POSTA HİZMETLERİ
Günümüzde hemen tüm sektörler açısından iletişim büyük önem taşımaktadır. Özellikle
iletişim ağında kamuya duyulan güven telgraf, posta ve kargo taşımacılığı açısından geniş iş
imkânların sağlamaktadır.
Posta hizmetleri programında iki yıl süreli eğitim-öğretim verilmektedir. Posta telgraf teşkilatı
(PTT) tarafından Posta Hizmetleri adıyla Posta Telgraf Teşkilatı (PTT)‘ nin Postacı
(DAĞITICI) ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir program dalıdır.
Posta hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak
KPSS aldığı başarı puanına göre ya PTT’de dağıtıcı olarak görev yapabilir ya da PTT
haricindeki kargo firmaları ile çalışabilir. Hatta bununla da yetinmek istemiyor ise kendisi bu
bölümden aldığı bilgiler sayesinde etik kurallara aykırı davranmamak karşılığı ile kurye ya da
kargo firması kurabilir ve işletebilir.
Mezunlar günümüzde başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Posta Hizmetleri
Programı mezunları günümüzde, başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Kamusal
açıdan istihdam sağlayan programdan mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme Sınavı
sonrasında belirtilen asgari puan üzerinde almaları durumunda, başta Ankara, İzmir ve
İstanbul olmak üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olmak
üzere atanmaktadır.
PTT Genel Müdürlüğü parasal posta gişe hizmetleri ve tebligat teslim işlemlerini devlet
memurları (kamu) vasıtasıyla sunmaktadır. Temizlik, güvenlik, kargo/kurye gönderi ile kayıtlı
ve kayıtsız gönderilerin dağıtım ve teslimine ilişkin hizmetleri (özel) özel kuruluşlardan
hizmet alımı suretiyle yerine getirilmektedir.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE GEÇİLEBİLECEK OLAN LİSANS BÖLÜMLERİ:
Posta Hizmetleri, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik,
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve
Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.
Download

POSTA HİZMETLERİ