Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya
KİM201
Analitik Kimya 1
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
KİM201
Analitik Kimya 1
T+U
Kredi
AKTS
4
6
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Analitik kimyanın temel prensip ve teorilerini öğretmek, kalitatif ve kantitif uygulamalar yapmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Analitik kimyanın temel prensip ve teorileri, kimyasal analizde hatalar, gravimetrik analiz metodları, titrimetrik analiz metodları, sulu çözeltiler, denge hesaplamaları, asit-baz titrasyonları, titrasyon
eğrileri ve uygulamalar,polifonksiyonel asitler ve bazlar ve bunların titrasyon eğrileri, tampon çözeltiler, kompleks oluşum titrasyonları ve uygulamaları.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer KOZ
Dersi Veren:
Doç. Dr. Belgin İZGİ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz Yüze
Analitik Kimya Temel İlkeler Cilt :1 (1996, Dougles A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch)
:
:
:
:
20
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
50
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Analitik kimyaya giriş
Analitik kimyanın temel prensip ve teorileri
Kimyasal analizde hatalar
Kimyasal analizde hatalar
Analitik kimyada kullanılan konsantrasyon birimleri ve çözelti hazırlama
Gravimetrik analiz metodları
Titrimetrik analiz metodları
Ara sınav
Sulu çözeltiler ve denge hesaplamaları
Asit ve bazlar;pH ve pOH
Asit-baz titrasyonlarının teorisi, titrasyon eğrileri ve uygulamaları
Polifonksiyonel asit ve bazlar, tampon çözeltiler
Redoks titrasyonları
Kompleks oluşum titrasyonlarının teorisi ve uygulamaları
Final sınavı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Sınav
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Dökümanlar
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Analitik kimyanın temel prensip ve teorilerini öğrenir.
Kimyasal analizde hata kaynaklarını öğrenir.
Titrimetrik ve gravimetrik analizi öğrenir.
Çözeltilerin asitlik ve bazlık hesaplamalarını öğrenir.
Asit-baz titrasyonlarının teorisini, polifonsiyonel asit ve bazları, tampon çözeltileri, titrasyon eğrileri ve uygulamalarını öğrenir.
Kompleks oluşum titrasyonlarının teorisini ve uygulamalarını öğrenir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P10
P09
P08
P13
P12
P11
P07
P03
P02
P01
P06
P05
P04
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu sunma becerisine sahiptir
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını (rapor yazma ve sunum hazırlama vb.) kullanma becerisine sahiptir
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında (örn. ilk ve ortaöğrenim vb.) aktarma yeteneğine sahiptir
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunun farkındadır. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uygulamaya dönüştürebilir
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
4
52
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
4
52
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
2
4
8
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
2
20
40
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
26
Ara Sınav
2
%50
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Tüm
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö01
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö02
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö03
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö04
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö05
2
5
3
4
4
3
3
3
Ö06
2
5
3
4
4
3
3
3
26
180
6
Download

KİM201 - Bursa Teknik Üniversitesi