Hazırlayan: Mine GÜNEŞ KAYA / İzmir Ticaret Odası, Uzman
2 – 5 NİSAN 2014
İTALYA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ
(TORİNO – MİLANO – VENEDİK)
2 – 5 Nisan 2014 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası, İtalya’ya 3 günlük bir iş ve inceleme gezisi düzenlemiştir.
Söz konusu gezide Torino, Milano ve Venedik şehirlerinde program organize edilmiştir.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın başkanlığında, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, Yönetim Kurulu Sayman Üye Cüneyt Güleç, Yönetim
Kurulu üyeleri Nevzat Artkıy, Bekir Şahiner, Mert Pala ve Ali Yılmaz ile Meclis Üyelerinden oluşan toplam 59 kişilik bir
heyet katılmıştır.
2 NİSAN 2014 TORİNO
İş ve inceleme gezisi kapsamında öncelikle 2 Nisan 2014 tarihinde Torino’da, Torino Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Alessandro Barberis ile bir araya gelen heyet görüşmesi esnasında Odamız ile Torino Ticaret ve Sanayi Odası arasında
işbirliği antlaşması imzalanırken Torino Belediye Başkanı ve Torino Oda Başkanı İzmir ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye
büyük önem verdiklerini söylemişlerdir.
Torino Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ilk toplantıda Torino Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Alessandro Barberis, İTO heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu
belirtmiştir.
Barberis, bugüne kadar Oda olarak, İstanbul ile güçlü ilişkileri varken varken, İzmir ile de ilişkilerimizi güçlendirmek adına
2012 yılında İzmir’e Odanın Genel Sekreteri Guido Bollatto’yu göndererek ilk adımı attıklarını, Türkiye ekonomisinin
gösterdiği başarıyı yakından ve takdirle izlediklerini ifade etmiştir.
1
Hazırlayan: Mine GÜNEŞ KAYA / İzmir Ticaret Odası, Uzman
Torino kenti hakkında da bilgi aktaran Barberis, Torino
olarak içinde bulundukları Piemonte bölgesinin en
önemli kenti ve İtalya’nın 2. endüstri ve sanayi noktası
olduklarını vurgulamıştır.
Barberis “Otomotiv, bilgisayar, enerji gibi sektörlerde
güçlüyüz. Bu açıdan İzmir ile birbirimize benziyoruz. Siz
de Ege’nin lideri olduğunuz gibi Türkiye’nin de ikinci
ihracat kentisiniz. Benzerliklerimiz sayesinde pek çok
konuda ortak çalışabileceğimize inanıyorum. İzmir ve
Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem
veriyoruz” diye konuşmuşur.
Barberis ayrıca, 9. Dünya Milletlerarası Odaları Birliği
Kongresi’nin de 2015 yılında Torino’da düzenlemeye
hak kazandıklarını belirterek, İTO’yu şimdiden kongreye davet ettiklerini söylemiştir.
Görüşmelerin ardından, İzmir Ticaret Odası ile Torino Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki işbirliği anlaşmasını iki oda
başkanı imzalamıştır.
Torino Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan görüşmeden sonra Torino Ticaret Odası Kongre Merkezi’ne geçilmiştir.
Kongre Merkezi’nde Torino Belediye Başkanı Piero Fassino ile bir araya gelen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, kentte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Belediye Başkanı ile İzmir ve Torino arasında
yapılabilecek kültürel, sosyal ve ekonomik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.
Torino’nun İtalya’nın kalkınmasında çok önemli bir endüstri kenti olduğunu belirten Belediye Başkanı Fassino, İtalya’nın
dünyaca ünlü pek çok markasının merkezinin kentte olduğunu söylemiştir.
Fassino, sadece sanayi alanında değil turizm, kültür gibi alanlarda da gelişme gösterdiklerini ifade ederek, Torino’da çok
güçlü üniversitelerin bulunduğunu, kentlerinde 100 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü, hem kentin hem de hem
de bölgenin dünyaya daha fazla açılması, uluslararalılaşması için çalıştıklarını, bu nedenle İzmir ile pek çok konuda işbirliği
yapabileceklerine inandıklarını vurgulamıştır.
2
Hazırlayan: Mine GÜNEŞ KAYA / İzmir Ticaret Odası, Uzman
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, kentimizde bulunan üniversite potansiyelinden bahsederek, İzmir
Ekonomi Üniversitesi’ni de detaylı olarak anlatmıştır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Torino Üniversitesi’nin mimarlık fakültelerinin güçlü olduğunu belirterek iki üniversite
arasında işbirliği sağlanabileceğini ifade etmiştir.
Demirtaş, Ticaret Odası Başkanı Barberis’e ve Belediye Başkanı Fassino’ya lale motifli vazo ile çini desenli vazo hediye
etmiştir.
Belediye Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından kongre merkezinde organize edilen toplantıda Torino Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Alessandro Barberis, Torino Belediye Başkanı Piero Fassino, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, Odamız Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Piemonte Bölgesel Yönetimi İnovasyondan Sorumlu Danışmanı
Agostino Ghiglia ve Piomente Yatırım, İhracat ve Turizm Ajansı Sonia Baldassarre sunum yaparak, söz almışlardır.
Torino Ticaret ve Sanayi Odası ile ilk görüşmeyi 2012 yılında yaptıklarını ve davet aldıklarını hatırlatan Demirtaş, seçimler
nedeniyle davete bu yıl karşılık verebilerek, Torino’ya geldiklerini söylemiştir.
