Misyonları ve çalışma alışkanlıkları bakımından oldukça farklı yapılara sahip olan
üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının işbirlikleri, günümüzde ulusal ve evrensel değer
zinciri açısından hayati bir öneme sahiptir. Sanayi kuruluşları içinde büyük bir orana
sahip olan küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ’lerin) büyük çoğunluğunun Ar-Ge
bütçeleri ve faaliyetleri sınırlıdır. KOBİ’ler, genellikle ulusal ya da uluslararası
araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile ortak projeler yürütmek açısından
bakıldığında da büyük ölçekli kuruluşların gerisinde kalmaktadırlar.
Bu nedenle üniversitemiz, özellikle KOBİ kuruluşlarıyla yapılacak işbirliklerinin
ekonomimize daha fazla katkı sağlayacağını düşünmekte ve bu işbirliklerine ayrı bir
önem vermektedir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ), üniversite ve sanayi kuruluşlarını
ortak bir potada buluşturmak amacıyla kurduğu Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile tarafların bir araya gelmesindeki engelleri ortadan kaldırmak
üzere pek çok farklı alanda ara yüz hizmetleri sunmaya hazırdır.
Bünyesinde yürütülen akademik çalışmalarda ulusal ve uluslararası proje
desteklerinin yansıra kendi kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmayı amaç edinen
ESOGÜ, bu imkanları Eskişehir’in sanayi kuruluşları ile paylaşıma da açmıştır. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı (BAP) bünyesinde yürütülen C Kodlu
Projeler ve Patent Destek Projesi bu düşünce ile oluşturulmuş destek türleridir.
Üniversitemiz BAP projeleri özellikle Ar-Ge çalışmalarına sınırlı bütçe ayırabilen KOBİ
kuruluşları için çok önemli bir fırsattır.
SANAYİ VE KAMU KURULUŞLARININ YARALANABİLECEĞİ ESOGU PROJE DESTEKLERİ
Üniversitemiz dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşları ile ortak
yürütülecek projeler için üniversitemiz tarafından farklı destekler sunulmaktadır.
C1 KODLU PROJE DESTEĞİ
Kamu veya Avrupa Birliği fonlarından destek alarak yürütülmüş projelerin (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Projeleri gibi kurum desteklerinin alındığının
belgelenmesi şartı ile) devamı niteliğinde olan çalışmaların ilerletilmesine üniversitemiz
destek vermektedir.
DESTEK TÜRÜ
DESTEK MİKTARI DESTEK SÜRESİ
C1
100.000 TL
EN FAZLA 3 YIL
C2 KODLU PROJE DESTEĞİ
Kamu destekli ortak projelerin yürütülmesine üniversitemiz C2 kodlu projeler ile destek
vermektedir.
DESTEK TÜRÜ
DESTEK MİKTARI DESTEK SÜRESİ
C2
150.000 TL
EN FAZLA 3 YIL
C3 KODLU PROJE DESTEĞİ
Özel sektör ile ortak yürütülecek projelere üniversitemiz “C3” kodlu projeler ile destek
vermektedir. (Proje giderinin en az %25’i özel sektör firması tarafından karşılanmalıdır ).
DESTEK TÜRÜ
DESTEK MİKTARI DESTEK SÜRESİ
C3
200.000 TL
EN FAZLA 3 YIL
 C1, C2 ve C3 kodlu proje desteklerinin tamamında alınan makine-teçhizat, çalışmanın
bitiminde üniversite bünyesinde kalmaktadır.
PATENT ALMA DESTEĞİ
Tarımdan sanayiye kadar pek çok farklı sektörde karşılaşılan özel problemlere çözüm
getirecek nitelikte olan, yeni veya geliştirilmiş ürün yada yöntemler, uzun ve zahmetli
çalışmaların sonucunda doğar. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürün ya da
yöntemlerin sahipleri adına tescil ettirilmesi sayesinde, bu ürün ya da yöntemleri belirli bir
süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisanslama) ve ithal etme hakkını
buluş sahibi tekeline alır. Bunu sağlayan belgeye ‘Patent Tescil Belgesi’ denir.
Üniversitemiz, tamamlanmış veya devam eden proje sonuçlarının ulusal/uluslararası
patentlere konu olması halinde, bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderleri BAP yolu ile
desteklemektedir.
DESTEK TÜRÜ
DESTEK MİKTARI DESTEK SÜRESİ
PATENT DESTEK PATENT
PATENT
PROJESİ
BAŞVURUSUNA
BAŞVURUSUNA
GÖRE
GÖRE
DEĞİŞMEKTEDİR
DEĞİŞMEKTEDİR
BAP proje ve destekleri için ayrıntılı bilgiye http://bap.ogu.edu.tr/ adresinden ve 239 37
50/5076 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Her türlü üniversite-sanayi işbirliği talepleriniz ve bu konudaki sorularınız için Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
Download

Misyonları ve çalışma alışkanlıkları bakımından oldukça farklı