*Campaign Türkiye dergisi Haziran sayısından
Sektörel verilerin önemi...
Dijitalin dünya reklam endüstrisinin büyümesinde temel unsur olacağı pek çok
araştırmada dile getiriliyor. PwC Outlook raporu, küresel reklam sektörünün 2017’ye
kadar %5,7’lik büyüme göstereceğini buna karşılık dijitalin büyüme oranının
%13’lerde seyredeceğini ancak gelişmekte olan pazarlarda bu oranın %25’leri
bulacağını öngörüyor.
Türkiye’de 2011’den bu yana PwC’nin öngörülerini doğrulayan bir çizgide gelişen
dijital, 2013’te toplam yatırımlardan aldığı payı %19,5’e çıkararak televizyondan
sonra ikinci büyük mecra konumuna geldi.
Söz konusu oran ve rakamlar özelde dijitalin, genelde reklam endüstrisinin gelişimi
adına büyük önem taşıyor. Pek çok reklamveren yıllık bütçelerini hazırlarken küresel
ve ulusal verileri baz alıyor. Yerli – yabancı yatırımcılar yeni pazarlara girerken bu
verileri dikkate alarak plan yapıyor. Bu nedenle verilerin temsiliyetinin gerçeği tam
olarak yansıtması ve buna bağlı olarak çeşitlenen, genişleyen mecralardaki tüm
formatları içine almasının önemi büyük.
Sektörel verilerin niteliği sadece iletişim bütçeleri, pazarlama/markalaşma stratejileri
ve yatırım planları gibi mikro değerleri değil, aynı zamanda makro ekonomik
politikaları ve/veya istihdam politikalarını bile etkileme potansiyeline sahip. Örneğin
hızla gelişen, katma değeri yüksek bir sektör olan dijital, genç nüfusa sahip
ülkemizde ayrı bir yere sahip. Benzer şekilde pazarlama dünyası dijital odaklı
büyüme stratejileri kurmak yerine geleneksel alışkanlıkları sürdürüyor ve markaların
gelecekteki performansını olumsuz yönde etkileyebilecek kararlar alınabiliyor.
Bu ve benzeri pek çok örnek vermek mümkün. Bizlere düşen, örnekleri çoğaltmak
yerine sektörel büyüklükleri kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşımla yansıtmak. Burada
görev öncelikli olarak sektörü temsil eden kurumlara, yani meslek örgütlerine
düşüyor. Mecra büyüklüklerini, gelişimi hesaplarken objektif metodolojilerin
kullanılması, sürdürülebilir ve temsiliyeti gerçeğe en yakın kapsamlı sektörel veri
üretilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu.
Ayşen Akalın
IAB Türkiye
Genel Sekreter
Download

Campaign Türkiye dergisi Haziran sayısından Sektörel