T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
EK-10
2014 YILI SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ
S.
N.
Referans No
Başvuru Sahibi Adı
1
TRC2/14/SANAYİ/0015
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
2
TRC2/14/SANAYİ/0022
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güneş Enerjisi Ölçüm Laboratuarı Projesi
3
TRC2/14/SANAYİ/0018
GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tohumculuk Sektörü Altyapısının İyileştirilmesi
Projesi
4
TRC2/14/SANAYİ/0014
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
DESOB-MEKSA Turizm Uygulama Oteli Projesi
5
TRC2/14/SANAYİ/0009
6
TRC2/14/SANAYİ/0010
7
TRC2/14/SANAYİ/0016
S.S.Şanlıurfa GAP Gıda İmalatçıları İhtisas
KSS Yapı Koop.
Şanlıurfa Gıda İmalatçıları Sitesinin Kesintisiz Enerji
Altyapısının Sağlıklaştırılması Projesi
8
TRC2/14/SANAYİ/0008
Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Afet Koordinasyon
Merkezi Kurulması Projesi
9
TRC2/14/SANAYİ/0020
3. Sanayi Sitesinin Altyapı Sorunlarının Giderilmesi
Projesi
10
TRC2/14/SANAYİ/0004
S.S. Oto Tamircileri 3. Küçük Sanayi Sitesi
Yapı Kooperatifi
S.S. Halfeti Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi
11
TRC2/14/SANAYİ/0013
S.S. Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Hilvan Küçük Sanayi Sitesi
Kooperatifi
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2014 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Elenen Proje Teklifleri Listesi
Proje Adı
Eğitim Bizim Geleceğimiz Projesi
Şanlıurfa Ayakkabıcılar KSS Kurulması Projesi
Hilvan Sanayi Sitesi Fiziki Kapasite Artırımı Projesi
Halfeti Küçük Sanayi Sitesi Projesi
Diyarbakır'da Enerji Tarımının Yaygınlaştırılması,
Biyoyakıt-Yağ Laboratuarı ve Orta Ölçekli Biyodizel
Tesisinin Kurulması Projesi
Download

ek-10 2014 yılı sanayi altyapısı mali destek programı elenen proje