İşaretli yapıların adını ve istenen açıklamaları yazınız. 1.  İşaretli yapının adını yazınız. 2.  İşaretli dalın adını yazınız. 1 3.  İşaretli dal hangi damardan ayrılır? 2 4.  Her iki adını da yazınız. 5.  Kalbin hızını ar>ran sinirler ne @p lifler taşırlar? 3 6.  Portal dolaşımı diğer dolaşımlardan ayıran en büyük yapısal fark nedir? 7.  İnsanda doğumdan sonra görülen ve fetal dolaşıma ait olan oluşumları karşılıkları ile yazınız. Örn.: A.umblicalis -­‐-­‐-­‐-­‐ Lig.umblicalis ......................................................... ......................................................... Adı Soyadı: ......................................................... Numarası: ......................................................... KVS Ödev #3 19.09.2014 4 
Download

İşaretli yapıların adını ve istenen açıklamaları yazınız.