Kırklareli İstatistik Yıllığı
Haberleşme
PTT İşyerleri
Toplam işyeri sayısı
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
24
25
23
27
27
26
26
Merkez
6
6
6
6
6
6
6
Şube
9
8
10
11
12
12
11
10
9
11
10
8
8
7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.315.000 1.299.000 1.356.000 1.586.000 1.400.000 1.386.000
722.000
Acente
Kaynak: PTT Genel Müdürlüğü (www.ptt.gov.tr)
Posta Haberleşmesi
Mektup postası sayısı
Yurtiçi
1.304.000
1.289.000
1.342.000
1.578.000
1.391.000
1.378.000
713.000
11.000
10.000
14.000
8.000
9.000
8.000
9.000
33.000
34.000
31.000
28.000
0
0
0
33.000
34.000
31.000
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kargo / koli sayısı
5.000
6.000
21.000
43.000
67.000
64.000
87.000
Yurtiçi / kargo
5.000
6.000
21.000
43.000
67.000
64.000
87.000
0
0
0
0
0
0
0
Yurtdışı
Acele posta gönderileri sayısı
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı
Dağıtılan posta gönderileri sayısı
7.428.000 7.514.000 5.546.000 6.000.000 5.449.000 5.326.000 1.523.000
Kabul edilen tebliğ kağıtları yurtiçi mektup postası gönderileri içinde gösterilmiştir.
Kaynak: PTT Genel Müdürlüğü (www.ptt.gov.tr)
Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
220
Kırklareli İstatistik Yıllığı
Haberleşme
Telefon ve İnternet Haberleşmesi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nüfus
333.256
336.942
333.179
332.791
340.199
341.218
340.559
Sabit telefon erişim hat sayısı
100.993
98.852
95.517
95.865
93.419
88.964
83.615
Sabit telefon santral kapasitesi
115.558
120.800
117.795
119.421
148.687
128.364
153.131
Ankesörlü telefon sayısı
673
662
677
764
813
805
810
268.839
284.249
269.753
289.321
302.057
302.323
286.446
Mobil telefon abone sayısı / 2N
211.634
171.853
137.912
105.953
Mobil telefon abone sayısı / 3N
77.687
130.204
164.411
180.493
Genişbant internet abone sayısı / toplam
100.573
120.805
142.532
71.793
Sabit genişbant internet abone sayısı
41.758
42.834
46.607
42.834
Mobil telefon abone sayısı / toplam
Fiber
585
xDSL
41.734
1.927
6.532
40.879
40.041
Kablo
Diğer
Mobil genişbant internet abone sayısı
Mobil bilgisayardan internet
Mobil cepten internet
58.815
24
28
34
77.971
95.925
28.959
5.353
6.426
6.316
53.462
71.545
89.609
2.605
2.647
Kablo TV abone sayısı
Fiber - optik kablo uzunluğu (km)
Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (www.tk.gov.tr)
Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
221
Kırklareli İstatistik Yıllığı
Haberleşme
Seçilmiş Haberleşme Göstergeleri
K: Kaynak, A: TR21’in 26 bölge içerisindeki sırası, B: İllerin 81 İl içerisindeki sırası
K
Nüfus
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı
Sabit Telefon Santral Kapasitesi
Ankesörlü Telefon Sayısı
Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam
Mobil Telefon Abone Sayısı - 2N
Yıl
Türkiye
TR21
A
Tekirdağ
B
Edirne
B
Kırklareli
B
1
2013
76.667.864
1.613.616
21
874.475
23
398.582
48
340.559
54
1
2012
75.627.384
1.593.247
852.321
399.708
341.218
1
2011
74.724.269
1.569.388
829.873
399.316
340.199
1
2010
73.722.988
1.521.328
798.109
390.428
332.791
1
2009
72.561.312
1.511.952
783.310
395.463
333.179
1
2008
71.517.100
1.502.358
770.772
394.644
336.942
1
2007
70.586.256
1.458.114
728.396
396.462
333.256
1
2006
1
2005
2
2013
13.551.705
359.529
180.528
95.386
83.615
2
2012
13.859.672
381.924
189.933
103.027
88.964
2
2011
15.210.846
404.886
202.442
109.025
93.419
2
2010
16.201.466
417.121
208.417
112.839
95.865
2
2009
16.534.356
418.504
209.382
113.605
95.517
2
2008
17.502.205
434.994
218.769
117.373
98.852
2
2007
18.201.006
442.392
