SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MALZEME BİLGİSİ
ÖĞRENCİ ADI:
MAK 201
ÖĞRENCİ NO:
07/01/2014
İMZA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
20
30
30
100
CEVAP ANAHTARI
1-St60, C35, 13CrMo4 4, X5CrNiMo18 10 şeklinde belirtilen çeliklerin ifadelerini açıklayınız. (Cr:4, Mo:10)
CEVAP
Malzeme
Tanımı
St 60
Çekme dayanımı 60 daN/mm2 ( 600 N/mm2) olan karbonlu çelik
C35
% 0.35 C içeren çelik
13CrMo 4 4
%0.13 C, %1 Cr, % 0.4 Mo içeren düşük alaşımlı çelik
X5CrNiMo 18 10
% 0.05 C, % 18 Cr, % 10 Ni ve bir miktar da Molibden içeren yüksek alaşımlı çelik
DERS ADI:
DERS KODU:
TARİH :
SORU
PUANI
ALINAN PUAN
2-Sünek bir malzeme ile gevrek bir malzemenin çekme deneyinden elde edilen gerilme-birim şekil değişimi
grafiğini çiziniz ve karşılaştırarak açıklayınız.
CEVAP
Sünek bir malzemenin çekme diyagramı
Gevrek bir malzemenin çekme diyagramı
1.Sünek Malzeme, akma gösterir, gevrek malzeme akma göstermez.
2.Sünek malzemede maksimum noktaya kadar homojen bir uzama söz konusudur, bu noktadan itibaren boyun
verme ( kesit daralması) başlar ve çubuk kopuncaya kadar uzama ve daralma devam eder. Gevrek malzemede
böyle bir olay görülmez.
3.Sünek malzemede boyca yüzde uzama fazladır, gevrek malzemede pek fazla bir boyca uzama görülmez.
4.Sünek malzeme kopmadan önce plastik deformasyon gösterir, gevrek malzeme göstermez.
5.Sünek malzemede, akmayı oluşturan kuvvet, cihazın çizdiği diyagram üzerinden (veya, bu diyagramdan
faydalanarak çizilen Gerilme- Birim Uzama diyagramından akma gerilmesi okunabilir) ve cihazın kuvvet
skalasından rahatça okunabilir, gevrek malzemenin eğrisinde okunamaz. Ancak, ekstansometre (uzama
Ölçer) yardımı ile veya grafik üzerinde % 0.2 lik uzamaya karşılık gelen nokta işaretlenir ve bu noktadan
eğrinin lineer (çizgisel ) kısmına paralel çizilir, bu paralelin eğriyi kestiği noktaya karşılık gelen gerilme, akma
gerilmesidir.
6.Sünek malzemenin tokluğu, gevrek malzemeye göre fazladır. Tokluk, genellikle σ-ε eğrisinin altında kalan
alanın hesaplanması ile bulunur. Sünek malzemede, eğri altındaki alan daha büyüktür.
3) C50 şeklinde simgelendirilmiş karbonlu çeliğinin;
a)A c1 sıcaklığının hemen üstündeki mikroyapılarını çiziniz ve fazların isimlerini yazınız.
b)Oda sıcaklığındaki mikroyapılarını çiziniz ve fazları ismini yazınız.
c)Bu çelik malzemeye uygulanacak normalizasyon ısıl işleminin hangi aralıkta yapılacağını demir karbon
diyağramı üzerinde işaretleyiniz ve yerini gösteriniz.
CEVAP
C50 çelik malzeme içerisinde %0.5 oranında C içerir. Bu durum Demir-Karbon diyagramı üzerinde
gösterirsek, fazlarıda daha kolay gösterme imkanımız olacaktır. Normalizasyon isil işlemi A c3 çizgisinin
üzerinde yapılır. Bu da ostenitik alana kadar ısıtırız ve yeterli süre bekletiriz.
4)Çeliklerde su verme ile sertleşme kabiliyetini ölçmek için hangi deney (test) uygulanır, buna göre aşağıdaki
grafiğin neyi ifade ettiğini nedenleri ile açıklayınız, eğrileri birbiri ile kısaca karşılaştırnız.
CEVAP
Çeliklerde su verme ile sertleşme kabiliyetini ölçmek için JOMINY çelik ucu sertleştirme deneyi yapılır.
Deney, standart deney numunesi ve standart deney işlemleri ile gerçekleştirilir.
Bu test, çeliklerin sertleşme kabiliyetini ölçen bir testtir. Çeliklerin sertleşme kabiliyeti bir çok faktöre bağlı
olmakla beraber grafikte eğrilerde sertleşme kabiliyeti çeliklerin kimyasal içeriğine bağlıdır. Grafikteki
eğrilerde sertleşme kabiliyeti kimyasal bileşimlerden etkilenmiştir. Bu durumda en iyi sertleşme kabiliyetini
4340 çeliği göstermiştir (4340 çeliği alaşımlı çelik oluğundan). 1040 çeliği ise en az şertleşme kabiliyeti
göstermiştir (sade karbonlu çelik oluğundan ).
Download

s ü leymandem i rel ü n i vers i tes i m ü hend i sl i kfak ü ltes i mak i