8.SINIFLAR KOORDİNAT SİSTEMİNDE YANSIMADÖNME-ÖTELEME ÇALIŞMA FÖYÜ
YANSIMA
ÖRN-4:
***
***
*** Orijine göre yansıma alınırken, x ve y değerle-
rinin ikisi de işaret değiştirir.
ÖRN-1: Verilen noktaların x eksenine göre yansımasını
bulunuz.





A(2, 5)
B(-4,7)
C(0, 3)
D(-1,-5)
E(8,-6)
ÖRN-5:
ÖRN-2: Verilen noktaların y eksenine göre yansımasını
bulunuz.





A(7, 2)
B(-8,5)
C(0, 9)
D(-5,-1)
E(4,-2)
ÖRN-3: Verilen noktaların orijine göre yansımasını
bulunuz.





A(1, 5)
B(-4,3)
C(0, 7)
D(-5,0)
E(8,-5)
1
S.1.
S.5.
S.2.
S.6.
S.3.
S.7.
S.4.
2
ÖRN-1: Verilen noktalar saat yönünde 900 döndü-
DÖNME
rüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
ÖRN-2: Verilen noktalar saat yönünde 1800
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
ÖRN-3: Verilen noktalar saat yönünde 2700
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
ÖRN-4: Verilen noktalar saat yönünde 3600
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







3
A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
S.1.
NOT: Saatin tersi yönünde dönme
hareketinde kaç derecelik açı
verilmişse,3600’lik açıdan çıkarıldığında saatin
dönme yönündeki açısı bulunmuş olur.
ÖRN-5: Verilen noktalar saatin tersi yönünde 900
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
S.2.
ÖRN-6: Verilen noktalar saatin tersi yönünde 1800
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







S.3.
A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
ÖRN-7: Verilen noktalar saatin tersi yönünde 2700
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
S.4.
ÖRN-8: Verilen noktalar saatin tersi yönünde 3600
döndürüldüğünde oluşan yeni noktaları bulunuz.







A(2,5)
B(1,-4)
C(-3,2)
D(-1,-8)
E(0, 6)
F(7, 0)
G(0, -2)
4
S.5.
S.8.
S.6.
S.9.
S.7.
5
***
S.10.
ÖTELEME
S.11.
S.12.
6
S.1.
ÖRN-1: Verilen noktaları x-ekseninde
3br sağa öteleyin.





A(4,3)
B(2,-7)
C(-3,2)
D(-5,5)
E(-7,4)
ÖRN-2: Verilen noktaları x-ekseninde
3br sola öteleyin.





A(4,3)
B(2,-7)
C(-3,2)
D(-5,5)
E(-7,4)
S.2.
ÖRN-3:Verilen noktaları y-ekseninde 3br
sağa öteleyin.





A(4, 3)
B(2,-7)
C(-3,2)
D(-5,5)
E(-7,4)
ÖRN-4: Verilen noktaları y-ekseninde
3br sola öteleyin.





A(4, 3)
B(2,-7)
C(-3,2)
D(-5,5)
E(-7,4)
7
S.3.
S.4.
ÖTELEMELİ YANSIMA
S.5.
ÖRN:
8
Download

Matematik Öteleme