1 2
H A Z İ R A N
2 0 1
ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ
TEİD
ETİK ZİRVESİ 2014
SPONSORLUK DOSYASI
İçinde bulunduğumuz,
Avrupa’ da işsizlik
oranlarının rekor
seviyelere ulaştığı,
paydaşlara karşı
sorumluluğun ve buna bağlı
itibarın yönetilmesi gereken
en önemli şirket varlığı
haline geldiği dönemde
“güven” , başarılı olmak
isteyen her şirketin en
önemli sermayesi haline
geldi.
İDEALLER VE GERÇEKLER
Kriz sonrası dünyada, özünde değerler ve
sürdürülebilirlik olan yeni bir işletme modeli
ortaya çıkıyor.
50 seneyi aşkın bir süredir geçerli ekonomi
felsefesi olarak okullarda öğrettiğimiz ve iş
yönetme pratiğimizin temel taşı olarak kabul
ettiğimiz, merkezinde tüketim toplumu olan
kapitalizm, “sorumlu kapitalizm” kavramına
doğru evriliyor.
ETİK ZİRVESİ 2014
İDEALLER VE GERÇEKLER
Değişen ekonomik ve sosyal düzen
ile birlikte şirketler her geçen gün
güçlenen ve sürekli genişleyen etki
alanlarıyla, sadece kendi
hissedarlarını ve çalışanlarını değil,
ülkelerinin, hatta dünyanın bir
ucundaki ülkelerin ekonomik ve
sosyal düzenini etkiler hale geldiler.
Şirketlerin varoluş amacının sadece
kar elde etmek olduğu günler geride
kaldı. Bir şirketin başarısını
tanımlayan unsurlar içinde sorumlu
vatandaşlık, sürdürülebilir üretim
politikalarının etkinliği, inovasyon
politikaları ve itibar en az finansal
veriler kadar önemli bir hal aldı.
Etik Zirvesi 2014' de, merkezinde
sürdürülebilirlik ve sorumlu
yöneticilik kavramlarını barındıran bu
yeni iş yapma modelinin, İDEALLER
VE GERÇEKLERİ arasındaki ilişkiyi
tartışacak, temel iş etiği ilkelerini idare
ettikleri şirketlerde gerçeklerle
buluşturmakta lokomotif olan
yöneticilerrin tecrübelerini dinleyecek,
gelecek planlarına kulak vereceğiz.
ETİK ZİRVESİ 2014
İDEALLER VE GERÇEKLER
Program Akışı
PROGRAM
12:30 – 13:00
Kayıt
13:00 – 14:30
Paralel Çalıştaylar
•
•
•
•
•
Çalıştay 1 – Yolsuzlukla Mücadele ve Şirket Süreçlerinin Şeffaflaştırılması
Çalıştay 2 – Bir Süistimalcinin Profili
Çalıştay 3 – Rekabet Hukuku ve Yönetici Sorumluluğu
Çalıştay 4 – Birleşme ve Satınalmalarda Uyum Riskleri Yönetiminin Önemi
Çalıştay 5 – Güven Ekonomisinde Etkin Risk Yönetiminin Şirket Performansına Katkısı
14:30 – 15:00
Kahve arası
15:00 – 15:45
Açılış konuşmaları
•
•
•
Mehmet Buldurgan, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi Rektörü
T.B.N. ABFT AMCHAM Yönetim Kurulu Üyesi
15:45 – 16:30
Keynote Sunay Akın
16:30 – 17:00
İdealler ve Gerçekler Araştırma Sonuçları
17:00 – 17: 15 Kahve Arası
17:15 – 18:45
İdealler ve Gerçekler Paneli
Bu panelde bütünlük risklerinin etkin yönetimi ile idealler ve gerçekleri birbirine yaklaştıran yöneticiler ile iş hayatı
dinamiklerini etik ekseninde tartışacağız.
Moderatör: Tayfun Zaman, TEİD Genel Sekreteri
Panelistler
•
•
•
Canan Özsoy, GE Türkiye CEOsu
Galya Frayman Molinas, Coca-Cola Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya İş Birimi Başkanı (*)
Hüseyin Gürer, Deloitte Türkiye CEOsu
18:45 – 19:00 Değerlendirme ve Kapanış Konuşması
•
Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Emeritus Profesör
19:00 – 21:00
Akşam yemeği
ETİK ZİRVESİ 2014
İDEALLER VE GERÇEKLER
SPONSORLUK PAKETLERİ
ALTIN
SPONSOR
TANITIM İMKANLARI
SPONSOR
STAND
Etkinlik Öncesi
19.000’i aşkın isimden oluşan, Türkiye’ nin önde
gelen firmalarının yöneticilerine direkt duyurular
Zirve bildirimleri ve canlı yayın davetleri ile ilgili, il
sanayi ve ticaret odaları ile yapılacak yazışmalar
Derneğimizin üyesi bulunduğu Global Ethics
Network, European Ethics Network, UNGC gibi
uluslararası ağlarla yapılacak yazışmalar
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Basın bültenleri
ü
ü
Etkinlik süresi ve sonrası
Şirket logosuna, etikzirvesi.com sayfasında, Zirve
TV canlı yayını, zirve alanı, sahne ve tüm basılı
materyalde ALTIN SPONSOR sıfatıyla yar
verilecektir. Logo boyutu 4/4
Şirket logosuna, etikzirvesi.com sayfasında, Zirve
TV canlı yayını, zirve alanı, sahne ve tüm basılı
materyalde SPONSOR sıfatıyla yar verilecektir.
Logo boyutu 3/4
Şirket logosuna, ve reklam bandına, teid.org.tr ve
etikblog.com adreslerinde 12 ay verilecektir.
Şirket logosuna, ve reklam bandına, teid.org.tr ve
etikblog.com adreslerinde 6 ay yer verilecektir.
TEİD e-bülteninde kuruluş logosuna 12 sayı yer
verilecektir.
Zirve katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı
tanıtım malzemelerine yer verilecektir.
Kuruluşa 15 kişilik zirve davetiyesi verilecektir.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Kuruluşa 10 kişilik zirve davetiyesi verilecektir.
ü
Kuruluşa 5 kişilik zirve davetiyesi verilecektir.
Kuruluşa zirve salonunda 2x2m stand alanı
verilecektir.
ü
ü
8,000 TL
ü
5,000 TL
3,000 TL
ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ
ETHICS AND REPUTATION SOCIETY
Turgut Özal Bulv. Gardenya 3 Plz D:6 34758 –
Ataşehir/İstanbul
T: +90 (216) 580 90 34
F: +90 (216) 580 90 36
G: +90 (530) 766 86 09
W: www.teid.org.tr
B: www.etikblog.com
T: @voice_of_teid
Download

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD ETİK ZİRVESİ 2014