DUYURU
Bilindiği üzere, 11.06.2014 tarih ve 4917 sayılı genel yazımızda, Kamu idarelerinin öncelikle
orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere, 2015-2017 dönemine ait hizmet
öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini içeren bütçe
tekliflerini, www.bumko.gov.tr adresinde yer alan 2015-2017 dönemi Bütçe Hazırlama
Rehberi Taslağında belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi
üzerinden 07 Temmuz 2014 tarihine kadar girecekleri ve onaylayacakları belirtilmişti. Ancak
Kamu idarelerinden gelen talepler doğrultusunda bütçe tekliflerinin e-bütçe sistemine giriş ve
onaylama süresi 11 Temmuz 2014 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Ayrıca genel yazımızda, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin belirlenen ödenek tavanları
dikkate alınmak suretiyle bütçe teklifi yapılacağı belirtilmişti. İdareler, ilgili yıllar için
öngörülen tutarları aşan ödenek tekliflerini Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formunda
gösterecek ve belirlenen tutarları aşan ödenek tekliflerinin e-bütçe sistemine girilmesi ve
onaylanması mümkün olmayacaktır.
Download

Bütçe Tekliflerinin E-bütçe Sistemine Giriş ve Onaylama Süresi