RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI
ASİSTAN ROTASYON LİSTESİ
1. Dr. Burcu Bakar: Servis rotasyonu 01.01.2015–30.06.201
2. Dr. Hatice Güncü Kurt: Çocuk ve Ergen RSH rotasyonu: 01.07.2015–31.10.2015
3. Dr. Selma Hilal Avcı: Nöroloji rotasyonu: 01.11.2015–28.02.2015
Download

2014-2015 Akademik Yılı Asistan Rotasyonları