Sayın Bandırmalılar, değerli mesai arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı gençler, ilmin
kaynağı öğretmenlerimiz, kıymetli basın mensupları cumhuriyetimizin 91. yılını kutlar, başta
cumhuriyet kurucusu M. Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen tüm ecdadımızı hayırla yâd
eder, nice cumhuriyetlere birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kavuşmak ve kutlamak
ümidiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.
M.Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetle ilgili günümüze de ışık tutan son derece isabetli
görüşleri vardır. Atatürk değişik yıllarda düşüncelerini şöyle açıklamıştır.
Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. 1925
Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.
1924
Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 ekim 1923
Hükümet ve hükümet mensupları, milletten ayrı olmadıklarını milletin efendi
olduğunu anlamışlardır.
Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat ve idrak kendi hakkında
kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ne kadar araştırmadan uzak görüşlü olduklarını pek
güzel ispat etti. Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle
ispat edecektir.
Türk Milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda
tereddütsüz yürümeye devam edecektir. 1926 ( Atatürk SD III S.80)
Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre
hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır.
(Atatürk SD III S.71)
Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyetin İlanı günü, ona en merhametsizce hücum
edenlerin başında, Cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek
şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilakis Türkiye’nin münevver ve Cumhuriyetçi çocukları
böyle Cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde
düşmeyeceklerdir. 1933 ( Afet İNAN-Atatürk Hakkında S.251)
Ali İmran Suresi 103 (Diyanet Vakfı)
Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın, Allah’ın size olan nimetini
hatırlayın, hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun
nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine de siz bir ateş çukurunun tam kenarında
iken oradan da sizi o kurtarmıştı! İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu
bulasınız.
Enfal Suresi’nde Allah’a ve Rasulü’ ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korku
ve zaafa düşerseniz rüzgârınız kesilip gider, devletiniz elden gider (kuvvetiniz) o halde
sabredin, şüphesiz ki Allah Sabredenlerle beraberdir.(Hasan Basri ÇANTAY tefsiri)
Cumhuriyet her şeyden önce başkasının hukukuna saygıdır. Fert olarak önce kendi hak
ve yetkilerini bilmeli, sonra da başkalarının da o haktan yararlanma hakkı olduğuna vicdanen
ve kalben, nefsen inanmaktır. Toplum açısından Cumhuriyet kendisini idare edecek devlet
başkanını doğrudan ya da meclis vasıtasıyla seçtiği ve indirdiği sistemin adıdır. Böyle olunca
onun Cumhuriyeti şunun Cumhuriyeti olmaz. Kendisi gibi düşünmeyenlerin yok sayıldığı
paranoyal düşünce sistemi değildir. Türk devletinin milli karakteri gerçek anlamda milletin
ahlakını ve değerlerini içerir.
Cumhuriyet toplumun inançlarına, düşüncesine, tarihine darbe vurmadan toplumun
önceliklerine göre halkı yönetme sanatıdır. Toplumu zorla adam etme sistemi değil.
Cumhuriyet adalet, meşveret (Halkın görüşüne saygı) gücün kanında olması halidir. Tek
şahıs dayatmaları Cumhuriyet değil, faşizan ve totaliteryan görüş kalıntılarıdır. Maalesef
zaman zaman Cumhuriyet adına istibdatlar yapılmış, yurtlarımız taksim edilmiş, hürriyet
adına gayri meşru işler çevrilmiş, Cumhuriyet adı altında padişahlığın değişik versiyonu,
hürriyet adı altında, kutsal değerlere başkaldırı uygulamaları yapılmıştır.
Cumhuriyet ve demokrasinin kıymetini bilelim. Cumhuriyeti ve demokrasiyi hala dine
aykırı zanneden zavallılar var.
Cumhuriyet keyfi, kufri ve cebri sistemlere karşı halkın değerlerine sahip çıkması
rejimidir. Aynı zamanda seçilmişlerin diktasına da karşıdır.
PKK, El kaide, Işid v.s. gibi nice adi terör örgütleri maalesef emperyalist devletlerin
tasarlayıp büyüttükleri, İslam toplumlarının boyunlarına bir yafta olarak astıkları, başına bela
ettikleri, ülkeleri karıştırıp bağımsızlıklarına kastettikleri örgütlerdir. Önce küresel terör
örgütlerini var ediyorlar, sonra da güya yok etmek için yine mazlum milletlerin kanını
akıtıyorlar.
Büyük şeytanlar küçük ortaklarıyla dünyayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Doğal
kaynakları yutmak, milletleri uşak etmek istiyorlar.
Türkiye’ ye yapılanlara bakalım, son yıllarda yapılan saldırıların, uluslararası hukukla,
hakla, insan haklarıyla hiçbir alakası yoktur.
İnsanların ve devletlerin, iyilik adalet, nimetleri paylaşma, dünyada huzuru ve barışı
hakim kılma konusunda işbirliği yapmaları lazım; medeniyetlerin çatışması değil.
Medeniyetlerin işbirliği insanlığın hayrınadır.
İyilikle birbirimizle yardımlaşmamız, aşırılıkta birbirimizi frenlememiz lazım.
İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Layık olana da olmayana da iyilik etmemiz,
adaletli davranmamız lazım. Adalet, barış, özgürlük, insan hakları katılımcı ve çoğulcu bir
sistem; şeffaf ve kapsayıcı bir hukuk sistemi erdemli bir devletin olmazsa olmazlarındandır.
Ülkemizin birliği, beraberliği ve bekası için her zamankinden daha fazla kenetlenmeye
muhtacız.
Ülkemize ve milletimize ezelden ebede kadar hizmet etmiş tüm büyüklerimize
Allah’tan rahmet, Rasulullah’tan şefaat diliyorum. Kahraman milletimize, ordumuza,
gazilerimize, Bandırma Halkına, öğrencilerimize, öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımı
sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Yaşasın milletimiz, yaşasın
Cumhuriyetimiz. Yaşasın demokrasimiz.
Dinimiz, devletimiz, milletimiz, bayrağımız sonsuza dek hür ve bağımsız olsun,
günümüz kutlu, milletimiz mutlu, geleceğimiz umutlu, yuvanız şen ve huzurlu olsun.
Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.
Download

Sayın Bandırmalılar, değerli mesai arkadaşlarım, geleceğimizin