Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İktisada Giriş
Bölüm/Program/ABD
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kredi
4
Yıl-Dönem
2012-2013/Bahar
Ders Kodu
İKT
Ders Düzeyi
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Saatler/Kredi
T 3 U 0 L 0 K 3
*Öğretim Elemanları:Yrd. Doç. Dr. Sibel CENGİZ([email protected])
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır
.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım Tartışma.
Ders Amaçları: Bir sosyal bilim ve akademik disiplin olarak ekonominin rolünü ve önemini anlamak, ekonomik
kavramları tanımak ve geliştirmek; öğrenilen bu kavramları gerçek dünyayla bağdaştırmak, çağdaş dünyayı
şekillendiren ekonomik güçlerin önemini değerlendirmek.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Giriş, Piyasa Ekonomisi, Arz ve Talep, Fiyat ve Miktar
II. Hafta
Esneklikler, Piyasa Etkinliği ve Eşitlik, Kamu Sektörü ve Dışsallıklar
III. Hafta
Tüketici Teorisi
IV. Hafta
Üretici ve Maliyet Teorisi
V. Hafta
Tam Rekabet
VI. Hafta
Diğer Piyasa Yapıları: Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol
VII. Hafta
Makroekonomiye Giriş, Ulusal Çıktının ve Ulusal Gelirin Ölçülmesi
VIII.Hafta
IX. Hafta
Ara Sınav
Makroekonomik Problemler: İşsizlik ve Enflasyon; Toplam Harcama ve Denge Çıktı; Kamu ve
Maliye Politikaları
X. Hafta
Para Arzı ve Para Talebi, Denge Faiz Oranı ve Para Politikası
XI. Hafta
Para, Faiz Oranı ve Ulusal Gelir
XII. Hafta
Toplam Talep ve Toplam Arz ve Enflasyon: İşsizlik ve Enflasyon
XIII.Hafta
Döviz Kuru Politikaları
XIV.Hafta
Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1)Bir dizi mikro ve makro ekonomik problemleri analiz etme yeteneğine sahip olmak ve ekonomik yaklaşımların
nasıl daha karmaşık sorunları tanımladığını analiz eder.
2)Birçok güncel makroekonomi konularını değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olmak; kısa ve uzun dönem
farklılıklarını değerlendirir.
3)Ekonomik problemleri kavramsallaştırma yeteneğine ve uygulanan ekonomi politikalarını eleştirebilme
yeteneğini kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40;Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
ÜNSAL, E.M., İktisada Giriş, Ankara: İmaj Yayınevi, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
MANKIW, G., Principle of Economics, South-Western College Pub; 5 edition 2008
Ön/Yan Koşulları:
Download

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: İktisada Giriş Bölüm/Program