2014-2015 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları
17.02.2014-07.03.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru Şartları
1)Niğde Üniversitesi’ne kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
2)Genel akademik not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.5/4.0, lisansüstü
öğrenciler için en az 3.0/4.0 olmalıdır.
Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler;
1.Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
2.Güncel Transkript (2 adet imzalı mühürlü)
3.Resim (2 adet)
4. Dilekçe (1 adet)
5.Gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise,
ÖSYMtarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi(1 adet)
* Üniversiteler ile ikili anlaşmalarımıza
http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/page.php?page=63 linkinden ulaşabilirsiniz.
**Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.(Formlara
http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/page.php?page=110linkinden ulaşabilirsiniz)
*** Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılacaktır.
****Bilgi için : [email protected]& 0 388 225 23 23
Download

İlan Metni İçin - Niğde Üniversitesi