Duyuru Tarihi
Duyuru No
KONU
: 26.06.2014
: 2014-6
: Elektronik Faturaların
İnternet Ortamında KDV İade Listelerine Girişi Hk.
Sayın yetkili,
Vergi Dairelerinden müşavirliğimize iletilen KDV Kontrol Raporlarında, KDV’den istisna edilmiş, 3065 sayılı KDV
Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında KDV İadesine konu teslimleri olan firmaların, bu teslimlere ilişkin
düzenlediği İndirim ve Yüklenim Listeleri içeriklerinde yer alan “Elektronik Faturaların” fatura seri ve no.larının
girişlerinde hatalar olduğu görülmüştür.
Buna göre 53 seri no.lu KDV sirküleri gereğince internet ortamında girilen indirim ve yüklenim listeleri içeriğindeki
Elektronik Faturaların fatura
seri no kısmı boş bırakılacak, elektronik fatura üzerinde yer alan fatura
no.sunun tamamının ilgili listelere, sadece fatura sıra no kısmına her hangi bir kısaltma
olmadan tamamının (örn;FYS20130000000014) girilmesi gerekmektedir.
Buna göre bu yazımız tarihinden itibaren internet ortamında girişi yapılacak indirim ve yüklenim listelerinin
yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde bu durum, anılan listelerin yeniden
düzenlenmesini gerektireceğinden, KDV İade taleplerinizin Vergi Dairenizce yerine getirilmesinde zaman kaybına
yol açacaktır.
Bilgi edinilmesine,
Saygılarımızla..
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ
Download

elektronik faturaların internet ortamında listelere girişi hk.