İzmir’in 4 milyon nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 3. Şehri ve ekonomik anlamda da 2. Büyük şehri olduğunu belirten
Demirtaş, İzmir’in ticaretten sanayiye, eğitimden sanata, sağlıktan turizme kadar her alandaki faaliyetleri ile Ege Bölgesinin
başkenti olduğunu vurgulamış, kent hakkında bilgiler vermiş ve kentin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi
konumunda olduğun ifade etmiştir.
Sunum esnasında İzmir Tanıtım filmi gösterilmiştir.
İki ülke arasında çok yakın ilişkiye rağmen toplam ticaret hacminin 19,6 milyar Dolar gibi bir rakamda olmasının oldukça az
olduğunu ifade eden Demirtaş, daha fazla işbirliği ve yatırım yapılması gerektiğini ve sektörler özelinde toplantı ve etkinlik
düzenleyerek daha özellikli iş projeleri gerçekleştirebileceğini belirtmiştir.
Torino’nun içinde bulunduğu Piemonte Bölgesel Yönetimi İnovasyondan Sorumlu Danışmanı Agostino Ghiglia bölgede
inovasyonu geliştirmek için yaptıkları projeler hakkında bilgi vermiştir.
3
Hazırlayan: Mine GÜNEŞ KAYA / İzmir Ticaret Odası, Uzman
Piomente Yatırım, İhracat ve Turizm Ajansı Sonia Baldassarre de Türk işadamlarına yönelik yaptıkları entegrasyon projesi
hakkında bilgi vererek, iki ülke işadamları buluşturmak için çalıştıklarını söylemiştir.
Toplantının ardından yapılan ikili görüşmelere ise Torinolu işadamları büyük ilgi göstermiş, iki odanın üyeleri yeni ortaklıklar
ve işbirlikleri konusunda görüşmüştür.
3 NİSAN 2014 MİLANO
İş ve inceleme gezisi kapsamında 3 Nisan 2014 tarihinde Milano’da, Milano Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Alberto
Meomartini ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Odamızdan Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Odamız Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt
Güleç katılmıştır.
Görüşmede Milano Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Alberto Meomartini’ye İzmir, Odamız ve İzmir Ekonomi Üniversitesi
ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
Bunun yanında 2014 yılı içerisinde İzmir Ticaret Odası ve Milano Ticaret Odası arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği
olanakları üzerinde durulmuştur.
Milano Ticaret Odası’na yapılan ziyaretin ardından EXPO 2015 için ayrılan fuar alanı gezilmiştir.
4
Hazırlayan: Mine GÜNEŞ KAYA / İzmir Ticaret Odası, Uzman
EXPO 2015 Sekretaryası Katılımcılar Bölümü Kıdemli Ülke Yetkilisi Paolo Sabatini tarafından EXPO 2015 şantiyesinde
yapılan sunumda;












Expo 2015 alanını 1 milyon metrakare (100 hektar) olarak ayırdıklarını
Alanın çevresinde su kanalı ile çevreleme yaptıklarını ve alanın uzunluğunun boydan boya 1,5 kilometre olduğunu,
Alan içinde göl, 15.000 kişilik amfi tiyatro gibi projeler ile desteklenen 10 ortak alan ve 30 etkinlik alanı olduğunu,
Şangay’ı 70 milyon insan gezdiğini ama yüzde 90’ı Çinli olduğunu, Milano’da yüzde 30’u yabancı 20 milyon
ziyaretçi beklendiğini,
Online site üzerinden 1 milyar ziyaretçi beklendiğini,
24 milyon bilet satmayı hedeflediklerini, sadece turizmden 5 milyar euro gelir beklediklerini,
Ülke pavyonlarının tanıtımını değil konuyu ön plana çıkartmak istediklerini
Ülkelerde pavyonlarının inşaatı için 1 milyar dolar harcanacağını
Yüzde 30’u özel sektör olmaz üzere 1.3 milyar dolar yatırım planladıklarını
EXPO 2015 “Gezegeni Beslemek, Yaşam için Enerji” temasına yönelik olarak bir gıda üzerinden farklı ülkelerin
buluşabileceği köyler oluşturduklarını, bu şekilde “Pirinç , baharat, kakao, kahve, meyve” gibi 9 tane kümelenme
temasının bulunduğunu ve böylelikle yoksul ülkelerin de EXPO’ya katılım göstereceklerini, pavyon kiralarının
yarısının EXPO 2015 tarafından, yarısının sponsorlar tarafından karşılandığını
Şu ana kadar 60 ülkenin bağımsız olarak kendi standlarını inşa edeceklerini,
Expo’ya katılacak ülke sayısını 130 olarak öngördüklerini ancak şu ana kadar 147 ülkeden kayıt aldıklarını
belirtmişlerdir.
İzmir Ticaret Odası’nın bugüne kadar gelen şantiyeye gelen en büyük ziyaretçi heyeti olduğunu belirten Sabatini,
Türkiye’nin EXPO 2015’e katılmama kararından büyük üzüntü duyduklarını ve pavyon yapımı için imza atmalarına rağmen
bu yeni olumsuz kararı duyduklarında çok şaşırdıklarını vurgulayarak, Türkiye’ye EXPO’ya katılım çağrısını yinelediklerini
ifade etmiştir.
.
5
Download

5 NİSAN 2014 İTALYA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