07.11.2014
Yara Çeşitleri
YARA ;
10. Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
1.Hafta ( 15-19 / 09 / 2014 )
1.) YARA ÇEŞİTLERİ
2.)YARA KAPANMASI TİPLERİ
3.) YARANIN İYİLEŞME EVRELERİ
Slayt No: 1
2
Yara Çeşitleri
YARALANMA ;
Fiziksel ve kimyasal nedenlerle deri, kas, kemik, damar,
sinir vb. yapıların bütünlüğünün bozulması, tahrip
olması, dokunun fizyolojik özelliklerinin geçici bir
süreyle veya tamamen kaybolmasına yaralanma denir.
Yara Çeşitleri
Fizyopatoloji; bir hastalık ya da hastalık olarak
adlandırılamayacak anormal durumlar nedeniyle
normal, mekanik, fiziksel ve biyokimyasal işlevlerde
ortaya çıkan bozuklukları inceler.
Yara fizyopatolojisi; yaranın normal iyileşme
sürecini etkileyen enfeksiyon ya da skarlarla ilgilidir.
Yaralar farklı kategorilere ayrılarak incelenir. Yaraların
her türü fizyopatolojilerinden kaynaklanan farklı bir
komplikasyon riski taşır.
3
Yara Çeşitleri
4
Yara Çeşitleri
YARA ÇEŞİTLERİ
5
6
1
07.11.2014
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
1.) DERİ BÜTÜNLÜĞÜNE GÖRE YARALAR
A.) Açık Yaralar
B.) Kapalı Yaralar
7
8
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
9
10
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
.Açık yaralar, özellikle tetanos ve gazlı gangrene
neden olan anaerobik (oksijensiz ortamda üreyen )
mikroorganizmalara karşı hassas yaralardır. Bundan
dolayı, yaralının aşı öyküsü alınarak , doktor istemine
göre tetanos
11
aşısı uygulanmalıdır.
12
2
07.11.2014
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
KAPALI YARALAR
13
Yara Çeşitleri
14
Yara Çeşitleri
2.) KİRLENME DURUMUNA GÖRE YARALAR
A.) Temiz Yara
B.) Temiz Kontamine Yara
C.) Kontamine Yara
D.) Kirli Yara
15
Yara Çeşitleri
3.) OLUŞ ZAMANINA GÖRE YARALAR
16
Yara Çeşitleri
3 Farklı Akut Yara Örneği
A.) Akut Yaralar ( beklenen sürede iyileşen
yaralar )
B.) Kronik Yaralar ( 3 ay içinde kapanmayan
yaralar )
17
18
3
07.11.2014
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
YARA KAPANMASI TİPLERİ
3 Farklı Kronik Yara Örneği
Yara İyileşmesi ;
Yaraya karşı vücudun
meydana getirdiği
savunma mekanizmasıdır.
1.) Primer İyileşme 2.) Spontan İyileşme
3.) Tersiyer İyileşme
19
20
Yara Çeşitleri
1.) Primer İyileşme
Belirgin bakteriyel kontaminasyon ve doku kaybının
olmadığı durumlarda yara kenarlarının direkt
yaklaştırılarak kapanması sonucu meydana gelen
iyileşmedir.
Yara Kapaması ;
..sütur,
..stapler,
..strip
gibi materyaller ile yapılır.
21
STERİ-STRİP
23
SÜTUR
22
Yara Çeşitleri
STAPLER
Yara Çeşitleri
Yara Çeşitleri
2.) Spontan İyileşme
Yara alanında granülasyon dokusunun gelişmesi ve
yara alanını doldurması beklenerek spontan
rejenerasyon ve reepitelizasyonun gelişmesi ile
meydana gelen iyileşmedir.
3.) Tersiyer İyileşme ( gecikmiş pri.iyil.)
Sekonder iyileşmeye bırakılan yaranın şartlar uygun
hale geldiğinde sütüre edilerek kapatılmasıdır.
24
4
07.11.2014
Yara Çeşitleri
Primer ve Spontan Yara İyileşmesi
Yaranın İyileşme Evreleri
YARANIN İYİLEŞME EVRELERİ
Yara İyileşmesi ;
Travma ile başlayan ve yeni doku oluşumu
ile sonuçlanan hücresel ve biyokimyasal
olaylar sürecidir.
25
Yaranın İyileşme Evreleri
26
Yara İyileşme Evreleri
Yara iyileşmesinin 3 evresi vardır :
1.) Hemostaz ve İnflamasyon Evresi
2.) Hücresel Proliferasyon Evresi
3.) Maturasyon Evresi
27
28
Yaranın İyileşme Evreleri
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
29
5
Download

Hafta 1