altı
Çocuk
varlığı
yok
var
Toplam
Sayı
28
25 ve üstü Toplam
35
63
% Çocuk varlığı
44,4%
55,6% 100,0%
% Yaş grubu
33,7%
29,9%
31,5%
55
82
137
Sayı
% Çocuk varlığı
40,1%
59,9% 100,0%
% Yaş grubu
66,3%
70,1%
68,5%
83
117
200
Sayı
% Çocuk varlığı
% Yaş grubu
41,5%
58,5% 100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
59
RxC’lik Tablo
Çürük Diş Sayısı
Yok
Eğitim İlköğr. Sayı
Lise
Üniv.
2
3
4/4+
Toplam
0
72
0
74
107
253
% Diş
0,0%
28,5%
0,0%
29,2%
42,3%
100,0%
% Eğitim
0,0%
34,8%
0,0%
88,1%
100,0%
62,5%
% Toplam
0,0%
17,8%
0,0%
18,3%
26,4%
62,5%
0
66
3
4
0
73
% Diş
0,0%
90,4%
4,1%
5,5%
0,0%
100,0%
% Eğitim
0,0%
31,9%
100,0%
4,8%
0,0%
18,0%
% Toplam
0,0%
16,3%
0,7%
1,0%
0,0%
18,0%
4
69
0
6
0
79
5,1%
87,3%
0,0%
7,6%
0,0%
100,0%
100,0%
33,3%
0,0%
7,1%
0,0%
19,5%
1,0%
17,0%
0,0%
1,5%
0,0%
19,5%
4
207
3
84
107
405
1,0%
51,1%
0,7%
20,7%
26,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1,0%
51,1%
0,7%
20,7%
26,4%
100,0%
Sayı
Sayı
% Diş
% Eğitim
% Toplam
Toplam
1
Sayı
% Diş
% Eğitim
% Toplam
3. Çok Yönlü Çapraz Tablo
İkamet
Değişken
1
Değişken
2
Değş.
Cinsiyet
Erkek
Yurt
4
(4/6=67%)
Kadın
1
(1/4=25%)
Dişçilik Öğrencisi
Evet
1
(1/5=20%)
Hayır
4
(4/5=80%)
Ev
2
(33%)
3
(75%)
(4/5=80%)
sadece
% satır
4
(80%)
1
(20%)
İlgilenilen Değişkenler (Açıklayıcı Değişken)
Alıştırmalar
1. Aynı anda iki farklı değişkenin dağılımını
gösteren tablo türüne …………………..………
denir.
62
1. Aynı anda iki farklı değişkenin dağılımını
gösteren
tablo
türüne
………Çapraz
Tablo……… denir.
63
2 .…………………………… toplamı, toplam
gözlem sayısına eşittir.
64
2 .………Frekanslar……… toplamı, toplam
gözlem sayısına eşittir.
65
3. Verilerin tablolar halinde düzenlenmesindeki
amaç; veri setini kolay bilgi elde edilebilecek
şekilde özetlemektir.
Doğru
66
4. İki değişken arasındaki ilişkileri görmemize
yardımcı olan tablo, çapraz tablodur.
Doğru
67
5. Tablo adı çalışmayı açıklayan bir
paragraftan oluşmalıdır.
Yanlış
68
• Haftaya derste anlatılacak konular…
– Grafikler
• ÖDEV: Kitaptan Sayfa:56 Soru:17
– Sınıflanmamış verilerde ort. ve st. sapma
– Sınıflanmış verilerde ort. ve st. sapma
– Kodlanmış verilerde ort. ve st. sapma
69
Download

4. Tablo Hazirlama_AS - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim