BANDIRMA TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUVARI
ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
Ürün
Analiz Adı
Metotlar
Ücreti (TL)
*NIT veya *NIR, TS 2974
3,00
TS 2974
5,00
NIT veya NIR
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
Rutubet Tayini (Klasik Yöntem) (%)
TS EN ISO 712
10,00
Protein (Otomatik Azot Tayin Cihazı)
TS EN ISO 20483
25,00
TS EN ISO 520
5,00
ICC 107/1, TS EN ISO 3093
5,00
Yaş Gluten (%)
TS EN ISO 21415-2
2,00
Gluten Indeks Değeri (%)
TS EN ISO 21415-2
2,00
TS EN ISO 5529
2,50
TS 4078
5,00
BUĞDAY
FİZİKSEL ANALİZLER
Satış Salonu Analizleri (Rutubet*, Protein*,
Hektolitre*, Gluten*, Yabancı Madde, Süne )
Kırık Tane (%g)
Kusurlu Tane (%g)
1. Cılız, Buruşuk Tane (%g)
2. Diğer Hububat Haşere Tahribatına
Uğramış Tane (Süne ve Kımıl
Hariç) (%g)
3. Embriyosu kararmış tane (%g)
4. Kurutma esnasında fazla ısıya
maruz kalmış tane (%g)
Süne ve Kımıl Tahribatına Uğramış Tane
(%g)
Lekeli, Benekli Fusarium Etkisinde Kalmış
Tane (%g)
Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%g)
Diğer Muhtelif Maddeler (%g)
1. Yabancı Ot Tohumları (%g)
2. Zarar Görmüş Taneler (%g)
3. Yabancı Madde Kavuz (%g)
4. Çavdar Mahmuzu (%g)
5. Çürümüş taneler (%g)
6. Ölü Haşere ve Parçaları (%g)
Hızlı protein, rutubet, hektolitre, gluten
1000 Dane Ağırlığı
ARPA
Düşme Sayısı (Falling Number) (sn)
Zeleny Sedimantasyon (ml)
Kırık Tane (%)
Kusurlu Tane (%)
1. Cılız, Buruşuk Tane (%)
2. Diğer Hububat (%)
3. Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%)
4. Kurutma esnasında fazla ısıya maruz
kalmış tane (%)
Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%)
L01.PR02/0/00.00.0000
Yayın Tarihi: 01.04.2014
1/4
BANDIRMA TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUVARI
ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
Ürün
Analiz Adı
Diğer Muhtelif Maddeler (%)
1. Zararlı Ot Tohumları (%)
2. Yabancı Ot Tohumları (%)
3. Arpa rastığı (%)
4. Zarar Görmüş Tane (%)
5. Yabancı Madde (%)
6. Çürümüş taneler (%)
7. Hayvan orjinli kalıntı ve ölü böcek
kalıntıları (%)
Çavdar Mahmuzlu tane (%)
Hızlı protein, rutubet, hektolitre
ÇAVDAR
Ücreti (TL)
TS 4078
NIT
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
Protein (Otomatik Azot Tayin Cihazı)
TS EN ISO 20483
25,00
TS EN ISO 520
5,00
TS 3267
5,00
NIT
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
TS EN ISO 520
5,00
TS 3200
5,00
1000 Dane Ağırlığı
Kırık Tane (%g)
Kusurlu Tane (%g)
1. Cılız, Buruşuk Tane (%g)
2. Diğer Hububat (%g)
3. Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%g)
4. Kurutma esnasında fazla ısıya maruz
kalmış tane (%g)
Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%)
Diğer Muhtelif Maddeler (%)
1. Zararlı Ot Tohumları (%)
2. Yabancı Ot Tohumları (%)
3. Yabancı Madde (%)
4. Zarar Görmüş Tane (%)
5. Çavdar Mahmuzu (%)
6. Çürümüş taneler (%)
7. Toplam (%)
Diğer Tipten Çavdar Taneleri (%)
Hızlı protein, rutubet, hektolitre
1000 Dane Ağırlığı
YULAF
Metotlar
Kırık Tane (%)
Kusurlu Tane (%)
1. Diğer Hububat (%)
2. Haşere zararı görmüş tane (%)
3. Fazla ısıya maruz kalmış tane (%)
L01.PR02/0/00.00.0000
Yayın Tarihi: 01.04.2014
2/4
BANDIRMA TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUVARI
ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
Ürün
Analiz Adı
Metotlar
Çimlenmiş ve Filizlenmiş Taneler (%)
Diğer Muhtelif Maddeler (%)
1. Zararlı Ot Tohumları (%)
2. Yabancı Madde (%)
3. Çürümüş taneler (%)
4. Zarar Görmüş Taneler (%)
5. Yabancı ot tohumları (%)
6. Hayvan orjinli kalıntı ve ölü böcek
kalıntıları (%)
Diğer Tipten Yulaf Taneleri (%)
TS 3200
ÇELTİK
MISIR
Hızlı protein, rutubet, hektolitre
Ücreti (TL)
NIT
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
1000 Dane Ağırlığı
TS EN ISO 520
5,00
TS 3415
5,00
NIT
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
TS 3997
5,00
Kırık Tane (%)
Kusurlu Tane (%)
1. Diğer Hububat (%)
2. Haşere tahribatına uğramış tane (%)
3. Fazla ısıya maruz kalmış tane (%)
Çimlenmiş ve Filizlenmiş Taneler (%)
Diğer Muhtelif Maddeler (%)
1. Zararlı Ot Tohumları (%)
2. Yabancı Madde (%)
3. Çürümüş taneler (%)
4. Zarar Görmüş Taneler (%)
5. Yabancı ot tohumları (%)
6. Hayvan orjinli kalıntı ve ölü böcek
kalıntıları (%)
Hızlı protein, rutubet, hektolitre
Kırık Tane (%)
Kusurlu Tane (%)
1. Ham Taneler (%)
2. Tebeşirleşmiş Taneler (%)
3. Kırmızı Çizgili Tane (%)
4. Hasarlı Tane (%)
Diğer Muhtelif Maddeler (%)
1. Yabancı Ot Tohumları (%)
2. Yabancı Madde (%)
Kargo (%)
L01.PR02/0/00.00.0000
Yayın Tarihi: 01.04.2014
3/4
BANDIRMA TİCARET BORSASI HUBUBAT LABORATUVARI
ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
Ürün
Analiz Adı
Metotlar
Ücreti (TL)
TS 3997
5,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
Yabancı Madde (%)
TS 309
5,00
NMR
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
NMR
4,00
Hektolitre (kg/hl)
TS EN ISO 7971-3
1,50
Rutubet Tayini (%)
PFEUFFER HE-50
1,50
NIT
4,00
TS 308
5,00
TS 142
5,00
Çeltik Tanesi Uzunluğu (mm)
Pirinç Tanesi Uzunluğu (mm)
KANOLA
AYÇİÇEK
Randıman (%)
Ham Yağ (%)
Ham Yağ (%)
SOYA
Hızlı Protein, Yağ, Rutubet, Hektolitre
Yabancı Madde (%)
Kırık ve Ezik Tane (%)
Diğer Renkli Tane (%)
İrilik Tayini (mm)
NOHUT
Yabancı Madde oranı (%)
Kalbur Altı Oranı (%)
Bozuk Tane Oranı (%)
Kırık Tane Oranı (%)
Keçi ve Piç Oranları (%)
HAZIRLANIŞ TARİHİ : 04.04.2014
L01.PR02/0/00.00.0000
Yayın Tarihi: 01.04.2014
HAZIRLAYAN: Merve AKBAŞ
4/4
Download

laboratuvar fiyat listesi için tıklayınız