3
21.01.2014
KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:2) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 15.01.2014 tarih ve 29 sayılı,
Nefroloji uzmanı ihtiyacı ile ilgili yazısının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:3) Fakültemiz İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığının 15.01.2014
tarih ve 29 sayılı yazısı ve ekinde alınan akademik kurul kararı görüşüldü. Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü Kurasından İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalında mecburi hizmetini yapmak
üzere Sağlık Bakanlığından bir adet Nefroloji Uzmanı atamasının yapılması için girişimde
bulunmak üzere Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4) Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Fakültemiz bir
adet uzman kadrosu karşılık gösterilerek öğretim görevlisi kadrosu için, Fakülte Yönetim
Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 2/6 sayılı kararı ile belirlenen bilim jürisi tarafından
17.01.2014 tarihinde yapılan sınavda başarılı bulunan Uz.Dr.Oya Baydar’ın, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değişik 31.maddesi gereğince iki yıl süreyle
uzman kadrosu karşılık gösterilerek öğretim görevlisi kadrosuna atanması için Rektörlük
Makamına arzına oy birliği karar verildi.
KARAR NO:5) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 20
sayılı yazısı ve ekinde alınan akademik kurul kararı görüşüldü. Almanya Ernst Motitz Arndt
Üniversitesi Greifswald Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde bir ay süreyle
Nöroendoskopi eğitimi almak üzere Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş
Gör.Dr.Semih Kıvanç Olguner’in 01 Mart -01 Nisan 2014 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi) bütçesinden karşılanarak 2.000,00TL (ikibin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014 tarih ve 3/1
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Nefroloji Bilim Dalı’nda yan
dal uzmanlık eğitimi alan Uz.Dr.Refika Karaer’in tez sınav Jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Saime Paydaş
YEDEK
Prof.Dr.Neslihan Seyrek
Prof.Dr.İbrahim Karayaylalı
Prof.Dr.Mustafa Balal
KARAR NO:7) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014 tarih ve 3/2
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık
eğitimi alan Dr.Fatma Gülşah Akıncı’nın tez sınav Jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği
ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Dilek Özcengiz
Prof.Dr.Hayri T.Özbek
Prof.Dr.Yasemin Güneş
YEDEK
Yrd.Doç.Dr.Mediha Türktan
KARAR NO:8) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014 tarih ve 3/3
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Araştırma Görevlisi Dr.Özgül Gök’ün uzmanlık tezi 17.01.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı
bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Fatma T.Özgünen
Prof.Dr.M.Turan Çetin
Prof.Dr.Yılmaz Atay
Prof.Dr.Mehmet Ali Vardar
Prof.Dr.İ.Atilla Arıdoğan
YEDEK
Prof.Dr.Cansun Demir
Doç.Dr.Ümran Küçükgöz Güleç
Doç.Dr.Erkan Demir
KARAR NO:9) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014 tarih ve 3/4
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık
eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr.Esen Poyraz Yavuz’un uzmanlık tezi 09.01.2014 tarihinde jüri
tarafından başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği
ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Geylan Işık
Prof.Dr.Mehmet Özalevli
Prof.Dr.Murat Gündüz
Prof.Dr.Hakkı Ünlügenç
Yrd.Doç.Dr.Ersel Güleç
YEDEK
Prof.Dr.Yasemin Güneş
Yrd.Doç.Dr.Zehra Hatipoğlu
KARAR NO:10) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1/1 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem I öğrencisi 2013111148 nolu Erol Karataş’ın 2013-2014 eğitim-öğretim yılı
itibariyle eğitimini dondurma isteğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1/2 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem I öğrencisi 2012111170 nolu Aysun Suna’nın rahatsızlığı nedeniyle 07.01.2014
tarihinden itibaren almış olduğu iki günlük sağlık raporunun uygun olduğuna, öğrencinin 07.01.2014
tarihinde giremediği TEM 2 (Hücreden Dokuya Ders Kurulu)’den teorik mazeret sınav hakkı
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:12) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1/3 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem I öğrencisi 2013111128 nolu Kubilay Furkan Işıker’in rahatsızlığı nedeniyle
05.01.2014 tarihinden itibaren hastanede yatması ve 07.01.2014 tarihinden itibaren 15 gün raporlu
olması nedeniyle almış olduğu sağlık raporunun uygun olduğuna, öğrencinin devamsız bulunduğu
Tıbbi Biyoloji ve Histoloji+Embriyoloji dersleri hariç TEM 2 (Hücreden Dokuya Ders Kurulu)’den
teorik + pratik mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2
KARAR NO:13) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1/4 sayılı kararı
görüşüldü. Erasmus programı kapsamında yurt dışında staj almak isteyen öğrencilerin aşağıda
belirtilen tarihlerde bazı stajlarını almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
2009111128 Kısmet Işık
Tarih/Yer
Stajlar
:
17 Şubat-27 Haziran 2014
İç Hast.+Kadın Doğum+Kardiyoloji+
İtalya/Napoli
Göğüs Hast.+Elektif2(İç Hast.Onkoloji)+
Elektif3(Enfeksiyon)+Elektif4
(İç Hast.)
