Bilimsel Program
09:00 - 09:30
Kayıt
09:30 - 10:15
Açılış ve Açılış Konuşmaları
Sağlık Bakanlığı Yetkilisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi
HİASD Başkanı
15 Dakika Ara
10:30 - 11:00
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Neredeyiz?
Dr. Mehmet Akif GÜLEÇ
Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı
11:00 - 12:00
Panel - I Acil Servisin Önemi
Panel Başkanı : Dr. Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
11:00 - 11:30
Acil Servisin Özellikleri
Dr. Rıfat TOKYAY
Amerikan Hastanesi Acil Servis Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
11:30 - 12:00
Acil Serviste Anabilim Dalları / Bölümlerin Rolleri
Dr. Evvah KARAKILIÇ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Klinik Şefi
12:00 - 13:00
Öğle Arası
13:00 - 14:50
Acil Servisteki Riskler
13:00 - 13:20
Acil Serviste Şiddet
Dr. Gürkan ERSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı
13:20 - 13:40
Acil Serviste İletişim
Dr. Onur POLAT
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
13:40 - 14:00
Acil Tıp Pratiğinde Çalışan Güvenliği
Dr. Arda DEMİRKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
14:00 - 14:20
Acil Tıp Pratiğinde Malpraktis Uygulamaları
Dr. Serdar GÜRLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
14:20 - 14:40
Acil Sağlık Hizmetlerinde Riskler ve Acil Çalışan Sağlığı
Hemşire Şadan İNAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
14:40 - 14:50
Tartışma
14:50 - 15:10
Ara
15:10 - 15:40
Panel - II Acil Sağlık Ekibi ve Rolleri
Panel Başkanı : Uzm. Hemşire Emel TÜRKBEY
İbni Sina Hastanesi Başhemşiresi
15:10 - 15:25
Hemşirenin Sağlık Ekibindeki Rolü
Hemşire Hülya KARABULUT
İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sorumlu Hemşiresi
15:25 - 15:40
Paramediğin Sağlık Ekibindeki Rolü
Prm. Salih ÖZEN
Paramedik Derneği “PARDER”
15:40 - 17:40
Afetlerde Acil Servis Yönetimi
Panel Başkanı: Dr. Tahir ÖZIŞIK
GATA Acil Tıp Anabilim Dalı Eski Başkanı
15:40 - 16:10
Afet Döneminde Kurum ve Kuruluşlar Arası İlişkiler
Dr. Recep AKDUR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
16:10 - 16:40
Hastane Afet Planı ve Acil Servisin Önemi
Dr. Ülkümen RODOPLU
Herkes İçin Sağlık Derneği Başkanı
16:40 - 17:10
Afet Tıbbı ve İlgisizlik Sendromu
Dr. Mehmet ERYILMAZ
GATA Acil Tıp Anabilim Dalı
17:10 - 17:40
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. A. Burak OĞUZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
17:40 - 18:00
Kapanış / Sonuç Bildirgesi
Toplum Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunmasında Acil Servis Çalışanlarının Rolü
Dr. Onur POLAT - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Dr. Ülkümen RODOPLU - Herkes İçin Sağlık Derneği Başkanı
Dr. Gürkan ERSOY - Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Düzenleyen Kuruluşlar:
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
• Herkes İçin Acil Sağlık Derneği
Sempozyum Başkanı
Dr. Ülkümen RODOPLU
Sempozyum Sekreterleri
Dr. Onur POLAT
Dr. Gürkan ERSOY
Düzenleme Komitesi Üyeleri:
Dr. Onur POLAT
Dr. Gürkan ERSOY
Dr. Mehmet ERYILMAZ
Dr. Seval AYHAN
Dr. Nursun ÜSTÜNKARLI
Dr. Recep AKDUR
Dr. N. Arda DEMİRKAN
Dr. Serdar GÜRLER
Dr. A. Burak OĞUZ
Dr. Recep AKDUR
Dr. Hakan ALTINTAŞ
Toplantı Tarihi : 21 Kasım 2014
Toplantı Yeri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu
Web Adresi
: www.afetveaciltip2015.org
Katılım Bedeli : Ücretsizdir
Sempozyum Sekreteryası:
Serenas Turizm Uluslararası Kongre Organizasyon A.Ş.
Mansuroğlu Mah. 295/2 Sk. Ege Sun Plaza A Blok No: 762
Bayraklı - İzmir
Tel
: 0232 486 03 03
Fax
: 0232 486 03 70
E-mail : [email protected]
Download

Sempozyuma ait Bilimsel Program için lütfen ziyaret ediniz