PSK 315 Psychological Testing and Measurement
(2014-2015 Fall Semester)
Assist. Prof. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
Introduction to Psychological Testing
and Assessment
Testing and Assessment
• Test etme ve
değerlendirme
ihtiyacının ortaya çıkışı
• Test etme nedir?
• Psikolojik
değerlendirme nedir?
Testing
Assessment
Objective
Bir nitelik ya da beceriyi
ölçmek
Bazı soruları yanıtlamak,
problem çözmek, karar
vermek
Process
Bireysel ya da grup
Genellikle bireysel
Role of Evaluator
Temel bir role sahip
değil
Temel bir role sahip
Skill of Evaluator
Teknisyen düzeyinde
beceriler
Profesyonel düzeyde
eğitimi gerektirir
Test puanı sağlar
Soruya yanıt aramak için
çok sayıda kaynağı
bütünleştirme
Outcome
Psikolojide bir davranışı ölçme ve
değerlendirme nasıl sağlanabilir?
The Tools of Psychological Assessment
•
•
•
•
•
•
•
•
Test
Görüşme
Portfolyo
Vaka tarihçesi verisi
Davranışsal gözlem
Rol oynama testleri
Bilgisayarlar
Diğer araçlar
The Test
•
•
•
•
İçerik
Format
Uygulama işlemleri
Puanlama ve
yorumlama işlemleri
• Teknik kalite
The Interview
• Görüşmede sözel ve sözel
olmayan ipuçları
• Görüşme türleri
• Görüşme kullanım
amaçları
• Görüşmeci becerilerinin
önemi
The Portfolio
•
•
•
•
•
•
Tutulan yazı kayıtlar
Ödev
Afiş
Film
Resim
Video vb.
Case History Data
• Kayıtlar
• Belgeler
• Diğer yazılı ve görsel
bilgiler
• Arşivde tutulan
kayıtlar
• Raporlar vb.
Behavioral Observation
• Gözlemin amaçları
• Doğal gözlem
• Kullanıldığı alanlar
Role-Play Tests
• Rol oynama amacı
• Yararları
• Kullanıldığı alanlar
Computers as Tools and Other Tools
• Simülasyon
• Puan hesaplama
• Avantaj ve
dezavantajları
• Diğer araçlar
Settings for Assessment
•
•
•
•
•
•
Eğitim ortamları
Klinik ortamlar
Danışmanlık ortamı
Geriatrik ortamlar
İşyeri ve ordu
Akademik araştırma
ortamı
How are assessments conducted?
• Uyulması gereken ölçüm
prosedürleri
• Uygulamada iyi ilişki
(rapport)
• Uygulama sonrası
Next:
Historical and Ethical Considerations in
Testing and Assessment
Download

1. Psikolojik Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş