ĠHALE ĠPTAL ĠLANI
YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESĠ YAPTIRILACAKTIR
KARAMAN BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16
ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/89294
1- Ġdarenin
KİRİŞÇİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:79 70100
a) Adresi
:
b) Telefon ve faks numarası
: 3382264000 - 3382129192
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
2-Ġptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 31.07.2014 - 2654
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Karaman'ın Sesi - 01.08.2014
3- Ġhale Ġptal Tarihi
: 08.08.2014
4- Ġptal nedeni veya nedenleri
İhale kapsamında yapılacak olan iş kalemlerinde sehven yanlış poz alınmasından dolayı
yaklaşık maliyet değiştiğinden ve bu değişiklik zeyilname ile düzeltilemediğinden ihale iptal
edilmiştir.
Download

İhale kapsamında yapılacak olan iş kalemlerinde sehven yanlış poz