219.782
121.617
100.993
2
2006
2
2005
2
2013
25.038.005
620.128
320.181
146.816
153.131
2
2012
23.209.666
541.719
275.307
138.048
128.364
2
2011
23.425.805
631.402
306.757
175.958
148.687
2
2010
22.637.734
548.131
291.902
136.808
119.421
2
2009
22.074.418
531.704
277.236
136.673
117.795
2
2008
22.921.096
517.487
261.287
135.400
120.800
2
2007
21.772.391
511.767
259.536
136.673
115.558
2
2006
2
2005
2
2013
87.227
2.770
1.177
783
810
2
2012
89.970
2.842
1.257
780
805
2
2011
88.527
2.853
1.228
812
813
2
2010
87.452
2.721
1.189
768
764
2
2009
89.479
2.597
1.134
786
677
2
2008
87.559
2.504
1.093
749
662
2
2007
87.217
2.470
1.052
745
673
2
2006
2
2005
2
2013
69.661.108
1.365.611
751.182
327.983
286.446
2
2012
67.680.547
1.360.423
734.162
323.938
302.323
2
2011
65.321.745
1.320.502
702.264
316.181
302.057
2
2010
61.769.635
1.255.484
666.180
299.983
289.321
2
2009
62.779.556
1.248.466
669.211
309.502
269.753
2
2008
65.287.049
1.292.484
683.840
324.395
284.249
2
2007
61.975.807
1.211.628
638.095
304.694
268.839
2
2006
2
2005
2
2013
20.394.945
470.488
234.374
130.161
105.953
2
2012
25.882.115
585.208
292.710
154.586
137.912
2
2011
33.946.238
732.813
377.718
183.242
171.853
2
2010
42.356.553
899.222
467.817
219.771
211.634
2
2009
62.779.556
2
2008
65.287.049
2
2007
61.975.807
2
2006
2
2005
1 TÜİK (www.tuik.gov.tr)
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (www.tk.gov.tr)
Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
222
Kırklareli İstatistik Yıllığı
Haberleşme
Seçilmiş Haberleşme Göstergeleri (Devam)
K: Kaynak, A: TR21’in 26 bölge içerisindeki sırası, B: İllerin 81 İl içerisindeki sırası
K
Mobil Telefon Abone Sayısı - 3N
Genişbant İnternet Abone Sayısı Toplam
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı
- Toplam
Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı
- Toplam
Kablo TV Abone Sayısı
Fiber-Optik Kablo Uzunluğu-km
Yıl
Türkiye
TR21
2
2013
49.266.163
895.123
A
Tekirdağ
516.808
B
197.822
Edirne
B
Kırklareli
180.493
2
2012
41.798.432
775.215
441.452
169.352
164.411
2
2011
31.375.507
587.689
324.546
132.939
130.204
2
2010
19.413.082
356.262
198.363
80.212
77.687
2
2009
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2013
32.566.534
681.670
382.825
156.313
142.532
2
2012
27.589.309
583.545
329.185
133.555
120.805
2
2011
22.299.794
478.043
265.483
111.987
100.573
2
2010
14.322.900
2
2009
8.849.779
2
2008
5.986.101
2
2007
4.609.085
2
2006
2
2005
2
2013
8.393.391
214.316
114.659
53.050
46.607
2
2012
7.868.968
200.514
107.421
50.259
42.834
2
2011
7.591.367
194.643
103.920
48.965
41.758
2
2010
7.113.612
2
2009
6.386.294
2
2008
5.986.101
2
2007
4.609.085
2
2006
2
2005
2
2013
24.173.143
467.354
268.166
103.263
95.925
2
2012
19.720.341
383.004
221.764
83.269
77.971
2
2011
14.708.427
283.310
161.563
62.932
58.815
2
2010
7.219.288
2
2009
2.463.485
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2013
1.181.907
26.661
16.992
9.669
2
2012
1.251.097
27.407
17.900
9.507
2
2011
1.260.885
26.381
17.811
8.570
2
2010
1.230.275
24.884
17.816
7.068
2
2009
1.142.812
21.791
16.401
5.390
2
2008
1.130.294
20.836
16.286
4.550
2
2007
1.140.534
20.700
16.525
4.175
2
2006
2
2005
2
2013
227.413
8.085
2.792
2.646
2.647
2
2012
210.287
7.958
2.762
2.591
2.605
2
2011
185.223
2
2010
130.000
2
2009
128.150
2
2008
116.875
2
2007
106.681
2
2006
2
2005
B
1 TÜİK (www.tuik.gov.tr)
2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (www.tk.gov.tr)
Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
223
Download

PTT İşyerleri Posta Haberleşmesi