İLİ
: BİTLİS
TARİH : 29/08/2014
KUL VE KAMU HAKLARI
Muhterem Müslümanlar!
Yaşadığımız bu fani dünya hayatı elbette
bir gün son bulacak, ebedi hayat başlayacak ve
herkes bu dünyada yaptığının hesabını
verecektir. Orada inceden inceye hesaba
çekileceğimiz hususlardan birisi de kul
hakkıdır. Bunların bir kısmını ana-baba hakkı,
kardeş hakkı, evlat hakkı, akraba hakkı ve
komşu hakkı şeklinde sıralamak mümkündür.
Akıllı ve basiretli insanlar hak ve hukuka saygı
göstererek,
hesap
gününe
kendilerini
hazırlarlar.
Şu
gerçek
hiçbir
zaman
unutulmamalıdır ki; herkes iyi veya kötü ne
yaptıysa karşılığını görecektir. Nitekim ayet-i
kerimede Cenab-ı Hakk (cc) “Artık kim zerre
ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını
görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir
kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”
(1) buyrulmaktadır.
Peygamber Efendimiz (sav) de kimsenin
hakkının kimsede kalmayacağına şöyle işaret
buyurmaktadır: “Kıyamet günü haklar
mutlaka hak sahibine verilecektir. Hatta
boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan
hakkını alacaktır.” (2)
Aziz Cemaat!
Peygamber Efendimiz (sav) hayatının son
günlerindeki hastalığı esnasında mescitte
minbere çıkarak “Ey insanlar! Belki yakında
aranızdan ayrılacağım. Allah (cc)’ ın
huzuruna kul hakkı ile gitmekten daha ağır
bir şey yoktur. Kimin bende bir alacağı
varsa işte malım gelsin alsın. Kime
yanlışlıkla veya kasten vurmuşsam işte
sırtım gelsin vursun. Bu konuda asla
çekinmeyin. Şunu bilin ki, içinizde bana en
sevimli olan bende olan hakkına alan veya
bana hakkını helal eden kişidir.” (3)
buyurmuşlardır.
Sevgili Kardeşlerim!
Müslüman, kul haklarına son derece
titizlik göstermelidir. Bilerek veya bilmeyerek
başkalarının hakkını üzerine geçiren kimse o
hakkı dünyada ödemek ve helalleşmek
suretiyle kendini kurtarmaya çalışmalıdır.
Dinimiz ölen bir Müslümanın mirasından
öncelikle borçlarının ödenmesini istemesi de
kul haklarına verilen önemi gösterir.
Herkesin hak ve hukukuna saygılı olalım.
Kul hakkıyla Allah’ın huzuruna çıkmaktan
sakınalım.
Kul
hakkını.
Hak
sahibi
affetmedikçe Allah’ ın affetmeyeceğini
bilelim.
Hutbemi bir hadis-i şerif meali ile
bitiriyorum. “Müslüman elinden, dilinden
Müslümanların
emin
olduğu,
zarar
görmediği kimsedir.” (4)
KAYNAKLAR:
1. Zilzal Suresi, 7-8
2. Müslim. Birr, 60
3. İbn-i Sa’d, Tabakat, II, 255
4. Buhari, İman, 4
HAZIRLAYAN : Hacı Ergül BAYDAR
ÜNVANI
: Din Hizmetleri ve Eğitimi Şb. Müd.
BİTLİS
Redaksiyon : İL İRŞAT KURULU
Download

ŞEHİTLER VE GAZİLER GÜNÜ