POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınav Programı
Derslik
PLN 101 Gramer I
PLN 103 Fonetik I
PLN 105 Metin Çalışması I
PLN 107 Pratik Çalışma I
01 Aralık 2014
03 Aralık 2014
21 Kasım 2014
03 Aralık 2014
14:00
11:00
15:30
12:30
PLN 201 Gramer III
PLN 203 Türkçe-Lehçe Çeviriye Giriş I
PLN 205 Lehçe-Türkçe Çeviriye Giriş I
PLN 207 Pratik Çalışma III
PLN209 Polonya Kültür Tarihi
PLN211 Kompozisyon Çalışması
25 Kasım 2014
28 Kasım 2014
27 Kasım 2014
28 Kasım 2014
24 Kasım 2014
26 Kasım 2014
PLN 301 Gramer V
PLN 303 Türkçe-Lehçe Çeviri Çalışmaları I
PLN 305 Lehçe-Türkçe Çeviri Çalışmaları I
PLN 307 Aydınlanma ve Romantizm Dönemi
Polonya Edebiyatı
PLN 309 Pratik Çalışma V
PLN 311 Türkçeye Çevrilmiş Yapıtlarla
Çağdaş Polonya Edebiyatı
PLN313 Polonya Tarihi I
02 Aralık 2014
21 Kasım 2014
03 Aralık 2014
11:00 Küt.117
11:00 Küt.117
14:00 Küt.117
26 Kasım 2014
21 Kasım 2014
12:30 Küt.117
14:00 Küt.117
20 Kasım 2014
03 Aralık 2014
14:00 Küt.117
16:00 Küt.117
PLN 401 Genç Polonya Dönemi Polonya Edebiyatı
PLN 403 Türkçe-Lehçe Çeviri Çalışmaları III
PLN 405 Lehçe-Türkçe Çeviri Çalışmaları III
PLN 407 Çeviri Eleştirisi
PLN409 W. Gombrowicz’in Romanında Başkahraman
PLN411 Ortaçağ’dan 1956 Sonrası Çağdaş Döneme
Polonya Şiirinde Aşk ve Ölüm Kavramı
24 Kasım 2014
27 Kasım 2014
28 Kasım 2014
25 Kasım 2014
24 Kasım 2014
11:00
13:00
11:00
14:00
14:00
25 Kasım 2014
15:30 Küt.117
11:00
14:00
11:00
15:30
16:00
10:00
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Küt.117
Download

POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI 2014