2009111203 Volkan Görgülü 17 Şubat-29 Haziran 2014 Çocuk Sağlığı ve Hast.(Ped.Acil Dahil)+
Polonya/Varşova
Kadın Doğum+Elektif1(Ped.Genel Çocuk)+
Elektif2(Endokrinoloji)+Elektif3(Enf.Hast.)+
Elektif4(Genel Cerr)
2009111116 İbrahim Ekşi
17 Şubat-11Haziran 2014 İç Hast.+ Kadın Doğum + Kardiyoloji+
Polonya/Torun
Aile Hek.+ Elektif-2 (Onkoloji),
Elektif-3
(Göğüs
Hast.)
Elektif4(Radyoloji)
+
2009111168 Onur Utku Demir 17 Şubat-17 Haziran 2014 İç Hast.+ Kadın Doğum + Kardiyoloji+
Polonya/Torun Aile Hek.+ Elektif-2(Romatoloji-İmmonoloji)+
Elektif-3(Göğüs Hast.) + Elektif4(Radyoloji)
KARAR NO:14) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1/5 sayılı kararı
hakkında bilgi edinildi.
KARAR NO:15) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014
tarih ve 3/5 sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi Dr.Songül Günnar’ın eskiden yapmış olduğu rotasyonların yeni rotasyonlarına
sayılması ile ilgili Anabilim Dalının 08.01.2014 tarih ve 2 sayılı toplantısının 1 nolu kararında
belirtilen: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23. maddesinin
3.fıkrası (a) bendi gereğince daha önce uzmanlık eğitimi sırasında yaptığı rotasyonların (1 ay
Göğüs Hastalıkları, 1 ay Kardiyoloji Anabilim Dalı rotasyonlarının) şimdiki uzmanlık
eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılmasının uygun olduğuna, daha önce yapmış olduğu 1
ay İç Hastalıkları, 1 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonlarının uygun olmadığına ve
yeniden yapılması gerektiği kararın komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:16) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 21.01.2014
tarih ve 3/6 sayılı kararı hakkında bilgi edinildi.
KARAR NO:17) Doçentlik sınav jürisine görevlendirilen aşağıda adı soyadı, görev
yeri ve tarihi belirtilen Fakültemiz öğretim üyelerinin anılan tarihlerde Çukurova Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu (uçak)gündelikli olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Adı-Soyadı
Prof.Dr.Osman Küçükosmanoğlu
Görevlendirildiği Fakülte
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
Görevlendirme Tarihi
26-28.01.2014
3
KARAR NO:18) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve
22 sayılı yazısı ve ekinde alınan akademik kurul kararı görüşüldü. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı uyku laboratuvarında eğitim almak üzere
Uz.Dr.Sezen Sabancı Küçükaltun’un Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
(Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner
Sermayesi) bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu (karayolu)- 7 günü gündelikli olarak 03
Şubat-03 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:19) Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 17.01.2014
tarih ve 30 sayılı yazısı ekinde alınan 13.01.2014 tarih ve 1/1 sayılı akademik kurul kararı ve
gerekçe yazısı görüşüldü. Anabilim Dalı bünyesinde açılması istenilen “Pulmoner
Hipertansiyon“ Polikliniğinin açılmasının uygun olduğuna, “Sistemik Hipertansiyon”
Polikliniğinin bulunması nedeniyle yeni bir poliklinik açılmasının uygun olmadığına oy
birliği ile karar verildi.
Dekan
Üye
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
(Bulunamadı)
Prof.Dr.Ayhan USAL
Üye
Üye
Prof.Dr.İ.Atilla ARIDOĞAN
Doç.Dr.Gürhan SAKMAN
Üye
Prof.Dr.Tunay SARPEL
Üye
Doç.Dr.A.Barış GÜZEL
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ö.Sunkar BİÇER
4
Download

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasından İç Hastalıkları Nefroloji