TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANAONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No : 2014/05
Karar Tarihi : 07.03.2014
Karar Mevzuu : 2013 Karı için Genel Kurula yapılacak teklif ile ilgili Yönetim
Kurulu Kararı
Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.03.2014 günü toplanarak aşağıda belirtilmiş olan kararı
almıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, karın 2014 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla,
2013 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak
şirket bünyesinde bırakılması yönünde olağan genel kurula öneride bulunma kararı almıştır.
İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZCAN SAKA
Bağ.Yön.Kur.Üyesi
TEVFİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.
HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi
ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi
TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Çıkarılmış Sermaye
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı
Ortaklara Birinci Temettü (*)
- Nakit
11
- Bedelsiz
- Toplam
12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15 Ortaklara İkinci Temettü
16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17 Statü Yedekleri
18 Özel Yedekler
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
20
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
5.250.000,00
71.294,48
SPK’ya Göre
358.133,00
132.043,00
226.090,00
5.107,16
220.982,84
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
203.198,51
101.055,40
102.143,11
5.107,16
97.035,95
Download

2013 yılı karı için genel kurula yapılacak teklif kararı ve kar dağıtım